-eBe-

  

Hviteussland

Hviterussland fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var en del av det russiske inperiet og senere Sovjetunionen fram til 1992. I 1918 tilfalt den vestlige delen av landet det gjenopprettede Polen, og jernbanene i denne delen ble bygd om fra russisk bredspor (1520 mm - opprinelig 1524) Sovjetunionen annekterte denne delen av landet i 1939 som en del av pakten mellom Hitler og Stalin og beholdt den etter krigen.

Hviterussland har internasjonal trafikk til samtlige naboland, Av disse bruker både Russland, Ukraina, Litauen og Latvia samme sporvidde som Hviterussland, mens Polen bruker normalspor. Omsporingsstasjonene ligger i Polen. Det er ikke aktuelt å bygge Hviterusslands jernbaner om til normalspor, men det arbeidet som pågår andre steder med å utvikle teknologi for omsporing i fart, vil antakelig resultere i at denne teknologien også tas i bruk på grensen mellom Polen og Hviterussland.

Det hviterussiske jernbanenettet er i stor grad elektrifisert. Alt jernbanemateriell fra før oppløsningen av Sovjetunionen er identisk med det russiske, og først i de siste årene har landet langsomt begynt å anskaffe nye materielltyper.

I likhet med russerne bruker hviterusserne det kyrilliske alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker her, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet.

БЖ ЭПР.001

Minsk, 26.09.2013

 

БЖ (BZ)  = Белорусская железная дорога (Belorusskaja zjeleznaja doroga)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 20.08.2019