-eBe-

  

Danmark

Lokomotiver

De første danske damplokene ble importert fra England, senere fra Tyskland. På begynnelsen av 1900-tallet utviklet det seg en sterk og levedyktig, innenlandsk lokindustri, og fram til anskaffelsen av de store dieselloktypene MY og MX ble de fleste lokene produsert innenlands. Fra da av har man igjen vært henvist til import utenfra.

Lok som er merket "Museumslok" vil vanligvis være representert med flere bilder og utfyllende opplysninger under vedkommende museum e.l. Her er de kun tatt med for å vise typen.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Lokomotiver med forbrenningsmotor

Damplokomotiver

Danmark var det skandinaviske landet som holdt lengst fast på dampdriften. Først i 1979 ble de siste damplokene faset ut, ikke til fordel for miljøvennlig eldrift, men for nesten like forurensende dieseldrift.

DSB (ex JFJ) H.40. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB (ex JFJ) B.45. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

JFJ O.L2. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

HTJ (ex DSB) G.625. Museumslok, bevart av DJK.

Ca. 1973

DSB P.125

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB O.318. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

OHJ 5. Museumslok bevart av DJK.

Mellom Maribo og Bandholm ca. 1973

DSB Hs.368

Ca. 1970-1973

DSB Hs.368

Ca. 1970-1973

OHJ 38

1973/-74(?)

DSB F.694

03.06.2973

DSB D.825 og E.994

Gedser, 30.09.1973

SNNB 3. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Fra venstre: DSB E.980, E.997, uidentifisert type E, GDS nr. 11, DSB S.740 og DSB diesellok type MH

Gedser, 30.09.1973

DSB P.931 (Typen må ikke forveksles med dden eldre "lille P". Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB E.994

København H., 30.09.1973

DSB E.994

København H., 30.09.1973

DSB E.994

30.09.1973

DSB E.994

30.09.1973

DSB E.994

Gedser, 30.09.1973

DSB E.994

Gedser, 30.09.1973

DSB R.963

30.09.1973(?)

DSB R.963

30.09.1973(?)

DSB R.963

30.09.1973(?)

DSB R.963

Gedser, 30.09.1973(?)

DSB R.963

Gedser, 30.09.1973(?)

DSB R.963

Gedser(?), 30.09.1973(?)

DSB Q.345

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Elektriske lokomotiver

Elektrifiseringen av de danske jernbanenes hovedlinjer kom svært sent - og svært halvhjertet - i gang. Først fram mot 2025 forventes det at hovedlinjene er ferdig elektrifisert. Elektrifiseringen av sidelinjer ligger enda lengre fram i tid. Det finnes derfor få elektriske loktyper, den eldste fra 1984.

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz

bullet

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz

DSB EA.3001

Vesterport, København, 11.09.1989

DSB EA.3006

Humlebæk, sommeren 1992

DSB EA.3007 "Kristine Meyer"

København, 18.08.2006

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz

2-systemslok for 15 og 25 kV er påkrevd for gjennomgående trafikk til Sverige og Tyskland uten lokbytte på grensene.

SRC 185.322

Fredericia, 12.11.2015

Lokomotiver med forbrenningsmotor

bullet

Bensinlokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Bensinlokomotiver

Små skiftelok med bensinmotor gjorde sitt inntog allerede i mellomkrigstiden og representerte et stort framskritt for arbeidsmiljøet på ulike skiftestasjoner. Ytelsen var imidlertid for liten for større oppgaver, og mange bensinlok ble bygget om til diesel da det ble utviklet små nok dieselmotorer. Bensinlokomotivene benyttet mekanisk kraftoverføring med gearkasse som på en bil.

ØG (ex DSB) T.18. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB T.48 - "klesskap". Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB (ex MOA) T.57. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

FS skiftetraktor. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

Diesellokomotiver

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne på [ennå] ikke elektrifiserte banestrekninger. På samme måte som med en bil er imidlertid diesellokomotivet avhengig av en mellomkopling for å overføre kraften fra dieselmotoren til hjulene. I diesellokomotivets barndom ble det forsøkt mange løsninger, som damp, trykkluft etc. Etter hvert ble man stående igjen med tre prinsipper for kraftoverføring, mekanisk (med gearkasse som på en vanlig bil), hydraulisk og elektrisk. MEd unntak av lokaltrafikken rundt København har danskene i årtier satset 100 % på dieseldrift. Først i senere år har de forstått at både miljø og effektivitet krever andre løsninger (elektrifisering).

bullet

Dieselmekaniske lokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

Mekanisk kraftoverføring innebærer at man benytter en gearkasse som på en bil. Dette er en enkel og robust løsning som imidlertid setter begrensninger for kapasiteten (noe også lastebilnæringen har innsett). Den egner seg derfor kun for små skiftelok (traktorer) og er fra slutten av det 20. århundre så godt som ute av bruk. Skiftetraktorer med mekanisk kraftoverføring kan imidlertid fortsatt finnes på museumsjernbaner.

AHTJ MT.1. Museumslok

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB skiftetraktor nr. 135

Odense, 10.07.1993

DSB skiftetraktor nr. 135

Odense, 10.07.1993

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. I Danmark har hydraulisk kraftoverføring nesten utelukkende vært brukt til skiftelok.

