-eBe-

  

Danmark

Motorvogner

Dansk jernbaneindustri sto for produksjonen av motorvogner helt fram til rundt år 2000. Foruten å dekke det innenlandske markedet har man også eksportert til land som Belgia, Israel, Spania og Sverige. I inneværende århundre blir motorvognmateriell importert.

Enheter som er merket "Museumsvogn" vil vanligvis være representert med flere bilder og utfyllende opplysninger under vedkommende museum e.l. Her er de kun tatt med for å vise typen.

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Motorvogner med forbrenningsmotor

Elektriske motorvogner

Den første jernbaneelektrifiseringen i Danmark fant sted i 1934 på lokaltogstrekningene i og rundt København, den såkalte S-banen. 1500 V likestrøm ble valgt, senere økt til 1650 V, en spenning som ikke benyttes noe annet sted, og systemet ble gradvis utbygd til sin nåværende størrelse og omfatter i dag en linjelengde på til sammen ca. 17 mil med dobbeltspor. Helt fram til begynnelsen av 1980-tallet var dette den eneste jernbaneelektrifiseringen i Danmark. Det ble da vedtatt et elektrifiseringsprogram for hovedlinjene. Her ble det imidlertid valgt å bruke industristrøm, 25 kV vekselstrøm, noe som medfører at S-banetog ikke kan kjøre på det ordinære nettet - eller omvendt - uten bruk av 2-systemstog. Planer om å anskaffe slike foreligger (i 2019) ikke.

Elektrifiseringen av hovedstrekningene har skjedd i et mye langsommere tempo enn forutsatt da elektrifiseringsprogrammet ble vedtatt, og det gjenstår ennå mye før de danske jernbanene fullt ut kan utnytte jernbanens store miljøfortrinn.

bullet

1650 V likestrøm (S-tog)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz

bullet

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz

1650 V likestrøm (S-tog)

DSB MM.715 [Frichs/Scandia 1933] - 1. generasjons elektrisk S-tog for nærtrafikken i og rundt København. Museumstog.

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB S-banetog type MM

Vesterport, København, 11.09.1989

DSB S-banetog type MM

Vesterport, København, 11.09.1989

DSB S-banetog type MC

Vesterport, København, 11.09.1989

DSB SA.9122. Toget består av to endevoigner, 8xxx og 9xxx, begge med same tre sistesifre, samt mellomvogner type SB og SC.

København, 26.02.2011

DSB SA.8125 og SE.4122

Hillerød, 27.05.2017

DSB SA.8127

København, 18.08.2006

DSB SA.9132

København, 18.08.2006

DSB SA.9132

København, 18.08.2006

DSB SA.8204

Hillerød, 27.05.2017

DSB SA.8204

Hillerød, 27.05.2017

DSB SE.4122 og 4104, samt SA.8125.

Typene SA og SE er trknisk identiske. Forskjellen er kun toglengden. SA har åtte vogner, SE 4. Den andre endevognen til type SE er dessuten kortere og har typebetegnelsen SH. Mellomvognene er type SF og SG.

Hillerød, 27.05.2017

DSB SE.4122 og 4104, samt SA.8125

Hillerød, 27.05.2017

Veksel strøm, 25 kV 50 Hz

DSB ER.2113

Helsingør, 13.05.2012

DSB ER.2033

København, 18.08.2006

DSB ER.2133

København, 18.08.2006

2-systems, 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz

2-systemsmateriell for 15 og 25 kV er påkrevd for gjennomgående trafikk til Sverige (og evt. videre til Norge) og Tyskland.

DSB ET.4316

Kastrup, 18.08.2006

DSBFirst 4314.393 (ET.4393)

Humlebæk, 12.05.2012

DSBFirst ET.4538

Gøteborg, Sverige, 24.11.2009

Motorvogner med forbrenningsmotor

bullet

Bensinmotorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Bensinmotorvogner

Små bussliknende motorvogner med bensinmotor betød allerede i mellomkrigstiden redningen for en rekke svakt trafikkerte privat- og sidebaner. Ytelsen var imidlertid liten, og mange bensinmotorvogner ble bygget om til diesel da det ble utviklet små nok dieselmotorer (Se eksempel nedenfor, under dieselmekaniske motorvogner). Bensinmotorvognene benyttet mekanisk kraftoverføring med gearkasse som på en bil.

DSB ME.35. Museumsvogn

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

DSB FE.12140 - tilhenger til type ME. Museumsvogn

Danmarks Jernbanemuseum, Odense, 25.08.2016

HV M.2. Museumsvogn, bevart ved VBV.

Mellom Bryrup og Vrads, juli 1986

TFJ M.2. Museumsvogn, bevart ved VBV.

