-eBe-

  

Jordan – Hedjazbanen

    Jernbanen i Jordan har sin opprinnelse i HedjazMedinabanen som ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet da landet fremdeles var en del av det ottomanske imperiet. Det er den eneste jernbanen som er bygd primært av religiøse årsaker, for å frakte pilegrimer til Mekka. Den er også den eneste banen i verden med 1050 mm sporvidde.

    Banen sto ferdig i 1908 fra Damaskus i nåværende Syria til Medina i nåværende Saudi-Arabia og med sidelinjer til Beirut i nåværende Libanon og Haifa i nåværende Israel. Den fikk bare noen få års drift for sitt opprinnelige formål. Under 1. verdenskrig ble den gjentatte ganger sabotert av arabiske geriljatropper under ledelse av den engelske offiseren T. E. Lawrence, kjent som Lawrence of Arabia.

    Etter 1. verdenskrig var banen delt av en rekke grenser mellom land som tidvis har hatt et svært spent forhold til hverandre. Strekningen i Saudi-Arabia ble aldri gjenåpnet, og det eneste som er igjen av banen, er stasjonen i Medina som er innredet som museum. Strekningen AmmanHaifa ble nedlagt i 1948 etter opprettelsen av staten Israel. Strekningen DamaskusBeirut skal være intakt, men har vært uten trafikk siden den libanesiske borgerkrigen på slutten av det 20. århundre. Strekningen Damaskus – Amman og sørover gjennom Jordan er intakt, med unntak av det siste stykket fram til den saudiarabiske grensen. I stedet ble det i 1975 åpnet en ny strekning til havnebyen Akaba. Fram til 2004 ble strekningen Damaskus Amman trafikkert av to persontogpar per uke samt ett daglig godstogpar. Deretter ble trafikken innstilt pga. ombygging og oppgradering på både jordansk og syrisk side. Sommeren 2009 oppgir imidlertid den jordanske Hedjazbanens hjemmesider at det kjøres tog mellom de to hovedstedene etter det gamle mønsteret, og at det også kan bestilles ekstratog for både passasjerer og gods mellom Amman og Damaskus, samt til/fra samtlige stasjoner på jordansk side av grensen. Etter utbruddet av borgerkrigen i Syria i 2011 er imidlertid all trafikk over grensen nedlagt.

    Linjen mellom Amman og Akaba trafikkeres dessuten av dampdrevne turisttog, og det finnes en intens godstrafikk på den sørlige delen, fra fosfatgruvene rundt Qatrana til Akaba. Denne er dieseldrevet og er skilt ut som et eget selskap.

    Jordan planlegger en omfattende oppgradering av jernbanenettet, med elektrifisering og persontrafikk med hurtige motorvognsett, både lokaltrafikk rundt Amman og inter-citytrafikk sørover mot Akaba og nordover mot Mafraq. Høsten 2008 ble det opplyst at arbeidene forventes påbegynt i januar 2009. Det kan også komme til å bli bygd nye linjer i Amman-området. Det foreligger ikke planer om ombygging til normalspor.

    Samtlige bilder er tatt på Amman stasjon 08.10.2008.

JHR nr. 23 [Robert Stephenson and Hawthorn, Storbritannia 1952]

JHR nr. 23

JHR nr. 23 - forgylt nummerskilt

JHR nr. 61 [Haine St. Pierce, Belgia 1956]

JHR nr. 72 [Haine St. Pierce, Belgia 1956]

JHR nr. 72

JHR nr. 73 [Haine St. Pierce, Belgia 1956]

JHR nr. 73

JHR nr. 82 [Nippon, Japan 1959]

JHR nr. 85 [Nippon, Japan 1959]

JHR nr. 85

JHR nr. 85

JHR inspeksjonsdressin nr. 301

JHR inspeksjonsdressin nr. 301

JHR inspeksjonsdressin nr. 301

JHR inspeksjonsdressin nr. 301

JHR "RailRover", en landrover ombygd til inspeksjonsdressin på banens eget verksted i Amman.

JHR "RailRover"

JHR "RailRover", kan også kjøres fra den fastmonterte tilhengeren.

JHR robeltralle

JHR robeltralle

JHR personvogn nr. 6 "Wadi Rum". Brukes i turisttogene til Akaba.

JHR vogn 6, interiør. Legg merke til glassmaleriene i taket!

JHR vogn 6. Taket med glassmalerier.

JHR vogn 6. Nærbilde av glassmaleri.

JHR personvogn nr. 24 - og Nabil, min personlige omviser

JHR vogn 24 - moderne interiør på 1. klasse

JHR personvogn nr. 48

JHR personvogn nr. 49

JHR personvogn nr. 66

JHR personvogn nr. 80

JHR personvogn nr. 81

JHR vogn 81

JHR vogn 81 i et tog som kunne vært hentet rett ut fra filmen om "Lawrence of arabia".

JHR personvogn nr. 82

JHR personvogn nr. 431

JHR unumrert personvogn

JHR spesialvogn for VIP-passasjerer i turisttogene til Akaba.

JHR konduktørvogn nr. 1750, brukt også som 4. klasse personvogn

JHR vogn 1750. Svært spartansk innredning på 4. klasse.

JHR godsvogn nr. 1449

JHR vogn 1449 i tog ved godshuset. Vognene er i god stand, og godstrafikken vil antakelig bli gjenopptatt når linjen til Dmaskus gjenåpnes.

JHR åpen godsvogn nr. 2854

JHR godsvogn nr. 4017

JHR godsvogn nr. 4045

JHR tankvogn nr. 6002. Disse vognene brukes antakelig til vanntransport.

JHR tankvogn nr. 6002

JHR godsvogn med påmontert vanntank for bunkring av damplok.

 

JHR =Jordan Hedjaz Railway

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Syria

              (Syria / Syrien / Siria / Сирия)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.12.2018