-eBe-

  

Nederland: Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver:

SS 13, museumslok, eldste bevarte lok i Nederland.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

HSM 89 "Nestor", museumslok

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

SS 325, museumslok - typeoppnavn: "Groete Groene" ("Den store grønne")

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NRS 107 "Rhijnboog", museumslok

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS 3737 (ex SS 731), museumslok, det siste damploket i ordinær drift i Nederland.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS 2104 (ex HMS 504 "Blikken Tinus")

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS 5085 (ex WD 73.755 "Longmoor"), museumslok, tilbakerestaurert til WD "austerity"-klasse (type 73)

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

Elektriske lokomotiver:

bullet

Likestrøm, 1,5 kV

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

Likestrøm, 1,5 kV

Nederland kjøpte i mange år elektriske lokomotiver fra Frankrike. Pga. samme strømsystem (1500 V likestrøm) kunne man da "hyllevare", ferdigutviklede og gjennomtestede loktyper, i stedet for å utvikle egne. Nummerseriene 1100, 1300, 1600, 1700 og 1800 er alle franske standardtyper. 1500-serien var derimot engelske lok som ble overtatt da Storbritannia avviklet 1500 V-systemet.

NS 1010, Nederlands første type ellok, museumslok

Jernbanemudseet, Utrecht, 20.08.2017

NS 1125, museumslok restaurert til leveranseutseende.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS 1201, foruten RENFEs type 278 Europas eneste amerikanskutviklede elloktype. Museumslok, malt i leveransefargene.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS 1312 "Zoetermeer", museumslok, med modernisert front. Et fransk lok av samme type satte i 1955 hastighetsrekord for loktrukne tog, med 331 km/t.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

DB 1001.615 (1615, ex Railion, ex NS)

Nijmegen, 19.08.2017

DB 1001.615

Nijmegen, 19.08.2017

DB 1001.615

Nijmegen, 19.08.2017

DB 1001.615

Nijmegen, 19.08.2017

DB 1001.615

Nijmegen, 19.08.2017

NS 1724

Amsterdam C, 04.04.2008

NS 1560.732 (1732)

Utrecht C, 20.08.2017

NS 1560.732

Utrecht C, 20.08.2017

NS 1560.732

Utrecht C, 20.08.2017

NS 1560.734 (1734)

Utrecht C, 20.08.2017

NS 1560.734

Utrecht C, 20.08.2017

NS 1560.734

Utrecht C, 20.08.2017

NS 1560.766 (1766)

Nijmegen, 20.08.2017

NS 1560.766

Nijmegen, 20.08.2017

RFS 1560.772 (101.002, ex NS 1772)

Amsterdam C, 11.10.2018

NS 1560.780 (1780)

Amsterdam C, 11.10.2018

NS 1560.780

Amsterdam C, 11.10.2018

RFS 1560.781 (101.001, ex NS 1781)

Amsterdam C, 11.10.2018

NS 1850 med dobbeltdekkertog

Amsterdam, 04.04.2008

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

4-systemslok kan kjøre på normalspornettet i samtlige europeiske land som benytter normalspor. Det finnes gjennomgående trafikk til Belgia, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

NS 1186.007

Schiphol, 21.08.2017

NS 1186.014

Schiphol, 21.08.2017

NS 1186.015

Amsterdam C, 11.10.2018

NS 1186.020

Schiphol, 18.08.2017

NS 1186.020

Schiphol, 21.08.2017

NS 1186.021

Amsterdam C, 11.10.2018

NS 1186.026

Amsterdam C, 11.10.2018

NS 1186.031

Schiphol, 21.08.2017

NS 6186.237

Amsterdam C, 11.10.2018

DB 1189.052 og et søsterlok av samme type

Ede-Wageningen, 21.08.2017

Diesellokomotiver

Dieselhydrauliske lok

NS 103, typeoppnavn "Oorsik" ("Øregeit"). Museumslok

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS (?) skiftelok MaK type 1000BB

Amsterdam C, 11.10.2018

IRP 1273.105

Amsterdam C, 11.10.2018

IRP 1273.105

Amsterdam C, 11.10.2018

IRP 1273.105

Amsterdam C, 11.10.2018

IRP 1273.105

Amsterdam C, 11.10.2018

Dieselelektriske lok

NS 314, typeoppnavn "Sik" ("Geit")

Nijmegen, 19.08.2017

NS 314 og 327

Nijmegen, 19.08.2017

NS 327

Nijmegen, 19.08.2017

NS 508, museumslok tilbekrestaurert som WD 70.269

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS 2498. Museumslok

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS 6434 utleid til NSB

Sundland, Drammen, Norge, 23.10.1993

 

DB = DB Cargo Nederland N.V   NS = Nederlandse Spoorwegen   RFS = RailPromo
HSM = Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij   NSB = Norges Statsbaner (Norge)   SS = Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
IRP = Independent Rail Partner   RENFE = Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Spania)   WD = War Department (Storbritannia)
NRS = Nederlandsche Rhijnspoorweg-Maatschappij                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanemuseet i Utrecht

(The Utrecht Railway Museum / Das Eisenbahnmuseum, Utrecht / El Museo Ferroviario de Utrecht / Железнодорожный музей, Утрехт)

bullet

Norge - Utenlandske lokomotiver   

(Norway - Foreign locomotives / Norwegen - Ausländische Lokomotiven / Noruega - Locomotoras etranjeras / Норвзгия - Иностранные локомотивы)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 11.03.2019