-eBe-

  

Norge

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende avsnitt:

bullet

Elektrisk materiell = materiell med elektrisk framdrift

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Motordresiner og inspeksjonskjøretøyer

bullet

Snørydding

bullet

Brannvern

bullet

Transformatorer - spennings- og frekvensomformere

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner

Elektrisk materiell

Elektrisk drevet anleggs- og vedlikeholdsmateriell har i Norge utelukkende vært benyttet på sporveislinjer og t-banelinjer med kontaktledning (= det vestlige t-banenettet i Oslo, før omleggingen til strømskinnedrift).

BS 130 - slipe- og plogvogn.

Ved trikkestallen på Møhlenpris, Bergen, desember 1965

OS 196 - plog- og arbeidsvogn

Sinsen, Oslo, 05.04.1994

OS 201 - plog- og arbeidsvogn

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS 201

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS 202 - arbeidsvogn, ombygd fra OS (ex KSS) SS-vogn [Falkenried / SS 1913]

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS 398 - plog- og arbeidsvogn

Sagene vognhall, Oslo, 24.02.1995

OS A.395 - ombygd til ledningsrevisjonsvogn fra BB A.1

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS A.395

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS MBO55.244 - ombygd til skinnesmørevogn bylinjene og vestlige t-banelinjer.

Sagene, Oslo, 04.06.1994

OS MBO55.244

Sagene, Oslo, 04.06.1994

OS MBO55.244

Sagene, Oslo, 04.06.1994

OS MBO55.337 - ombygd til skinnesmørevogn for bylinjene og vestlige t-banelinjer

Biskop Gunnerus' gt., Oslo, mars 1996

OS MBO55.337

Biskop Gunnerus' gt., Oslo, mars 1996

OS A87.357- vedlikeholdsvogn for sporveislinjene, ble også brukt på de vestlige t-banelinjene fram til omleggingen fra luftledning til strømskinne.

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS A87.357

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS A87.357

Schweigårdsgt., Oslo, 07.02.2007

IP (ex OS) A87.357

Majorstua, Oslo, 31.05.2010

IP A87.357

Majorstua, Oslo, 08.07.2012

SO (ex IP) A87.357

Kirkeristen, Oslo, 03.10.2014

SO A87.357

Trondheimsveien, Oslo, 30.08.2016

IP (ex OS) A87.358

Majorstua, Oslo, 08.07.2012

SO (ex IP) A87.358

Colletts plass, Oslo, 14.05.2014

SO A87.358

Colletts plass, Oslo, 14.05.2014

SO A87.358

Colletts plass, Oslo, 14.05.2014

SO A87.358

Colletts plass, Oslo, 14.05.2014

IP (ex OS) 370-015 (type A87, men ukjent tidligere driftsnummer)

Disen, Oslo, 07.08.2013

Bybanen nr. 901 "Sliping Beauty"

Kronstad, Bergen, 02.12.2011

Bybanen nr. 901 "Sliping Beauty"

Kronstad, Bergen, 02.12.2011

Bybanen nr. 901 "Sliping Beauty"

Kronstad, Bergen, 02.12.2011

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantografer som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv. Det finnes også lastetraktorer til bruk for elrevisjon.

NSB Lm2.04 - kollisjonsskadd etter sammenstøt med traktor.

Larvik, november 1990

NSB Lm2.04 - nærbilde av kollisjonsskaden. Traktoren ble totalvrak.

Larvik, november 1990

NSB Lm2.04

Larvik, 14.06.1991

NSB Lm2.04

Larvik, 14.06.1991

NSB Lm2.04

Larvik, 14.06.1991

NSB Lm2.04

Larvik, 24.10.1994

NSB Lm2.04

Larvik, 24.10.1994

NSB Lm2.04

Larvik, 24.10.1994

NSB Lm2.04 - nærbilde av jordingspantografen

Larvik, 15.07.1996

JBV 30-38-007 (ex NSB Lm2.07)

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 30-38-011 (ex NSB Lm2.11)

Øya, Larvik, 17.08.2013

JBV 30-38-011

Øya, Larvik, 17.08.2013

JBV 30-38-0016 (ex NSB Lm2.16)

