-eBe-

  

Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanebilder Lenker
Bilder av familie og slekt

    Foreldre og søsken

Mine foreldre er Asta og Gunnar Berg. 

Far ble født i 06.07.1921 som nr. 2 i en brødreflokk på 4 (nr. 2 fra høyre på bildet). Hans foreldre var Trygve (f. 20.06.1896, d. 07.06.1944) og Anna (f. Absalonsen) (f. 09.08.1898, d. okt. 1963) Berg. Fars brødre heter Trygve, Viggo og Rolf. Av disse lever fremdeles Viggo og Rolf.

 

Mor ble født i 20.03.1922 og har ingen søsken. Hennes foreldre var Magnus (f. 23.08.1895, d. 01.03.1958) og Bertha Gurine (f. Brakstad) (f. 24.11.1895, d. 09.09.1965) Mikkelsen. De ble gift 25.06.1921. Morfar var utdannet sadelmaker[1], men praktiserte aldri yrket. I stedet gikk han inn i tollvesenet og nøt stor anseelse som en rettskaffen og dyktig toller. Under 2. verdenskrig var han involvert i motstandsarbeidet som distributør av illegale aviser, og mye tyder på at han var under mistanke da krigen nærmet seg slutten. Freden kom heldigvis før det nazistiske politiet rakk å anholde ham.

Mine foreldre ble gift 15. mai 1946. Vigselen skjedde i Johanneskirken i Bergen, der jeg selv også ble døpt og konfirmert. 

16.oktober 1947 fikk de sitt første barn, Tore. Dessverre døde han allerede 4. januar 1948. Den sannsynlige dødsårsaken er det vi i dag ville kalle krybbedød.

De to første leveårene mine bodde vi på Tertnes i Åsane, ca. 2 mil nord for Bergen[2]. For mor som var utpreget byjente, opplevdes Tertnes imidlertid som vært isolert, spesielt vinterstid[3], og vi fikk en stor, rommelig leilighet i Professor Hansteens gate på Møhlenpris, ved Puddefjorden, inne i selve Bergen. Der bodde vi til 1965 da vi bygget nytt på Tertnes og flyttet ut igjen dit. I mellomtiden var Tertnes et kjært sommerparadis for oss.

Det gikk like til 26. juni 1954 før jeg fikk søsken. Da ble Siren født. 

Siren ble gift med Alf i 1974 og har to døtre, Kristine (f. 1975) og Elisabeth (f. 1978). Dessuten har hun tre barnebarn, Kristines Herman (f. 2000) og Sandra (f. 2003) samt Elisabeths André (f. 2010).

Siren drev i mange år to store barnehager i Bergen og på Sotra. Hun var også en av initiativtakerne til PBL (Private barnehagers landsforbund) og satt i flere år i ledelsen for dette forbundet. Etter at hun solgte seg ut av barnehagedriften, drev hun og Alf eiendomsutvikling på Maurset. I 2011 avviklet hun og Alf næringsvirksomheten. Høsten 2011 ble vi også klar over at Alf dessverre var alvorlig syk, og etter to års kamp mot kreften, døde han i august 2013.

Dessverre ble mine foreldre skilt i 1972. Mor ble boende i Bergen og giftet seg aldri om igjen, men far giftet seg på nytt kort tid etter skilsmissen og bosatte i Spania sammen med sin andre kone, Turid, tidlig på 1980-tallet. De fikk en sønn sammen, Rune. Forholdene da han var liten, førte til at vi ikke hadde kontakt med hverandre før han var i konfirmasjonsalderen. I voksen alder traff vi hverandre ved en del anledninger og hadde et greit forhold til hverandre, selv om kontakten var sporadisk. Han døde høsten 2008.

Vebjørn og farfar sommeren 2004Sommeren 2004 ble det klart at far var alvorlig syk, og utpå høstparten ble det konstatert lymfekreft. I midten av november trodde vi det var slutt, og Siren og jeg reiste på kort varsel til ham i Spania. Imidlertid kom han seg til igjen og ble utskrevet fra sykehuset. Natt til julaften klarte ikke hjertet hans mer, og han falt om og døde i sitt eget hjem, slik han selv hadde ønsket det. Etter å ha blitt kremert allerede neste dag, ble han gravlagt i Benalmádena i Spania våren 2005. Både Siren og jeg var til stede ved urnenedsettelsen. Der skulle vi tro at historien endte, men den gang ei. Høsten 2009 fikk vi plutselig vite at fars urne var blitt sendt hjem til Norge et par måneder i forveien og nå var satt ned i graven til hans sønn Rune fra 2. ekteskap, på Eidsvåg gravplass i Bergen. Etter at Siren og jeg hadde fått fordøyd sjokket, er vi kommet til at det er godt at graven er mer tilgjengelig for oss enn den ville ha vært i Spania. Vi ber om at far nå får hvile i fred i sin nåværende grav.

Ikke lenge etter fars død innså Siren og jeg at mor pga. tiltakende demens ikke kunne klare å bo hjemme så veldig mye lenger, og høsten 2006 fikk hun, etter to svært vellykkede avlastningsopphold, plass på Johanneskirkens aldershjem på Møhlenpris, bare fem minutters gange fra der vi bodde da Siren og jeg var små. Der fikk hun fem gode år, høsten 2011 ble hun så dårlig at hun måtte få sykehjemsplass, denne gangen på Engensenteret nærmere Bergen sentrum. Der ble hun tatt svært godt vare på de siste knapt fire månedene hun levde. Mor døde fredelig 22. mars 2012, to dager etter sin 90-årsdag. Også hun er gravlagt på Eidsvåg gravplass.

[1] Svennestykket hans var to store, gode lenestoler som mor arvet da mormor døde. Da mor døde i 2012, gikk stolene videre til Eivor som har fått dem satt i stand og trukket om.

[2] Åsane kommune ble innlemmet i Bergen i 1972.

[3] I dag bor det ca. 15.000 mennesker innenfor en radius av 5 km fra eiendommen.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.12.2018