-eBe-

  

Nederland: Motorvogner

Det er ikke uten videre enkelt å få full oversikt over nederlandske motorvogntyper. De fleste typene figurerer under - minst - to typebetegnelser, ofte også flere numreringssystemer, og det er normalt ingen sammenheng mellom de ulike numreringssystemene.  Bildet kompliseres ved at enkelte typer mellom- og styrevogner også finnes som, eller endog opprinnelig har vært levert som, loktrukne togstammer. Dette gjelder primært elektriske motorvogntog. På denne siden er det tatt med enheter som er observert i motorvogntog. Enheter observert i loktrukne tog finnes på siden for person- og godsvogner.

Etter 2. verdenskrig har motorvognene stått for hovedtyngden av persontrafikken i Nederland, på både elektrifiserte og ikke-elektrifiserte linjer, og det finnes i dag kun noen få tog som kjøres med loktrukket materiell. På ikke-elektrifiserte linjer finnes de kun motorvogner, og antakelig er dette årsaken til at mange svakt trafikkerte linjer fortsatt har trafikk. Fram til 1970 var Nederland selvforsynt med motorvognmateriell. De siste motorvognene som ble bygget innenlands, var de første seriene av Mat'64. Også etter at den innenlandske produksjonen opphørte, fortsatte man å utvikle egne, sterkt særpregede materielltyper. Først rundt år 2000 begynte man å kjøpe "hyllevare".

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

Den første elektrifiserte strekningen i Nederland, mellom Amsterdam og Haag, fant sted i 1908, med 10 kV lavfrekvent vekselstrøm, samme system som også ble valgt for Thamshavnsbanen som ble elektrifisert samme år. Elektrifiseringen omfattet kun persontrafikken, og de damptrukne persontogene ble erstattet av elegante motorvogner. Knapt noen så vel for seg at motorvognene et halvt århundre senere skulle stå for nesten all persontrafikk på nederlandske jernbaner.

Da elektrifiseringen av de nederlandske jernbanene satte inn for alvor i mellomkrigstiden, valgte man å gå bort fra vekselstrømsystemet og satse på 1,5 kV likestrøm etter fransk forbilde. På kort sikt syntes dette fordelaktig, men ulempene ved likestrømsystemet er så store at materiell som bygges nå, forberedes for en framtidig overgang til 25 kV vekselstrøm.

bullet

Vekselstrøm 10 kV

bullet

Likestrøm, 1,5 kV

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

Vekselstrøm, 10 kV

ZHESM 6. Museumsvogn.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

Likestrøm, 1,5 kV

NS Mat'24.nBD9107. Typeoppnavn: "Blokkendos" ("Byggekloss"). Museumsvogn

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS Mat'46.273, museumstog

Jernbanemuseet, Utrecht, 2008.2017

NS Mat'54.766. Typeoppnavn: "Hundekop" ("Hundehode") etter formen på frontene. Museumstog.

Nijmegen, 19.08.2017

PTT (eier)/NS (teknisk operatør) mP.3031, teknisk basert på type Mat'54. Museumsvogn

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

Div. NS-materiell - helt til venstre et motorvognsett type Mat'64.

Amsterdam, 04.04.2008

NS Mat'64.876. Typeoppnavn: "Apekop" ("Apehode"). Museumstog.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS type SGM "Sprinter"

Amsterdam C, juli 2001

NS type SGMm (m=modernisert). Nummerserie 21xx er tovognstog, serie 29xx trevogns.

Wijchen, 10.10.2018

NS SGMm.2124

Utrecht C, 20.08.2017

NS SGMm.2124, førerplassinteriør

Utrecht C, 20.08.2017

NS SGMm.2124, førerplassinteriør

Utrecht C, 20.08.2017

NS SGMm.2124

Maliebaan (Jernbanemuseet), Utrecht, 21.08.2017

NS 4368.133 (SGMm.2133)

Nijmegen, 10.10.2018

NS 4369.133 (SGMm.2133)

Nijmegen, 10.10.2018

SGMm.2938

Nijmegen, 19.08.2017

NS SGMm.2942

Utrecht C, 20.08.2017

NS 4362.942 (SGMm.2942)

Amstelveen, Amsterdam, 11.10.2018

NS 4362.945 (SGMm.2945)

Nijmegen, 10.10.2018

NS SGMm.2966

Utrecht C, 20.08.2017

NS SGMm.2966

Utrecht C, 20.08.2017

NS SGMm.2966, interiør

Mellom Utrecht C og Maliebaan, Utrecht, 20.08.2017

NS SGMm.2966

Maliebaan (Jernbanemuseet), Utrecht, 21.08.2017

NS SGMm.2983

Amsterdam C, 04.04.2008

NS SGMm.2994

Utrecht C, 20.08.2017

NS type IRM ("Regiorunner", trevognsutgave, skal ombygges til firevogns type VIRM)

Heiloo, 04.04.2008

NS type IRM

Heiloo, 04.04.2008

NS type IRM

Heiloo, 04.04.2008

NS type IRM, interiør, 2. etg.

