-eBe-

  

Kroatia*

Det meste av Kroatias jernbanenett ble bygget mens landet fremdeles var en provins i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn fram til november 1918. Ved oppløsningen av dobbeltmonarkiet etter nederlaget i 1. verdenskrig ble provinsen en del av det nyopprettede Jugoslavia, og jernbanene ble innlemmet i Jugoslavias statsbaner. Sporvidden er normalspor (1435 mm). Det fantes tidligere også et smalsporet nett med 760 mm sporvidde (kalt "bosnisk smalspor" fordi østerrikerne brukte den for første gang i Bosnia i 1879.), samt flere gruve- og skogsbaner med 600 mm sporvidde og noen lokalbaner med meterspor (1000 mm). Samtlige av disse er nå nedlagt.

Da elektrifiseringen av de jugoslaviske statsbanene begynte etter 2. verdenskrig, valgte man i første omgang å bygge videre på det italienske systemet med 3 kV likestrøm, som man hadde ˮarvetˮ ved overtakelsen av Istria. I Kroatia nådde dette systemet til Zagreb. På 1950-tallet besluttet Jugoslavia imidlertid å elektrifisere med 25 kV vekselstrøm, med Zagreb som systemgrense. Da Kroatia ble selvstendig i 1991, valgte man å bygge om 3 kV-nettet til 25 kV og flytte systemgrensen til grensene mot Italia og Slovenia. Dette arbeidet ble fullført i 2012.

Ved selvstendigheten overtok landet den delen av de jugoslaviske statsbanenes materiell, som var allokert til Kroatia. Fremdeles består materiellparken for en stor del av ex-jugoslavisk materiell, men det pågår en fortløpende fornyelse. Det foreligger dessuten en rekke utbyggingsplaner, bl.a. for nye høyhastighetslinjer, i første rekke mot grensen til Ungarn. Kroatia har internasjonal trafikk til Italia, Serbia, Slovenia og Ungarn. Jernbanelinjen til Bosnia er intakt, men det er for tiden ikke trafikk på bosnisk side av grensen.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Utenlandske tog i Kroatia

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

Sporvei og t-bane

(Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Kabelbaner

(Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги)

* NB! Kroatisk jernbanemateriell fotografert utenfor Kroatia (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 25.08.2019