-eBe-

  

Madagaskar

Madagaskar fikk sin første jernbane på slutten av 1890-tallet da linjen Antananarivo-Maevetanana ble åpnet. Fram til 1924 ble det bygd ut et nett med sentrum i hovedstaden Antananarivo og tre forgreninger til Antsirabe, Tamatave og Amatrasoratra. Sporvidden er 1.000 mm, og samtlige eksisterende stasjonsbygninger er oppført i typisk fransk kolonistil. I 1936 ble det dessuten åpnet en linje mellom Fianarantsoa og havnebyen Manakara. Denne linjen er isolert fra resten av nettet[1], men har samme sporvidde.

På 1920-tallet ble administrasjonen av de forskjellige jernbanelinjene på Madagaskar samlet til ett, statlig selskap, Chemin de Fer de Madagascar (CFM). Dette ble oppløst i 2003. Linjen Fianarantsoa-Manakara drives av selskapet Fianarantsoa-Côte Est (FCE) som kjører persontog mellom de to byene med franskbygde lok fra CFM-tiden og vogner anskaffet brukt fra den sveitsiske Lausanne-Echallens-Bercher-banen[2]. Resten av jernbanenettet drives av selskapet Madarail[3]. Madarail driver først og fremst godstrafikk, men det ble i 2010 gjenåpnet persontrafikk mellom Moramanga og Tomatave[4].

En kuriositet av interesse for jernbaneentusiaster er at Madagaskar har verdens to eneste Michelin-skinnebusser[5] som fremdeles er i operativ stand. Disse brukes til charterkjøringer, og de to selskapene har hver sin. Det er de to siste av opprinnelig fem anskaffet tidlig på 1950-tallet[6].

MADARAIL (ex CFM) BB.0231 ankommer med 4-vogners godstog fra Antananarivo. Ofte består toget av 12-16 vogner..

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

FCE (ec CFM - og fortsatt med CFM-logo i fronten!) BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246 - NB! FCE-lokene har fått de gamle skrukoblingene erstattet med SAE-koblinger for bruk sammen med vognene fra LEB.

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

MADARAIL (ex CFM) BB.1203

Antananarivo, 19.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL AD.1802

Antananarivo, 19.10.2011

MADARAIL AD.1802

Antananarivo, 19.10.2011

MADARAIL AD.1802

Antananarivo, 19.10.2011

FCE (ex CFM) ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516 - legg merke til reservehjulene, i tilfelle punktering!

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

MADARAIL (ex CFM) ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

De hensatte FB Be4/4-vognene, delvis skjult bak MDARAILs godsvogner

Antananarivo, 21.10.2011

FB Be4/4.13. Ingen av motorvognene er så langt ombygd til dieseldrift.

Antananarivo, 21.10.2011

FB Bt.104

Antananarivo, 20.10.2011

FB styrevogner

Antananarivo, 20.10.2011

CFM personvogn, ikke tatt i bruk av FCE.

Fianarantsoa, 13.10.2011

CFM personvogn

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex LEB - fremdeles i LEB-design) B17

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE (ex LEB) B.18

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex LEB) DKP.031

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE DKP.031

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex LEB) DKP.032

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE DKP.032

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE DKP.032

Fianarantsoa, 14.10.2011

MADARAIL gods- og tankvogner. Bakerst i rekken et BB-lok (ikke nr. 1203)

Antananarivo, 20.10.2011

FCE (ex CFM) KB.15006

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) Kmywf.30410+30414 - ikke i drift, brukes tydeligvis som boliger!

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) Kmywf.30434

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) Kmywf1.30155

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) Kmywf2.30435

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE Kmywf2.30435

Fianarantsoa, 13.10.2011

MADARAIL (ex CFM) type Kmywf

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40227

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf.40227 + 40245 - nærbilde av koblingene

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40243

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40245

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40245

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40245 gjøres klar til lossing. Oppå containeren står to stroppestrekkere og én krokfester.