Amsterdam - Heiloo, 04.04.2008

NS type IRM, dobbeltsett

Heiloo, 04.04.2008

NS ICMm.4018, typeoppnavn: "Koploper" ("hodeløper"), et tilnaavn den fikk fordi det opprinnelig var mulig å gå gjennom "hodet" og over i neste sett.

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICMm.4025

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICMm.4025

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICMm.4070

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICMm.4076

Schiphol, 10.10.2018

NS ICMm.4206

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICMm.4227

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICMm.4227. Her ses tydelig hvor lite klaring det er mellom toppen av førerhuset og kontaktledningen. Det anbefales ikke å stikke ut hodet!

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICMm.4227

Utrecht C, 20.08.2017

4394.240 (ICMm.4240)

Nijmegen, 10.10.2018

NS 4264.025 (NID.7529)

Arnhem, 11.10.2018

NS NID.7609 - nærmest: 4262.053, motor-/styrevogn med pantograf, 2. kl. Kun denne vognen er motorisert.

Type NID ble opprinnelig levert som loktrukne styrevognstog type DD-AR. Senere fikk de fleste settene bygd til motorvogn. Disse ble senere modernisert og oppgradert til type NID.

Nijmegen, 19.08.2017

NS NID 7612

Nijmegen, 19.08.2017

NS NID.7625

Nijmegen, 19.08.2017

NS NID.7631

Nijmegen, 19.08.2017

NS NID.7631 - nærmest ikke-motorisert styrevogn, 1. kl.

Nijmegen, 19.08.2017

NS NID.7647

Nijmegen, 19.08.2017

NS 4901.110 (type VIRM-1)

Nijmegen, 10.10.2018

NS 4901.110

Nijmegen, 10.10.2018

NS VIRM-1.8639. Nummerserie 8xxx er 6-vogns. 9xxx-serien er 4-vogns. Dette gjelder alle VIRM-variantene.

I 4-vognstog er kun styrevognene motorisert, i 6-vogns også én mellomvogn.

Nijmegen, 19.08.2017

NS VIRM-4.8734 - nærmest: 4921.229. VIRM-4 er forberedet for 25 kV vekselstrøm.

Nijmegen, 19.08.2017

NS VIRM-4.8734 - nærmest: 4921.230

Nijmegen, 19.08.2017

NS VIRM-4.8751 - nærmest: 4921.251.

Utrecht C, 18.08.2017

NS VIRM-4.9544

Nijmegen, 19.08.2017

NS VIRM-4.9555

Nijmegen, 19.08.2017

NS VIRM-4.9555

Nijmegen, 19.08.2017

NS type VIRM (undertype 1, 2 eller 4)

Schiphol, 18.08.2017

NS 4924.275 (VIRM-4.9555)

Amsterdam C, 11.10.2018

NS VIRM-4.9588 med flere av samme type, samt én AN GTW2-8.

Nijmegen driftsområde, 19.08.2017

NS VIRM-4.9591 - næmest: 4921.347, motor-/styrevogn, 2. kl.

Nijmegen, 19.08.2017

NS VIRM-4.9591 - i fokus: 4915.172, mellomvogn med pantograf, 2. kl.

Nijmegen, 19.08.2017

NS VIRM-4.9591 - i fokus: 4915.191, mellomvogn, 1./2. kl.

Nijmegen, 19.08.2017

NS VIRM-4.9591 - næmest: 4921.348, motor-/styrevogn, 2. kl.

Nijmegen, 19.08.2017

NS SLT.2620

Schiphol, 18.08.2017

NS SLT.2660

Utrecht C, 20.08.2017

NS Flirt3.2221

Nijmegen, 19.08.2017

NS 4963.025 (Flirt-3.2525)

Wijchen, 10.10.2018

NS 4963.027 (Flirt-3.2227)

Nijmegen, 10.10.2018

NS 4963.027

Nijmegen, 10.10.2018

NS Flirt3.2502

Nijmegen, 19.08.2017

NS Flirt3.2502

Nijmegen, 19.08.2017

NS Flirt3.2512

Nijmegen, 19.08.2017

NS Flirt3.2516

Nijmegen, 19.08.2017

NS Flirt3.2521

Nijmegen, 19.08.2017

NS Flirt3.2521

Nijmegen, 19.08.2017

NS Flirt3.2521

Nijmegen, 19.08.2017

NS 4966.024 (Flirt-3.2524)

Wijchen, 10.10.2018

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

4-systemstog kan kjøre på normalspornettet i samtlige europeiske land som benytter normalspor. Det finnes gjennomgående trafikk til Belgia, Frankrike, Storbritannia og Tyskland.