Hønefoss, 20.07.2005

JBV 30-38-0016

Hønefoss, 20.07.2005

JBV 30-38-0016

Hønefoss, 20.07.2005

JBV 30-38-0016

Hønefoss, 20.09.2015

JBV 0380016A (ex 30-38-0016)

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 0380016A

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 0380016A

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 0380016A

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 0380016A, førerhytteinteriør

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 30-38-0018 (ex NSB Lm2.18)

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

NSB 30-38-2002

Holmestrand, 18.11.1994

NSB 30-38-2004

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB 30-38-2004

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB 30-38-2004

Holmestrand, 18.11.1994

BS 38-2004 (ex JBV, ex NSB 30-38-2004) [Robel 57.07-1-AN 4] - Lm4

Haugastøl, 24.06.2005

BS 38-2004

Haugastøl, 24.06.2005

BS 38-2006 (ex JBV, ex NSB 38-30-2006) - Lm 5

Halden, 24.03.2005

BS 38-2006

Halden, 24.03.2005

BS 38-2006

Halden, 24.03.2005

CargoNet El14.2168 og BS 38-2006

Halden, 24.03.2005

BS 38-2008 (ex JBV, ex NSB 30-38-2008), - Lm5

Øyasporet, Larvik, 21.08.2006

BS 38-2008

Øyasporet, Larvik, 21.08.2006

BS 9431.208 (ex 30-2008)

Halden, 25.09.2016

BS 9431.208

Halden, 25.09.2016

BS 9431.208

Halden, 25.09.2016

BS 9431.208

Halden, 25.09.2016

NSB 30-38-2009 - Lm5

Høvik, 10.05.1997

NSB 30-38-2009

Høvik, 10.05.1997

NSB 30-38-2009

Høvik, 10.05.1997

BS 9431.209 (ex NSB 30-38-2009)

Bergen, 30.09.2017

BS 9431.209

Bergen, 30.09.2017

BS 9431.209

Bergen, 30.09.2017

BS 38-2011 (ex JBV, ex NSB 30-38-2011) - Lm5

Asker, 25.04.2005

BS 38-2011

Asker, 25.04.2005

JBV (ex NSB) 30-38-2012 [Windhof] - Lm6

Hamar, 30.07.2009

JBV 30-38-2012

Hamar, 30.07.2009

JBV 30-38-2012

Hamar, 30.07.2009

BS (ex JBV/NSB) 30-38-2015 [Windhof] - Lm6

Hamar, 27.07.2006

BS 30-38-2015

Hamar, 31.07.2006

JBV (ex NSB) 30-38-2016 [Windhof] - Lm6

Trondheim, 18.05.2007

JBV (ex NSB) 30-38-2016

Trondheim, 18.05.2007

OS 370-014 "Tusseladden" [P&T ledningsrevisjonsmaskin type MTW 100, smalt profil for bruk på sporveieslinjene.]

Majorstua, Oslo, 03.12.2005

OS 370-014

Majorstua, Oslo, 03.12.2005

IP (exOS) 370-014

Majorstua, Oslo, 09.01.2009

JBV type LM7 [P&T type MTW 100]

Voss, 30.06.2013

JBV 9134.025 - revisjonsvogn interntype Lm7

Asker, 30.01.2016

JBV 9134.025

Asker, 30.01.2016

JBV 9134.025

Asker, 30.01.2016

JBV 9134.025

Asker, 30.01.2016

NJD 9131.026 [P&T type MTW 100]

Sundland, Drammen, 04.11.2013

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 04.11.2013

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 04.11.2013

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 04.11.2013

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 21.06.2014

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 21.06.2014

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 21.06.2014

NJD 9131.026

Alna, Oslo, 16.07.2015

NSB 30-36-5053 - Robel revisjonstraktor

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-36-5053

JBV (ex NSB) 30-36-5092 - Levahn revisjonsmaskin

Haugastøl, 24.06.2005

JBV 30-36-5092

Haugastøl, 24.06.2005

JBV (ex NSB) 30-36-5093

Asker 02.10.2005

JBV 30-36-5093

Asker 02.10.2005

NJD NJD ADM 1 cm.236.011, russiskbygd revisjonstraktor

Sundland, Drammen, 02.05.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 12.01.2012

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 17.05.2013

NJD ADM 1 cm.236.011, interiør

Hønefoss, 17.05.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 17.05.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 08.07.2013

BN type LTR 17 med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider

Alna, Oslo, 22.06.2019

NSB 40-46-5007 - revisjonsvogn type Xel.