Vrads, juli 1986

Dieselmotorvogner

bullet

Dieselmekaniske motorvogner

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

HVJ M.5, opprinnelig bensindrevet. Museumsvogn

Danmarks Jernbanemuseum, 25.08.2016

RHJ M4. Museumsvogn bevart ved MHVJ

Langå, ca. 1970-73

DSB MS.401

Gedser etter ankomst med ferge fra Warnemünde (og Berlin) i DDR for siste gang, 30.09.1973

DSB MS.402 i toget "Neptun" til Berlin (DDR)

København, 29.09.1973, siste avgang for dette toget.

DSB MS.402/Aa431/MS.401 "Lyntog"

København, 29.09.1973

DSB MS.402

Gedser, 29.09.1973

DSB MS.402 kjører ombord i fergen for overfarten til Warnemünde (og Berlin) i DDR for siste gang.

Gedser, 29.09.1973

VNJ type Sm. Merk sykkelstativet i fronten

Ca. 1973

VNJ Sm.13

Varde, ca. 1973

VNJ Sm.18

Nymindegab, ca. 1973

VNJ Sm.18

Nymindegab, ca. 1973

VNJ skinnebusser type Sm og (t.h.) MB (ex SJ, fremdeles i opprinnelige, svenske farger)

Varde, ca. 1973

VNJ MB.54 (ex SJ Y6.776) og 51 (ex SJ Y6.768)

Varde, 27.06.1993

OHJ (ex SJ) styrevogn til motorvogn type S (ex SJ Y6)

1974(?)

DSB MFB.5203

Frederikshavn, 22.05.1992

DSB MFB.5203

Frederikshavn, 22.05.1992

DSB 0005.224 (MFB.5224)

Herning, 12.11.2015

DSB MFB.5155

Kastrup, 15.11.2014

DSB 0005.226 (MFN.5226)

Kolding, 12.11.2015

DSB MFA.5067

København, 18.08.2006

DSB MFB.5274

Frederikshavn,

DSB MFB.5274

København, 18.08.2006

DSB MF.5281

København, 26.02.2011

DSB 000.5078 (MFA.5078)

Fredericia, 12.11.2015

DSB 0005.080 (MFA.5080)

Hamburg, Tyskland, 20.09.2018

DSB 0005.085 (MFA.5085)

Hamburg, Tyskland, 10.09.2018

DSB 0005.285 (MFB.5285)

Hamburg, Tyskland, 10.09.2018

DSB 0004.115 (MQ.4115)

Odense, 22.08.2016

DSB MQ.4922 (004.922)

Odense, 22.08.2016

NJ Dm.541 "Tordenskjold". toget består av to vogner, den ene nr. 54x, den andre nr. 57x.

Skagen, 01.06.2013

NJ Dm.571

Skagen, 01.06.2013

NJ Dm.571

Skagen, 01.06.2013

Dieselhydrauliske motorvogner

DSB Ma.463

Tidlig 1970-tall

DSB Ma.463

Kolding, juni 1984

DSB Ma.469

Kolding, juni 1984

DSB Ma.470

Kolding, juni 1984

HHJ Yp.51. Type Yp er mellomvogner til Ym "Lynetter".

Odder, juni 1993

SB Ym.1

Frederikshavn, 28.05.1993

SB Ym.1

Frederikshavn, okt. 1997

SB Ym.1

Skagen, 19.08.1996

SB Ym.4

Frederikshavn, 29.05.1991

SB Yp.21

Skagen, 19.08.1996

VNJ Ym.72 og DSB MF.5049

Varde, 27.06.1993

VNJ Ym.72

Varde, 27.06.1993

DSB MR.4005. Settet består av to motorvogner, den ene numret MR.40xx, den andre MRD.42xx

Frederikshavn, 28.05.1993

DSB MRD.4216

Kolding, juni 1984

DSB MR.4017

Frederikshavn, 28.05.1993

DSB MRD.4217

Frederikshavn, 28.05.1993

DSB MRD.4218

Frederikshavn, 24.05.1991

DSB MR.4038

Kolding, juni 1984

DSB MRD.4245

Kolding, 12.11.2015

DSB MR.4061

Kolding, 12.11.2015

DSB MRD.4261

Kolding, 12.11.2015

DSB MRD.4278

Frederikshavn ferge, 28.05.1993

ARRIVA 001.1015. Toget består av én motorvogn type 001 og én type 002.

Herning, 12.11.2015

ARRIVA 002.1015

Herning, 12.11.2015

NJ Dm.541 "Tordenskjold". toget består av to vogner, den ene nr. 54x, den andre nr. 57x.

