-eBe-

  

Danmark*

Danmarks første jernbaneutbygging fant sted i hertugdømmet Holstein som i dag tilhører Tyskland. Den første strekningen, mellom Altona (ved Hamburg) og Kiel ble åpnet i 1844. Tre år senere åpnet den første strekningen, fra København til Roskilde, i det egentlige Danmark. For begge utbyggingene ble normalspor (1435 mm) valgt. Lenge var Danmark delt i to selvstendige "jernbaneriker", vest og øst for Storebælt, med helt ulik praksis for både drift og materiell. Først i 1885, med opprettelsen av DSB, begynte man å samordne jernbanene øst og vest for Storebælt til ett rike, men det skulle gå ytterligere 112 år, til 1997, før det ble bygget en fast jernbaneforbindelse over (under) Storebælt. Helt fram til da var man henvist til jernbaneferger. Ved siden av det stqatlige jernbanenettet har Danmark hele tiden også hatt et utstrakt nett av private og kommunalt eide lokalbaner.

Fram til åpningen av Øresundsforbindelsen i 2000 hadde Danmark landverts jernbaneforbindelse med omverdenen kun over grensen mellom Jylland og Tyskland. Trafikken her var svært begrenset da mesteparten av trafikken mellom Danmark og Tyskland gikk med ferge lengre øst. Etterkigstidens todeling av Europa førte til en nyorientering av utenlandstrafikken, da de gamle forbindelseshavnene i stor grad ble liggende i DDR, og i 1963 ble den såkalte Fuglefluktslinjen mellom Rødby i Danmark og Puttgarten i daværende Vest-Tyskland åpnet. Arbeidet med en bro- og tunnelforbindelse på denne strekningen ble igangsatt i 2014 etter en mangeårig planleggingsperiode preget av store indrepolitiske stridigheter i Danmark.

Også til Sverige, mellom Helsingør (Danmark) og Helsingborg (Sverige), gikk det en intens trafikk med jernbaneferger fram til åpningen av Ørseundsforbindelsen mellom Malmö og København i 2000. Sporadisk har det også vært drevet jernbaneferge i privatregi mellom Göteborg (Sverige) og Frederikshavn (Danmark). Fra Norge gikk det jernbaneferge for gods mellom Kristiansand (Norge) og Hirtshals (Danmark) fram til begynnelsen av 2000-tallet. Etter det har også godstrafikken til/fra Norge gått over Øresundsforbindelsen.

Fram til begynnelsen av 1980-tallet var samtlige banee i Danmark, med unntak av S-banen i og rundt København, uelektrifisert. Det ble da vedtatt et ambisøst elektrifiseringsprosjekt med 25 kV industrispenning, noe som ville medføre systembrudd overfor samtlige aktuelle naboland. Dette er imidlertid et langt mindre problem i dag enn for bare få år siden. Elektrifiseringen stoppet imidlertid opp etter at Kystbanen på Jylland og strekningen København - Kolding var ferdig, og først rundt 2010 tok elektrifiseringsarbeidet igjen til. Målet er miljøvennlig, elektrisk drift på samtlige hovedlinjer innen 2020.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Utenlandske tog i Danmark

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Sporvei og t-bane

(Trams and underground / Straßen und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos /  Поезда ветерана и музея)

* NB! Dansk jernbanemateriell fotografert utenfor Danmark (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 22.08.2019