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB 40-46-5007

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

JBV LRB.1, revisjonsbil for kjøreledningsarbeider. Bilen kjører på veien mellom oppdragene.

Asker, 09.07.2005

OS DJ-7483 - revisjonsbil for kjøreledningsarbeider på både t-banen og bylinjene, kjører på veien mellom oppdragene.

Grensen, Oslo, 04.06.1994

OS DJ-7483

Grensen, Oslo, 04.06.1994

IP 364-003 - revisjonsbil for kjøreledningsarbeider på både t-banen og bylinjene, kjører på veien mellom oppdragene.

Majorstua, 20.02.2009

IP 364-003

Majorstua, 20.02.2009

SO (ex IP) 364-004, kjører, som her, på vei mellom oppdragene.

Rådhusplassen, Oslo, 04.11.2014

SO 364-004

Rådhusplassen, Oslo, 04.11.2014

Uidentifisert elrevisjonsbil på bybaneanlegget

Sandsli, Bergen, 03.05.2015

NJD 9363.311 [Volvo revisjonsbil type LRB25, kjører på vei mellom oppdragene]

Tønsberg, 26.01.2017

NJD 9363.311

Tønsberg, 26.01.2017

NJD 9363.311

Tønsberg, 26.01.2017

VEIDE 9936.350 [Volvo revisjonsbil type LRB25]

Sinsen, Oslo, 15.11.2016

VEIDE 9936.350

Sinsen, Oslo, 15.11.2016

VEIDE 9936.350

Sinsen, Oslo, 15.11.2016

VEIDE 9936.350

Sinsen, Oslo, 15.11.2016

BS 04-0154 (ex JBV 30-04-0154), spesialvogn for kabeltromler ved strekking av ny kontaktledning [Kalmar 1987]

Moss, 13.04.2006

BS 04-0154

Moss, 13.04.2006

BS 04-0154

Moss, 13.04.2006

BS 04-0154

Bergen, 30.09.2017

BS 04-0154

Bergen, 30.09.2017

NJD (ex BV) spesialvogn for kabeltromler ved strekking av ny kontaktledning [Kalmar 1980-tallet].

I motsetning til BS' tilsvarende har denne ikke helt innebygd førerhus.

Sundland, Drammen, 12.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 23.07.2015

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 23.07.2015

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 23.07.2015

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 23.07.2015

NSB 30-37-3403 - Geismar kabeltrommelvogn for strekking av kontaktledning.

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-37-3403

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-37-3403

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-37-3403

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB revisjonsvogn type Xael, ombygd perdson-/reisegodsvogn

Ål, 29.11.1994

JBV Xbg.9431062-1 [transportvogn bygd om til revisjonsvogn for kjøreledning]

Grorud, Oslo, 02.05.2006

JBV Xbg.9431062-1

Grorud, Oslo, 02.05.2006

JBV strekkvogn for kontaktledningsmontering, ombygd godsvogn av G5-generasjonen.

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015.

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell (Se også i det kapitlet) eller jordingspantograf (Se avsnittet Elrevisjonsmateriell). De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

bullet

Ordinært skinnegående traktorer

bullet

Vei- og skinnegående traktorer

Ordinært skinnegående traktorer

NSB 30-36-1038 [Robel type 11]. Museumsvogn, bevart av NJK Krøderbanen.

Vikersund, 18.08.1991

NSB 30-36-1038

Vikersund, 18.08.1991

NSB 30-36-1038

Krøderen, 29.04.1993

NSB 30-36-1038

Krøderen, 29.04.1993

NSB 30-36-1038 - tilbakeført til opprinnelig fargeskjema

Kløftefoss, 06.08.2006

OS lastetraktor type P&T OBW7

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS motortralle - P&T type OBW7

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 370-006 (ex.367) (P&T OBW7)

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS 370-006

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

IP (ex OS) 370.006

Majorstua, Oslo, 13.11.2008

Robeltralle, gammel type, med nytt styrehus bygd på NSBs verksted Hamar - med børste for å rense snø fra sporveksler m.m..