Skagen, 01.06.2013

NJ Dm.571

Skagen, 01.06.2013

NJ Dm.571

Skagen, 01.06.2013

DSB type MG (IC4) - en fiaskoleveranse fra Ansaldo-Breda. 11 år etter at de skulle vært i full drift er de ennå ikke fullt operative.

Også med tanke på den pågående elektrifiseringen var det et feilgrep å kjøpe inn en ny generasjon dieseltog for IC-trafikken.

Fredericia, 12.11.2015

DSB MG.5811 (005.811)

Odense, 25.08.2016

DSB 005(MG).624

Odense, 22.08.2016

DSB 005.824

Odense, 22.08.2016

LT type 648 (ex LB type 112) . Settet består av to motorvogner, den ene med nr. 1xx, den andre med nr. 2xx, med samme to sistesifre.

Helsingør havn, 16.09.2016 - kjører nærmest som sporvei langs havnen.

LT 628.204 (ex LB 112.204)

Hillerød, 27.05.2017

LT 648.207+107 (ex LB 612.207+107)

Fredensborgvej planovergang, Hillerød, 27.05.2017

LT 648.107

Slotspavillonen, Hillerød, 27.05.2017

LT 648.107

Slotspavillonen, Hillerød, 27.05.2017

LT 648.107 (t.h.) og 115 (ex LB 112.107 og 115)

Slotspavillonen, Hillerød, 27.05.2017

LT 648.207 (t.v.) og 215 (ex LB 112.207 og 215)

Slotspavillonen, Hillerød, 27.05.2017

LT 648.207 (t.v.) og 215

Slotspavillonen, Hillerød, 27.05.2017

LB 112.109.

Helsingør, 13.05.2012

LB 112.109

Helsingør, 13.05.2012

LB 112.209

Helsingør, 13.05.2012

LB 112.209

Helsingør, 13.05.2012

LT 648.215 (ex LB 112.215)

Slotspavillonen, Hillerød, 27.05.2017

LT 648.215

Slotspavillonen, Hillerød, 27.05.2017

LT 648.118 (ex LB 112.118)

Grønnehave, Helsingør, 18.09.2016

LT 648.218 (ex LB 112.218)

Grønnehave, Helsingør, 18.09.2016

LT 628.222 (ex LB 112.222)

Hillerød, 27.05.2017

LB 112.226

Vognhallen, Helsingør, 13.05.2012

LB 112.226

Vognhallen, Helsingør, 13.05.2012

LT 628.227 (ex LB 112.227)

Hillerød, 27.05.2017

Dieselelektriske motorvogner

DSB MO.1820 (t.h.) og en uidentifisert vogn av samme type

Skjern, ca. 1973

DSB MO.1821

Bramming, ca. 1973

DSB MO.1832

Tinglev, 1973/-74 (?)

DSB MO.1835

Svendborg, 1973/-74

DSB MO.1852

Vemb, 1974(?)

DSB MO.1854

Skjern, ca. 1973

DSB MO.1991

Struer, ca. 1973

DSB (ex DB) type 605

Berlin, Tyskland, 22.06.2015

DSB (ex DB) 605.005

Fredericia, 12.11.2015

DSB (ex DB) 605.007

København, 26.02.2011

DSB 605.007

København, 26.02.2011

DSB (ex DB) 605.507. Toget består av to motorvogner (605.0xx og 605.5xx samt mellomvogner.

København, 26.02.2011

DSB 605.507

København, 26.02.2011

 

ARRIVA = Arriva Danmark A/S

HV

=

Horsens Vestbaner

RHJ = Randers - Hadsund Jernbane
DB = Deutsche Bahn (Tyskland) LB = Lokalbanen A/S SB = Skagensbanen
DSB = Danske Statsbaner LT = Lokatog A/S SJ = Statens Järnvägar (Sverige)
DSBFirst = DSBFirst MHVJ = Mariager - Handest Veteranjernbane TFJ = Thisted - Fjerritslev Jernbane
HHJ = Hads - Ning Herreders Jernbane   NJ = Nordjyske Jernbaner   VBV = Veteranbanen Bryrup-Vrads
        OHJ = Odsherreds Jernbane (Odsherredsbanen)   VNJ = Varde - Nørre Nebel Jernbane (Vestbanen)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Sverige - Utenlandske tog

Sweden - Foreign trains / Schweden - Ausländische Züge / Suecia - Trenes etranjeros / Швеция - Иностранные поезда

bullet

Tyskland - Utenlandske tog

Germany  - Foreign trains / Deutschland  - Ausländische Züge / Alemania  - Trenes etranjeros / Германия - Иностранные поезда

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 25.07.2022