-eBe-

  

Belgia

Belgias første jernbanelinje, mellom Mechelen og Brussel, ble åpnet allerede i 1835 med sporvidde 1435 mm (normalspor). Den videre utbyggingen gjorde Mechelen til et hovedknutepunkt i det som ble Kontinental-Europas første sammenhengende jernbanenett. Allerede i forrige århundre utmerket Belgia seg med Europas (verdens?) tetteste jernbanenett, med langt flere skinnekilometer per km2 enn store jernbaneland som Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Forholdsvis raskt ble det også bygget jerbaneforbindelser over grensene til samtlige naboland, Frankrike, Luxembourg, Nederland og Tyskland.

Elektrifiseringen av de belgiske jernbanene begynte ved 100-årsjubileet, i 1935. I likhet med nabolandene Frankrike og Nederland valgte man likestrøm, men med 3 kV, mot de to nabolandenes 1,5, noe som i mange år skapte problemer for grensekryssende, elektrisk trafikk. I nyere tid har Belgia, i likhet med de fleste vesteuropeiske land, bygget ut moderne høyhastighetslinjer, og på samme måte som i nabolandene, unntatt Tyskland, er disse nye linjene elektrifisert med 25 kV vekselstrøm. Denne standarden vil sannsynligvis bli innført også på eldre linjer når tiden kommer for en modernisering av de elektriske anleggene. Strekningen Athus-Meuse er allerede omlagt til vekselstrøm. Belgias mål er 100 % elektrisk drift, og mye taler for at målet vil bli nådd innen ikke altfor lang tid.

Belgia har også en metersporet "fjernsporvei" langs kysten. Denne regnes som verdens lengste sporveislinje og er en av de få klassiske, interurbane sporveislinjene som fortsatt er i drift.

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Sporvei

(Trams / Straßenbahnen / Tranvías / Трамваи)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe- Datas hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 06.04.2018