HFHJ M.9

1974(?)

HFHJ M.11

1974(?)

DSB MH.393

Frederikshavn, 07.07.1990

DSB MH.393

Frederikshavn, 07.07.1990

RSC 101.614 (ex RDK, ex DSB MK.614)

Fredericia, 12.11.2015

RSC 101.623 (ex RDK, ex DSB MK.623)

Fredericia, 12.11.2015

RSC 101.623

Fredericia, 12.11.2015

RSC 101.623

Fredericia, 12.11.2015

RSC 101.623

Fredericia, 12.11.2015

DSB skiftetraktor type KØF

Odense, 10.07.1993

RSC 100.254 (ec RKD, ex DSB KØF.254)

Fredericia, 12.11.2015

RSC 100.254

Fredericia, 12.11.2015

SB T.5

Skagen, 19.08.1996

SB T.5

Skagen, 19.08.1996

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår.

OHJ 38 (damploket til ventre) og 40

1974 (?)

OHJ 40

1974 (?)

OHJ 40

1974 (?)

OHJ 40

1974 (?)

OHJ 40

1974 (?)

SB M.3

Frederikshavn, 1973/-74 (?)

SB M.8

Skagen, 19.08.1996

SB M.8

Skagen, 19.08.1996

DSB MX.1023. Type MX MX er en mindre utgave av type MY, beregnet primært på persontog.

Skanderborg, 1973/-74

CFL (ex DSB) MX.1029 og MY.1146

Kolding, 12.11.2015

DSB MX.1038

Herning, 1973/-74 (?)

SB M.10 (ex DSB MX.1038)

Frederikshavn, 12.08.1999

SB M.10

Frederikshavn, 12.08.1999

DSB MX.1043

Skanderborg, ca. 1973

DSB MX.1043

Herning, ca. 1973

DSB skiftetraktor type KØF

Odense, 10.07.1993

RSC 100.254 (ec RKD, ex DSB KØF.254)

Fredericia, 12.11.2015

RSC 100.254

Fredericia, 12.11.2015

DSB MY.1106 og D.826. Type MY tilsvarer i hovedtrekkene NSBs type Di3a.

Slagelse, ca. 1974

DSB MY.1159

Frederikshavn, 15.05.1998

DSB MY.1159

Frederikshavn, 15.05.1998

CFL 1814. Typen tilsvarer omtrent DSB-type MY, men har ombygde og moderniserte førerhytter.

Kolding, 12.11.2015

CFL 1814

Fredericia, 12.11.2015

DSB MZ-I.1417. MZ er NoHABs siste generasjon diesellok, videreutvikling av bl.a. NSBs Di3 og DSBs MY.

Frederikshavn, 28.05.1993

DSB MZ-II.1431;

Kolding, juni 1984

DSB MZ-II.1431

Kolding, juni 1984

DSB MZ-II.1444

Frederikshavn, 14.05.1991

DSB MZ-II.1446

1974 (?)

RSC 101.449 (ex RDK, ex DSB MZ-III.1449)

Fredericia, 12.11.2015

RSC 101.452 og 449

Fredericia, 12.11.2015

RSC 101.452 (ex RDK, ex DSB MZ-III.1452)

Fredericia, 12.11.2015

RSC 101.452

Fredericia, 12.11.2015

DSB ME.1515

København, 18.08.2006

DSB ME.1517 + 1532

København, 18.08.2006

 

AHTJ = Århus-Hammel-Thorsø Jernbane (Hammelbanen)   FS = Flyvestation Skrydstrup   RDK = Railion Danmark A/S
CFL = CFL cargo Danmark ApS HFHJ = Hillerød - Frederiksverk - Hundested Jernbane SB = Skagensbanen
DB = Deutsche Bahn (Tyskland)   JFJ = De Jysk-Fyenske Jernbaner   SNNB = Stubbekøbing-Nykøbing-Nysted Jernbane (Stubbekøbingbanen)
DJK = Dansk Jernbaneklubb   NSB = Norges Statsbaner (Norge)   SRC = DB Schenker Rail Scandinavia A/S
DSB = Danske Statsbaner   OHJ = Odsherreds Jernbane A/S (Odsherredsbanen)   ØG = Østre Gasværk

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Danmark - Veterantog og jernbanemuseer

          (Denmark - Vintage trains and museums / Dänemark - Veteranzüge und Museen / Dinamarca - Trenes de ventaja y museos /  Дания - Поезда ветерана и музея)

bullet

Danmark - Utenlandske tog

(Denmark - Foreign trains / Dänemark - Ausländische Züge / Dinamarca  - Trenes etranjeros / Дания - Иностранные поезда)

bullet

Norge - Utenlandske lokomotiver

 (Norway - Foreign locomotives / Norwegen - Ausländische Lokomotiven / Noruega - Locomotoras etranjeras / Норвзгия - Иностранные локомотивы)

bullet

Norge - Diverse museums- og veterantog

              (Norway - Various vintage and museum trains / Norwegen - Verschiedene Veteran- und Museumszüge / Noruega - Varios  trenes de ventaja y del museo / Норвзгия - Pазличные поезда ветерана и музея)
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 22.02.2021