Sundland, Drammen, 23.10.1993

MiT lastetraktor [Robel]

Hamar, 27.07.2006

MiT lastetraktor [Robel]

Hamar, 30.07.2009

MiT lastetraktor [Robel]

Hamar, 30.07.2009

NSB lastetraktor [Robel BAMOWAG 54.12]

Vinstra, 1984

NSB 30-36-3016

Asker, 11.101990

NSB 40-36-5072

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB 40-36-5072

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB lastetraktor [Robel BAMOWAG 54.22-3-AP 2 el. -AT 3]

Larvik, september 1996

NSB lastetraktor

Larvik, september 1996

NSB 30-36-5038

Larvik, august 1990

NSB 30-36-5038

Larvik, august 1990

NSB 30-36-5038

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

JBV 30-36-5051 [Robel]

Larvik, 30.04.2005

JBV 30-36-5051 med frontmontert snøfreser

Larvik, 03.02.2006

JBV 30-36-5051 med etterhengt snøplog

Larvik, 03.02.2006

JBV lastetraktor påmontert brøyteutstyr

Ål, 03.12.2008

NSB 30-36-5083

Asker, 05.10.1990

NSB 30-36-5083

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

JBV 30-36-5083 [Robel BAMOWAG 54.22-3-AP 2]

Sundland, Drammen, 28.04.2005

JBV 30-36-5083

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB type Robel BAMOWAG 54-22-3-AP2 el. -AT3 med plogskjær og Skd220c.137

Larvik, februar 1991

JBV (ex NSB) 30-36-5104 [Robel BAMOWAG 54.22-3-AP 2] og BS (ex JBV, ex NSB) 36-5123 [Robel BAMOWAG 54.22-7-AT 3]

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

BS 36-5123

Grorud, Oslo, 06.08.2017

BS 36-5123

Grorud, Oslo, 06.08.2017

JBV 30-36-5125 [Robel BAMOWAG 54.22-7-AT 3]

Sarpsborg, våren 2003

BS (ex JBV, ex NSB) 30-36-5125

Sarpsborg, 30.01.2005

BN 9-485.032 (ex JBV 036510A) [Robel BAMOWAG 54.22-3-AP5] påmontert snøryddingutstyr

Otta, 30.06.2017

BN 9-485.032

Otta, 30.06.2017

BN 9-485.032

Otta, 30.06.2017

NSB motortralle tpe Robel BAMOWAG 54 22-10-AT 8

Høvik, 10.05.1997

JBV (ex NSB) 30-36-5127 [Robel BAMOWAG 54.22-10-AT 8]

Larvik, 15.04.2007

NSB 30-36-5129

Oslo S, Oslo, 23.02.1994

NSB 30-36-5131

Larvik, 19.06.1991

JBV (ex NSB) 285.042

Asker, 25.09.2015

JBV (ex NSB) 30-36-5135 [Robel BAMOWAG 54.22-11-AV 5] med rangerplattform og fester for stor frontplog.

Voss, 26.06.2007.

BS 30-36-3149 (Robel BAMOWAG 54.22)

Asker, 25.04.2005

BS 30-36-3149

Asker, 25.04.2005

BN (ex JBV) 9285.050 (LT11.0365139A) [Robel Bamowag 54.22-25-BB2]

Asker, 10.10.2017

BN 9285.050

Asker, 10.10.2017

OS 32-452 (Robel BAMOWAG 54.17-21)

Majorstua, Oslo 28.04.2005

OS 32-452

Majorstua, Oslo 28.04.2005

OS 370-008 [Robel BAMOWAG 54.17-21] med 370-009 på slep

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS 370 003 [Robel BAMOWAG 54.17-21]

Majorstua, Oslo 02.06.2005

IP (ex OS) 370-004 [Robel BAMOWAG 54.17-22]