NS ICE-M.4651 - nærmest: 5406.051

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICE-M.4651 - nærmest: 5406.051

Utrecht C, 20.08.2017

NS ICE-M.4651

Utrecht C, 20.08.2017

Dieselmotorvogner

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne på [ennå] ikke elektrifiserte banestrekninger, og dieselmotorvognen ble redningen for mange svakt trafikkerte sidebaner.

På samme måte som med en bil er imidlertid dieselmotorvognen avhengig av en mellomkopling for å overføre kraften fra dieselmotoren til hjulene. For mindre motorvogner blir det gjerne brukt mekanisk kraftoverføring (med girkasse som på en vanlig bil), på større hydraulisk og elektrisk.

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselhydrauliske motorvogner

NS type DM90 hensatt etter at andre selskap har overtatt trafikken på flere ikke-elektrifiserte strekninger. Typeoppnavn: "Buffel" ("Bøffel")

Nijmegen, 19.08.2017

NS DM90.3414 - 5132.414

Nijmegen, 19.08.2017

NS DM90.3417 - nærmest: 5132.417

Nijmegen, 19.08.2017

NS DM90.3417 - nærmest: 5132.417

Nijmegen, 19.08.2017

NS DM90.3417 - 5132.417

Nijmegen, 19.08.2017

NS DM90.3422

Nijmegen, 19.08.2017

NS 5131.436 + 5131.436 (DM90.3436)

Nijmegen, 10.10.2018

NS 5131.436 + 5131.436

Nijmegen, 10.10.2018

AN 5020.025

Nijmegen, 10.10.2018

AN 5021.025

Nijmegen, 10.10.2018

AN 5020.029. Settet består av én motorvogn type 5020 og én type5021, med samme løpenummer.

Nijmegen, 10.10.2018

AN 5021.029

Nijmegen, 10.10.2018

Dieselelektriske motorvogner

NS DE1.41, typeoppnavn: "Blauwe Engel" ("Blå engel" - etter fargen). Museumsvogn

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS DE.20 "Kameel" (etter det opphøyde førerrommet). Spesialvogn for NS-ledelsen, eneste av sin type. Teknisk tilnærmet lik type DE1. Museumsvogn.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

NS DE3.114, typeoppnavn: "Rode Duivel" ("Rød djevel" - etter fargen). Museumstog.

Jernbanemuseet, Utrecht, 21.08.2017

AN 5011.258 (10.258 "Frans Godard van Lynden van Hemmen")

Typen består av 1 drivenhet, 2 motorløse styrevogner, evt. også 1 motorløs mellomvogn.

Arnhem, 11.10.2018

AN 5011.368 (10.368 "Arne Jansen")

Arnhem, 11.10.2018

AN 5012.368 (10.368 "Arne Jansen")

Arnhem, 11.10.2018

AN 5030.001 (276 "Connie Palmen")

Nijmegen, 10.10.2018

AN 5031.001 (276 "Connie Palmen"), førerplass

Nijmegen, 10.10.2018

AN GTW2-8.382 "Jan van Kuyk" - nærmest: 5030.007.

Nijmegen, 19.08.2017

AN GTW2-8.382 - nærmest: 5031.007.

Nijmegen, 19.08.2017

AN GTW2-8.383 "Chriet Titulaer" - nærmest: 5030.012.

Nijmegen, 19.08.2017

AN GTW2-8.383 - nærmest: 5031.012.

Nijmegen, 19.08.2017

AN 5030.030 (384 "Pater Karel")

Nijmegen, 10.10.2018

AN 5031.030 (384 "Pater Karel")

Nijmegen, 10.10.2018

AN GTW2-8.385 "Titus Brandsma" - nærmest: 5030.014.

Nijmegen, 19.08.2017

AN GTW2-8.388 "Jan Linders" - nærmest: 5030.017.

Nijmegen, 19.08.2017

 

AN = Arriva Nederland   NS = Nederlandse Spoorwegen   PTT = Staatsbedrijf der Posterien, Telegrafie en Telefonie
                ZHESM = Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maatschappij

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanemuseet i Utrecht

(The Utrecht Railway Museum / Das Eisenbahnmuseum, Utrecht / El Museo Ferroviario de Utrecht / Железнодорожный музей, Утрехт)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 11.03.2019