-eBe-

  

Finland

Finland fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var et storhertugdømme under Russland. Det var derfor naturlig å benytte det russiske bredsporet (1524 mm), og mellom Finland og Russland er det fremdeles en omfattende både person- og godstrafikk. Da Russland avrundet sporvidden fra 1524 til 1520 mm, vedtok Finland å gjøre det samme. Vedtaket ble imidlertid aldri gjennomført, men den lille forskjellen ser ikke ut til å volde problemer for trafikken over grensen.

Det finske jernbanenettets eneste forbindelse med det europeiske normalspornettet er grenseovergangen mellom Tornio i Finland og Haparanda i Sverige. Her er det anlagt en forbindelseslinje over grensen for begge sporvidder, og det finnes en bredsporet del på stasjonen i Haparanda samt en normalsporet del i Tornio. Forskjellen i sporvidde er for liten til at det bare kan legges inn en tredje skinne på strekningen. Det er derfor nødvendig med fire skinners spor. Det finnes også et omsporingsanlegg for godsvogner i Tornio. Trafikken over grensen er beskjeden, men det arbeides med planer om gjennomgående trafikk fra Russland gjennom Finland og Sverige og til Narvik i Norge. I fall disse planene virkeliggjøres, vil det antakelig bli snakk om å bygge ut dobbeltspor der det ene sporet skal ha normalspor og det andre bredspor. Et annet prosjekt som antakelig ligger langt nærmere en virkeliggjørelse, er en tunnelforbindelse under Finskebukta til Tallinn i Estland. Denne forbindelsen vil bli normalsporet (1435 mm) og gi Finland høyhastighetsforbindelse gjennom de baltiske landene til det europeiske normalspornettet.

Det finnes også en jernbaneferge til Tyskland. Materiell som skal ferges, blir omsporet på land i Finland.

Jernbane

(Railway / Eisenbahn / Ferrocarriles / Железная дорога)

Utenlandske tog i Finland

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Sporvei og t-bane

(Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos /  Поезда ветерана и музея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 17.05.2022