Majorstua, Oslo, 05.09.2007

IP 370-004

Majorstua, Oslo, 05.09.2007

IP 370-004

Majorstua, Oslo, 05.09.2007

IP 370-004

Storo, Oslo, 02.05.2013

SO (ex IP) lastetraktorer m.m., bl.a. type OBW100.S og type BAMOWAG 54.17-22

Helsfyr, Oslo, 25.04.2014

SO (ex IP, ex OS) lastetraktorer fabrikat Robel [BAMOWAG 54.17-21 og 54.17-22] og Windhof

Helsfyr, Oslo, 28.04.2017

SO (ex IP, ex OS) lastetraktorer fabrikat Robel [BAMOWAG 54.17-21 og 54.17-22]

Helsfyr, Oslo, 28.04.2017

SO (ex IP, ex OS) lastetraktorer fabrikat Robel [BAMOWAG 54.17-21 og 54.17-22]

Helsfyr, Oslo, 28.04.2017

NJD 9185.001 [Robel Bamowag 54.22/41]

Sundland, Drammen, 08.07.2013

NJD 9185.001

Sundland, Drammen, 08.07.2013

NJD 9185.001

Sundland, Drammen, 08.07.2013

NJD 9185.001

Sundland, Drammen, 22.06.2014

NJD 9185.001

Sundland, Drammen, 22.06.2014

NJD 9185.002 [Robel Bamowag 54.22/41]

Sundland, Drammen, 08.07.2013

OS 32-319 [Windhof]

Majorstua, Oslo 02.06.2005

OS 32-319

Majorstua, Oslo 02.06.2005

IP 370.001 (ex OS 32.319) - Windhof lastetraktor

Majorstua, Oslo, 13.11.2008

NSB lastetraktor type P&T OBW10

Larvik, 04.11.1993

NSB lastetraktor type P&T OBW10

Larvik, 04.11.1993

NSB lastetraktor type P&T OBW10

Høvik, 10.05.1997

NSB 30-36-5017 [P&T type OBW10]

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-36-5017

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

OS lastetraktor [P&T OBW 100.S]

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

JBV 30-36-5091, Levahn lastetraktor

Flå, 12.11.2005

JBV 185.067-8 (0365153A) og 185.066-0 (0365152A) [Ironmit motortralle type LT17]

Voss, 12.08.2010

JBV 185.066-0

Voss, 12.08.2010

JBV 185.161

Alnabru, Oslo, 22.05.2014

BN (ex JBV, ex NSB) 30-37-4021, tilhenger til lastetraktor

Otta, 30.06.2017

BN type LTR 17 og to snørydningsmaskiner

Alna, Oslo, 22.06.2019

JBV (ex NSB) 30-37-4054 - tilhenger til lastetraktor.

Larvik, 15.04.2006

JBV 30-37-4054 - med nedfellbar oppkjøringsrampe for transport av traktorer etc.

Larvik, 15.04.2006

JBV (ex NSB) 30-37-4101 - tilhenger til lastetraktor.

Larvik, 15.04.2006

Vei- og skinnegående traktorer

På 1990-tallet ble det forsøkt å bruke landeveiskjøretøyer med føringshjul for kjøring på skinnegang som lastetraktorer. Tanken var å kjøre på vei mellom oppdragene og på den måten unngå å belegge skinnegangen mer enn høyst nødvendig. Etter syk forbilde falt valget på Mercedes Unimog. Forsøkene falt ikke heldig ut, og Unimogene ble hensatt etter forholdsvis kort tid. Et forsøk på å bruke en av dem som skifteaggregat i Vestfold ble også oppgitt etter kort tid. Den var kort og godt for lett. Én ex-NSB Unimog ble observert så sent som i 2012, men dens videre skjebne er ikke kjent.

NSB Mercedes Unimog vei/bane-kjøretøy som skiftetraktor - et mislykket eksperiment. Den var ganske enkelt for lett!