Antsirabe, 10.10.2011

Antsirabe, 10.10.2011 - omsider: etter 1 time er den første containeren løftet av toget!

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf.40266 + 40243 + 40227 + 40245

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL containervogner type Pr1sywf

Antananarivo, 20.10.2011

FCE (ex CFM) STwf.13740 + 13724 + 13777

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) STwf.13777 + 13724 + 13740

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE YC.046 - motortralle. Motoren er tatt ut, men tralla er ellers i tilsynelatende god stand.

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) 25 - selvdrevet skinnegående kran. Sporet den står på, er uten forbindelse til øvrig skinnegang.

Antsirabe, 09.10.2011

FCE 25 - syntes å være i god stand, men ble ikke brukt mens jeg var der.

Antsirabe, 09.10.2011

FCE 25

Antsirabe, 10.10.2011

FCE 25. Hva gjør den egentlig på det nettet som betjenes av MADARAIL?

Antsirabe, 10.10.2011

CFM SKytf1.10109 omgjort til toalett og kontor for stasjonsrestauranten

Antananarivo, 19.10.2011

Turistkontoret i Fianarantsoa, ombygd CFM godsvogn (type KB?)

Fianarantsoa, 13.10.2011

CFM-godsvogn (type KB?) benyttet som utsalg for broderiarbeider

Fianarantsoa, 13.10.2011

 

CFM = Chemin de Fer de Madagascar   FCE = Fianarantsoa-Côte Est   MADARAIL = Madarail
FB = Die Forchbahn (Sveits)   LEB = Compagnie du Chemin de Fer Lausanne-Echallens-Bercher (Sveits)        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

[1] På begynnelsen av 2000-tallet ble det utarbeidet planer for å knytte linjen Fianarantsoa-Manakara sammen med det øvrige jernbanenettet ved å bygge en forbindelseslinje mellom Antsirabe og Fianarantsoa. Det forelå også planer om nye linjer mellom Fianarantsoa og Toliara på sørvestkysten og mellom Fianarantsoa og Tolanaro helt i sør, der det pågår en storstilt utvinning av titan. Fransk innblanding i landets politiske forhold (statskupp og storstilt korrupsjon) fra 2009 og utover har imidlertid satt Madagaskar 30-40 år tilbake i økonomisk utvikling og skrinlagt utbyggingsplanene i overskuelig framtid.

[2] Det skal finnes godstrafikk også, men jeg kunne ikke se tegn til slik trafikk i oktober 2011. Tvert om virket det som om en rekke godsvogner enten var tatt i bruk til andre formål (bl.a. som boliger!) eller ble hogd opp.

[3] MADARAIL er et datterselskap av det panafrikanske jernbaneselskapet Comazar som, med hovedkontor i Johannesburg, Sør-Afrika, driver jernbaner i en rekke afrikanske land.

[4] Selskapets hjemmesider kan tyde på at man også planlegger å gjenoppta persontrafikken på resten av nettet. I så fall vil man kanskje kunne gjøre seg bruk av de brukte, sveitsiske (elektriske!) motorvognsettene (fra Forchbahn) som ble gitt som uhjelp for en del år tilbake. Tanken er å bygge dem om til dieseldrift (Påstandene på Wikipedia om at disse allerede er i drift i en slags sporveisliknende trafikk rundt Antananarivo er ikke korrekt!).

[5] En Michelin-skinnebuss ble prøvekjørt i Norge på 1930-tallet, bl.a. på Bergensbanen. Det ble med prøvekjøringen.

[6] Ytterligere to skal eksistere, derav én som ble solgt til en fransk museumsjernbane for noen år siden. Hva som siden er skjedd med denne, vites ikke.  Én skal også være gitt til Michelins eget museum og skal fortsatt finnes der, men ikke i kjørbar stand.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 20.08.2019