-eBe-

  

Italia

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbane- og sporveislinjer, både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende kapitler:

bullet

Lastetraktrorer.

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang.

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell eller jordingspantograf. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

FS FAGRRM

Roma Termini, 25.05.2012

FS FAGRRM

Roma Termini, 25.05.2012

FS FAGRRM

Roma Termini, 25.05.2012

FS lastetraktor påmontert arbeidskurv for tunneltakvedlikehold

Roma San Pietro, 08.02.2018

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på, tunneler, broer etc.) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget kapittel ovenfor.

SALCEF P&T B66UC

Roma Termini, 03.07.2012

SALCEF P&T B66UC

Roma Termini, 03.07.2012

Uidentifisert maskin, antakelig av P&T-fabrikat. Unima?

Roma Termini, 06.02.2018

 

FS = Ferrovia dello Stato   SALCEF = SALCEF S.p.A.

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Norge - Utenlandsk anleggs- og vedlikeholdsmateriell

              (Norway - Building and maintenance, foreign units / Norwegen - Ausländisches Baumateriell / Noruega - Unidades etranjeros de construcción y de mantenimiento / Норвегия - Иностранные oбслуживание рельса)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 24.08.2019