-eBe-

  

Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanefrimerker Lenker / Links
Reisedagbok fra Den transsibirske jernbanen sommeren 2002

Jernbanebilder

(Railway picture gallery / Bahnbilder / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

Både hjemme og på reisene mine har jeg flittig benyttet sjansen til å dyrke jernbanehobbyen i bilder. Det er gjennom årene blitt en anselig samling bilder av mange ulike typer skinnegående materiell, også sporveier. Gode venner har bidradd til at jeg har kunnet bygge opp en mangfoldig og spennende billedsamling, og bildene vises med deres velvillige tillatelse. Bidragsyternes navn står på hvert enkelt bilde (copyright). I tillegg skylder jeg en lang rekke både norske og utenlandske jernbane- og sporveisfolk stor takk for velvilje og imøtekommenhet. Det hadde ikke vært mulig å bygge opp denne samlingen uten dem. I noen tilfeller har jeg også lagt ut gamle bilder der copyright er utløpt, og som har ˮmimreverdiˮ for meg, eller som er av vesentlig, historisk betydning.

(Pictures from my travels in Europe, Asia and Africa. I'm deeply grateful to numerous railway and tramway employees for their benevolence and assistance. I could never have build this gallery without them. / Bildaufnahmen von meinen Reisen in Europa, Asien und Afrika. Ich bin unzählige Bahnmitarbeitern sehr dankbar für ihre Wohlwollen und Freundlichkeit. Es wäre mir ohne sie nicht möglich gewesen, diese Bildersammlung aufzubauen. / Fotos de mis viajes en Europa, Asia y África. Estoy profundamente agradecido a numerosos empleados de ferrocarril y tranvía por su benevolencia y asistencia. Nunca podría haber construido esta galería sin ellos. / Фотоочет о моих путешествиях в Европе, Азии и Африке. Я глубоко признателен многочисленным сотрудникам железной дороги и трамвайных линий за их доброжелательность и помощь. Я бы никогда не смог построить эту галерею без них)

Per 17.05.2020 består samlingen av 14.611 bilder fra 49 land.

21.04.20: Ukraina, godstog i Odessa og Kiev. Takk til Mette Dingstad og Torill Aarflot.

16.04.20: Ikke egentlig jernbane, men likevel skinnegående ...

15.04.20: Ny side: Trikk til Valdres? - et noe sært tilfelle ...

09.04.20: Thailand - nå med damp- og diesellok, samt video fra Mae Klong Railway Marked. Takk til Ketil Haavardsholm.

03.04.20: En rekke nye bilder av tyske el- og diesellok i Tyskland og Skandinavia(!).

28.03.20: Utenlandske tog i Tyskland, en rekke nye bilder fra de siste tre årene.

25.03.20: En rekke nye bilder av tyske el- og dieselmotorvogner.

23.03.20: Kassel: Sporvogner på fri jernbanelinje - og i bygatene.

22.03.20: Berlin: Smalprofil t-banevogner på bredprofillinje(!), moderniserte trikker i tog og mye annet nytt.

19.03.20: Historiske bilder fra den nedlagte sporveien i Eisenach. Takk til Herbert Hirschfelder som har framskaffet bildene.

(Se også innom de andre sidene! Det dukker stadig opp nye bilder uten at de nødvendigvis føres på nyhetslisten, særlig på de norske, russiske og tyske sidene.)

Belgia

Belgium / Belgien

Belgica / Белгия

Bosnia-Herzegovina

 Bosnien und Herzegowina

Босния и Герцеговина

Canada

Kanada

Canadá / Канада

Cuba

Kuba

Куба

Danmark

Denmark / Dänemark

Dinamarca / Дания

Estland

Estonia

Эстония

Finland

Finnland

Finlandia / Финландия

Frankrike

France / Frankreich

Francia / Франция

Hviterussland

Belarus / Weißrussland

Bielorrusia / Белоруссия

Irland

Ireland

Irlanda / Ирландия

Israel

 

Израиль

Italia

Italy / Italien

Италия

Jordan

Jordanien

Jordania / Иордания

Kamerun

Cameroon

Camerún / Камерун

Kina

China

Китай

Kroatia

Croatia / Kroatien

Croacia / Хорва́тия

Latvia

Lettland

Латвия

Litauen

Lithuania

Lituania / Литва

Madagaskar

Madagascar

Мадагаскар

Malaysia

 

Malasia / Малайзия

Marokko

Morocco

Marruecos/ Марокко

Mongolia

Mongolei

Монголия

Nederland

Netherland / Niederland

Paises Bajos / Нидерланды

New Zealand

Neues Seeland

Nueva Zelanda / Новая Зелндия

Norge

Norway / Norwegen

Noruega / Норвегия

Peru

 

Perú / Перу

Polen

Poland

Polonia / Польша

Portugal

 

Португалия

Romania

Rumänien

Rumania / Румыния

Russland

Russia

Rusia / Россия

Slovenia

Slowenien

Eslovenia / Слове́ния

Spania

Spain / Spanien

España / Испания

Storbritannia

UK / Großbritannien

Gran Bretaña / Великобритания

Sveits

Switzerland / Schweitz

Suiza / Швейцария

Sverige

Sweden / Schweden

Suecia / Швеция

Syria

Syrien

Siria / Сирия

Sør-Afrika

South Africa / Südafrika

Sudáfrica / Ю́жная А́фрика

Taiwan

 

Taiwán / Тайвань

Tanzania

Tansania

Танзания

Thailand

 

Tailandia / Таилнд

Tsjekkia

Czech Rep. / Tschechien

Rep. Checa / Чехия

Tyrkia

Turkey / Türkei

Turquía / Турция

Tyskland

Germany / Deutschland

Alemania / Германия

Ukraina

Ukraine

Ucraina / Украина

Ungarn

Hungary

Hungría / Ве́нгрия

USA

Vereinigte Staaten

EUA / США

Usbekistan

Uzbekistan

Uzbekistán / Узбекистан

Vietnam

 

Вьетнам

Østerrike

Austria / Österreich

Австрия

         

Kabelbaner

Funiculars / Standseilbahnen

Funiculares / Фуникулярные железные дороги

Sporveier og t-baner

Trams and metros / Straßen- und U-Bahnen

Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße

Trolebuses / Троллейбусы

Modelljernbane - mitt eget anlegg

(My own model railway / Meine eigene Modellbahnanlage / Mis propios maquetrenes / Moя собственная модель железной дороги)

Frem til slutten av 1980-tallet ble de fleste bildene tatt som vanlige papirbilder. Fra 1989 til 2004 brukte jeg så godt som utelukkende lysbilder. De fleste av disse eldre bildene er skannet inn og vises i samlingen. Fra januar 2005 har jeg gått over til digital fotografering og bruker nå et Panasonic-kamera type Lumix TZ20 med Leica-optikk.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 17.05.2020