-eBe-

  

Mulhouse: Sporvei

Sporveien i Mulhouse åpnet da byen het Mülhausen og tilhørte Tyskland.  En dampdrevet linje startet driften i 1882. Sporvidden var 1000 mm (meterspor). Det ble også åpnet forstadslinjer som etter hvert inngikk i et interurbant nett med forbindelse til bl.a. Colmar og Straßburg, dagens Strasbourg. Elektrifiseringen fant sted i 1894 og ble gjennomført på kort tid. Fra 1908 til 1918 ble det også bygget ut skinneløs sporvei (trolleybuss) i Mülhausen, med vogner med én stang, samme system som i Drammen.

Etter det tyske nederlaget i 1918 tilfalt Mülhausen Frankrike, og skrivemåten skiftet til det franske Mulhouse. Samtidig ble trolleybussen nedlagt. Utbyggingen av sporveien fortsatt utover gjennom mellomkrigstiden, og nettet nådde sin største utstrekning i 1934. Et særtrekk ved sporveien i Mülhausen/Mulhouse var en utstrakt godstrafikk.

Etterkrigstiden fulgte det samme mønsteret som mange andre steder, med nedleggelse etter nedleggelse. Den siste innenbyslinjen ble nedlagt i 1955, og to år senere fulgte den siste forstadslinjen etter. I en periode ble trikken på noen linjer avløst av trolleybuss, denne gangen med "normale" vogner med to stenger, men i 1968 var også dette slutt.

I 1991 begynte man igjen å diskutere sporvei i Mulhouse. I første omgang var det på ny snakk om et skinneløst system (trolleybuss), men den teknologiske utviklingen i nabolandet Tyskland, med sporveier som erobret jernbanesporene og knyttet nabobyer sammen, resulterte i at den første, denne gangen normalsporige (1435 mm), sporveislinjen ble åpnet i 2006, og i 2010 inntok sporveien også jernbanesporene. Bysporveien i Mulhouse er elektrifisert med 750 V likestrøm, mens 2-systemsvognene også kjører på SNCFs 25 kV vekselstrøm. Sporveien kjører i gatene i indre by, men straks utenfor bykjernen har de reserverte traséer, og lengre ut brukes også nedlagte jernbanespor. Bl.a. har linje 3 overtatt tredje spor på linjen til forstaden Lutterbach. Også Tram-Train bruker dette sporet til Lutterbach og fortsetter på SNCFs spor derfra.

Passasjertallet på Mulhouses sporvei er raskt stigende, og det foreligger flere planer om utbygging, både forlengelse av eksisterende linjer, nye linjer og flere 2-systems linjer som bruker jernbanesporene til forsteder og nabobyer. Sporveien har definitivt vendt tilbake til Mulhouse for å bli.

bullet

Likestrøm, 750 V

bullet

2-systems, 750 V = / 25 kV ≈

Likestrøm, 750 V

Soléa C302.2005 "Staffelfelden"

Porte Jeune, 08.03.2018

Soléa C302.2005

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2009 "Sausheim"

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2009

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2009

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2009 og SNCF TT.27 (U25.527)

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2010 "Rixheim"

Porte Jeune, 08.03.2018

Soléa C302.2017 "Dornach"

Passerer Cité du Train (jernbanemuseet), 08.03.2018

Soléa C302.2017 og SNCF TT.20 (U25.520)

Mulhouse Musée, 08.03.2018

Soléa C302.2017

Mulhouse Musée, 08.03.2018

Soléa C302.2017

Mulhouse Musée, 08.03.2018

Soléa C302.2017

Porte Jeune, 08.03.2018

Soléa C302.2017

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2017, interiør

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2018

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2018

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2021 "Richwiller"

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2021

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2022

Porte Jeune, 08.03.2018

Soléa C302.2024 "Brunstatt"

Gare Central, 08.03.2018

Soléa C302.2024

Mulhouse Musée, 08.03.2018

Soléa C320.2024

Passerer Cité du Train (jernbanemuseet), 08.03.2018

Soléa C302.2024

Mulhouse Musée, 08.03.2018

Soléa C302.2024

Porte Jeune, 08.03.2018

Soléa C302.2026 "Feldkirch"

Porte Jeune, 08.03.2018

2-systems, 750 V = / 25 kV ≈

SNCF TT.16 (U25.516)

Gare Central, 08.03.2018

SNCF TT.17 (U25.517)

Mulhouse Musée, 08.03.2018

SNCF TT.17

Mulhouse Musée, 08.03.2018

SNCF TT.17

Porte Jeune, 08.03.2018

SNCF TT.20 (U25.520) og Soléa C302.2017

Mulhouse Musée, 08.03.2018

SNCF TT.20

Passerer Cité du Train (jernbanemuseet), 08.03.2018

SNCF TT.20

Mulhouse Musée, 08.03.2018

SNCF TT.21 (U25.521)

Gare Central, 08.03.2018

SNCF TT.27 (U25.527)

Gare Central, 08.03.2018

SNCF TT.27 og Soléa C302.2009

Gare Central, 08.03.2018

SNCF TT.27

Gare Central, 08.03.2018

 

Soléa = Soléa, les transports de l'agglomération mulhousienne   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.12.2018