-eBe-

  

Danmark

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende avsnitt:

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Lastetraktorer

bullet

Dresiner

bullet

Motordresiner og skinnebiler

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Kraner

bullet

Snørydningsmateriell

bullet

Losji-, kontor- og verkstedsvogner etc.

Enheter som er merket "Museumsvogn" eller "Museumsenhet" vil vanligvis være representert med flere bilder og utfyllende opplysninger under vedkommende museum e.l. Her er de kun tatt med for å vise typen.

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantografer eller andre anordninger som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv. Det finnes også lastetraktrorer til bruk for elrevisjon.

BS 99. Museumsvogn

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell eller jordingspantograf. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse kan kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

DSB MTR.1. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odelse, 25.08.2016

DSB MTR.63. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odelse, 25.08.2016

DSB MTR.168

Odense, 01.07.1993

DSB MTR.225

Varde, 27.06.1993

DSB MTR.415 [P&T]

Odense, 01.07.1993

BDK 9821.425 (ex DSB MTR.425)

Fredericia, 12.11.2015

BDK 9821.425

Fredericia, 12.11.2015

Dresiner

Dresiner er små, enkle kjøretøyer til ulike formål innen anlegg og vedlikehold, inspeksjon av skinnegangen, personaltransport, material- og verktøytransport. Felles for dem er at de lett kan løftes av sporet og settes på igjen. De fleste har vært drevet med hånd- eller fotkraft, ofte tungt arbeid. De mest avanserte har hatt en liten bensinmotor for framdriften.

Stakedressin, en slags forløper til pumpedressinen. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Pumpedressin. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Pumpedressin. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Pedaldrevet inspeksjonsdressin. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Mopeddressin. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Motordresiner og skinnebiler

Denne kategorien spenner fra kjøretøyer som bare er litt mer avanserte enn de klassiske dresinene/mopeddresinene (Se avsnittet om Dresiner ovenfor. Grensen mellom hva som skal regnes som dresin med hjelpemotor og motordresin, er ofte flytende) via små mannskaps- og lastebiler som nærmer seg kategorien lastetraktorer, til luksuriøse personbiler som er ombygd og brukt til inspeksjons- og representasjonskjøring for jernbaneselskapenes ledelse.

DSB motordressin for telegrafavdelingen. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

SB MD.1. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB skinnebil. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB skinnebil. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorer, dresiner og motordresiner/skinnebiler en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sine egne avsnitt ovenfor.

LT 9460839 (ex LB 839) - pukkvogn

Grønnehave, Helsingør, 18.09.2016

LT 9460839

Grønnehave, Helsingør, 18.09.2016

LT (ex LB) 763 - vogn for transport av sviller

Kraner

Kraner brukes til ulike formål, opprydning etter havarier og ulykker, montering av broer, sporveksler m.m. Lastetraktorer har normalt påmontert kraner til enklere oppgaver, men til de tyngre oppdragene trengs det kraftigere saker. Kraner kan være selvgående eller loktrukne; de kan være håndsveivede eller damp- eller motordrevne.

DSB havarikran. Vognen i forgrunnen er støttevogn for kranen under transport. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB (?) håndskjøvet, manuell kran nr. 66. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Snørydding

Danmark har aldri hatt de store roterende snøplogene. I stedet har man satset på kraftige spissploger av amerikansk type, skjøvet av ett eller flere lok. Danske lok og motorvogner var tidligere ikke utstyrt med underliggende ploger. Det innebar ofte at selv små snømengder kunne skape store problemer for jernbanetrafikken.

DSB snøplog nr. 8. Museumsenhet

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

SB snøplog. Museumsenhet, ikke kjent hvor den er bevart.

Frederikshavn, 19.05.1995

Losji-, kontor- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. En rekke losjivogner er ominnredete, eldre personvogner. Andre består av ordinære losjibrakker plassert på godsvognunderstell. Kontorvogner er ofte brakker på godsvognunderstell, mens verkstedsvogner kan være enten innredet i gamle godsvogner eller bestå av brakker på godsvognunderstell.

DSB 146 (ex ZF.500134), verkstedsvogn for skinnegående mobilkran. Museumsvogn

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

 

BDK = Banedanmark   DSB = Danske Statsbaner   LT = Lokatog A/S
BS = Banestyrelsen   LB = Lokalbanen A/S   SB = Skagensbanen

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 05.04.2021