-eBe-

  

Nederland: Utenlandske tog

Nederland har i alle år hatt en utstrakt trafikk over grensene. Ikke minst de store havnene, først og fremst Rotterdam, genererer store mengder internasjonal godstrafikk. Utbyggingen av høyhastighetslinjer mellom de store befolkningssentraene i Nordvest-Europa har i senere år medført at jernbanen har overtatt store deler av den persontrafikken som tidligere gikk med fly. Tog fra nabolandenes jernbaneselskaper, fra Belgia  og Tyskland, samt fra Frankrike, er derfor stadig å se i Nederland, og nederlandske tog krysser også grensene til nabolandene.

Lokomotiver

Elektriske lokomotiver

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

NMBS 7186.200. Bæde NMBS og NS stiller lok til togene mellom Amsterdam og Brussel. Et tog kan ha NMBS-lok i ene enden og NS-lok i andre.

Amsterdam C, 11.10.2018

Motorvogner:

Elektriske motorvogner

bullet

3-systems, 1,5 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

bullet

3-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 25 kV ≈

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

3-systems, 1,5 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

ABR 2429.005. Settet består av to motoriserte endevogner (nr. 0xx og 5xx) og tre motoriserte mellomvogner.

Arnhem, 11.10.2018

ABR 2429.505

Arnhem, 11.10.2018

3-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 25 kV ≈

THI (ex SNCF) 0380.073 (sett 4537)

Amsterdam C, 11.10.2018

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 ≈ / 25 kV ≈

DB 5406.511 (sett 4611 "Düsseldorf")

Arnhem, 11.10.2018

DB 5406.584 (sett 4684 "Forbach - Lorraine")

Amsterdam, C, 11.10.2018

 

ABR = Abellio GmbH - Tyskland    NS = Nederlandse Spoorwegen    
DB = Deutsche Bahn AG - Tyskland   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français - Frankrike
NMBS = Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Belgia   THI = Thalys - THI Factory - Belgia

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 02.02.2019