-eBe-

  

Mongolia

De mongolske jernbanene er i sin helhet bygd av russerne for å dekke russiske behov. Den første jernbanesatsingen på slutten av 1940-tallet hadde 750-mm sporvidde. Etter hvert som behovet økte etter den kommunistiske maktovertakelsen i Kina, ble smalsporet skiftet ut med russisk bredspor (1520 mm) tidlig på 1950-tallet. Da Kina kjører på normalspor, må det skiftes boggier på alle vogner som skal over grensen. Dette skjer på kinesisk side. Også koblinger må skiftes på den mongolsk-kinesiske grensen da Kina bruker klokoblinger av amerikansk type, mens Mongolia, i likhet med Russland, bruker det som skal bli europeisk standardkobling (brukes bl.a. på Ofotbanens malmtog i Norge og Sverige).

Ingen deler av Mongolias jernbaner er så langt elektrifisert.

Mongolia bruker det kyrilliske (russiske) alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker på pilen til venstre, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet.

 

 Jernbane

(Railway / Eisenbahn / Ferrocarriles / Железная дорога)

Jernbanemuseum

(Railway museum / Eisenbahnmuseum / Museo de ferrocarril / Музей железной дороги)

Velkommen også til å lese om mitt møte med de mongolske statsbanene i dagboken fra min reise med den transsibirske jernbanen fra Beijing til Moskva og St. Petersburg. Kanskje du lar deg friste til å ta samme turen? Den anbefales sterkt!

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 25.08.2019