Larvik, 09.06.1995

NSB Unimog

Larvik, 09.06.1995

NSB Unimog

Larvik, 09.06.1995

MVS (ex JBV, ex NSB) DK6503

Sundland, Drammen, 30.04.2012

MVS DK6503

Sundland, Drammen, 30.04.2012

OS Unimog

Grensen, Oslo, 04.06.1994

Meterspor (1000 mm)

ST 23 "Robeline" (ex NSB) [Robel lastetraktor ombygd til meterspor eget verksted]

Løkken, 06.08.1993

Løkken, 06.08.1993

ST 23

Løkken, 06.08.1993

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på, samt tunneler og broer) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget kapittel ovenfor. En del materielltyper kan også brukes til andre formål, som snørydding. Noe av materiellet som vises her, kan derfor også forekomme i avsnittet om snørydding.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

NSB svillepakker [P&T Unimat]

Åndalsnes, mai 1985

OS 32-385 [P&T svillepakker]

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-385

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-385

Majorstua, Oslo, 15.04.2005

OS 32-385

Majorstua, Oslo, 15.04.2005

BS 31-2008 (ex JBV, ex NSB 38-31-2008) [P&T type DGS 62 N]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-2008

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-2008

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 9126.001 (31-2008)

Halden, 25.09.2016

BS 9126.001

Halden, 25.09.2016

NSB svillepakker [P&T type Unimat 08-275]

Larvik, november 1990

NSB svillepakker [P&T type Unimat 08-275]

Larvik, november 1990

NSB svillepakker [P&T type Unimat 08-275]

Larvik, november 1990

BS (ex NSB) 32-0010 [P&T type Unimat 08-275 svillepakker]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-0010

Alna, Oslo, 18.06.2005

NJD 9414.014 [P&T type Unimat 08-275 3S]

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

NJD 9414.014

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

NJD 9414.014

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

NJD 9414.014

Sundland, Drammen, 31.08.2013

NJD 9414.014

Sundland, Drammen, 31.08.2013

NJD 9414.014

Sundland, Drammen, 31.08.2013

NJD 9414.014

Sundland, Drammen, 23.11.2013

NJD 9414.014

Sundland, Drammen, 17.04.2014

NSB 30-32-5026 [P&T type UNOMATIC 08-16 SP]

Larvik, 27.09.1994

NSB 30-32-5026

Larvik, 27.09.1994

BS 32-5030 (ex JBV, ex NSB 38-32-5030) [P&T svillepakker type 08-16-1X]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-5030

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-5030

Larvik, 22.08.2006

BS 9222.001 (32-5030)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

BS 9222.001

Grorud, Oslo, 06.08.2017

BS 32-5031 (ex JBV, ex NSB 38-32-5031) [P&T svillepakker type 09-32 CSM]

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 32-5031

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 32-5031

Larvik, 15.11.2006

BS 32-5031

Larvik, 15.11.2006

BS 32-5031

Asker, 25.05.2014

BS 32-5031

Asker, 25.05.2014

BS 9221.001 (32-5031)

Halden, 25.09.2016

BS 9221.001

Halden, 25.09.2016

BS 32-5033 [P&T svillepakker type 09-3X ”Stopfexpress”]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-5033

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-5033

Larvik, 15.11.2006

BS 32-5033

Larvik, 15.11.2006

BS 32-5033

Larvik, 15.11.2006

BS 32-6011 (ex JBV, ex NSB 30-32-6011) [P&T type UNIMAT 08-475 4S]

Hokksund, 09.05.2005

BS 32-6012 (ex JBV, ex NSB 30-32-6012) [P&T type UNIMAT 08-475 4S]

Asker 02.10.2005

BS 32-6012

Grorud, Oslo, 08.05.2010

BS 32-6012

Grorud, Oslo, 08.05.2010

BS 32-6012

Larvik, 16.08.2013

BS 32-6012

Larvik, 16.08.2013

OS 870.010 [P&T svillepakker type Unimat Compact]

Grefsen, Oslo, 18.07.2005

OS 870.010

Grefsen, Oslo, 18.07.2005

OS 32-378 [P&T sporrenser type PBR-202]

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-378

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-378

Majorstua, Oslo 02.06.2005

OS 32-378

Majorstua, Oslo 02.06.2005

OS 32-378

Majorstua, Oslo, 10.09.2005

OS 370-011 (ex 32-378) påmontert snøfreser 380-012

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

BS 31-0004 (ex JBV 38-31-004) [P&T ballastrenseverk type RM76HR]

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 31-0004

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 31-0004 - med jordingspantograf for arbeid under strømførende kontaktledning.

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 31-0004

Larvik, 12.09.2007

BS 9414.006 (ex 31-0006, ex JBV 38-31-006) [P&T ballastrenseverk type RM76HR]

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 9414.006

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 9414.006

Halden, 25.09.2016

BS 9414.006

Halden, 25.09.2016

NSB type Xabfs [P&T ballastvogn type MFS-40]

Kongsberg, 28.03.1994

NSB type Xabfs

Kongsberg, 28.03.1994

BS 09-0002 (ex NSB) [P&T ballastvogn type MFS-40]

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 09-0002

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 09-0005 (ex NSB) [P&T ballastvogn type MFS-40]

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 09-0005

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS P&T ballastvogn type MFS-100, så ny at den ennå ikke er påført BS' eiendomsmerker. Leverandørens reg.nr.: 2957.757

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS P&T ballastvogn type MFS-100

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 34-7501 [P&T sporleggingstog type SMD-80]

Hamar, 31.07.2006

BS 34-7501

Hamar, 31.07.2006

BS 34-7501

Grorud, Oslo, 07.10.2007

NSB ballastpakker [P&T type SSp 103] (her påmontert snøbørste)

Larvik, 09.02.1994

NSB ballastpakker [P&T type SSp 103]

Larvik, 09.02.1994

NSB ballastpakker [P&T type SSp 103]

Larvik, 09.02.1994

NSB - Matisa ballastrenser

Dombås, 1985

NSB 30-31-1019 [Matissa ballastfordeler, type R20LS]

Trondheim, 06.08.1993

NSB 30-31-1019

Trondheim, 06.08.1993

NSB 30-31-1020

Larvik, 15.09.1993

NSB 30-31-2020

Larvik, 15.09.1993

BS 31-1020 (ex JBV, ex NSB 30-31-1020) [Matisa ballastfordeler type R20LS]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-1020

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-1021 (ex JBV, ex NSB 30-31-1021) [Matisa ballastfordeler type R20LS]

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 31-1021

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 31-1021

Hamar, 11.07.2012

BS 31-1021

Hamar, 11.07.2012

BS 31-1021

Asker, 25.05.2014

BS 31-1021

Asker, 25.05.2014

BS 31-1021

Asker, 25.05.2014

JBV 30-31-1022 (ex) [Matissa ballastfordeler type R24CS]

Asker, 25.04.2005

JBV 30-31-1022

Asker, 25.04.2005

BS 31-1022 (ex JBV NSB 30-31-1022)

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-1022

Dombås, 24.05.2007

BS 31-1022

Hønefoss, 12.08.2012

BS 31-1022

Hønefoss, 12.08.2012

MVS ballastfordeler [Matisa type A10B}

Larvik, 30.08.2005

MVS ballastfordeler [Matisa type A10B]

Larvik, 30.08.2005

NSB 30-32-5029 [Matissa ballastpakker type B20L]

Alna, Oslo, 22.02.1994

NSB 30-32-5029

Alna, Oslo, 22.02.1994

NSB 30-34-007, ballastpakker. Merk gummihjulene for transport (som tilhenger) på vei mellom oppdragene.

Sandefjord, 19.10.1991

NSB 30-34-007

Sandefjord, 19.10.1991

BS sporleggingsmaskin DESEC TL 70 i arbeid med å legge inn nye sporveksler

Drammen 27.05.2006

BS DESEC TL 70

Drammen 27.05.2006

BS sporleggingsmaskin type DESEC TL 70 opplastet på spesialvogn 983 1724 (Xabgs). Maskinen kjører på egne belter under arbeid.

Alna, Oslo, 23.03.2006

BS 9831.724 med DESEC TL70

Alna, Oslo, 23.03.2006

BS 9831.724 (Xabgs),lastet og transportklar

Sundland, Drammen, 12.05.2014

BS 9831.724

Sundland, Drammen, 12.05.2014

BS 9831.724

Sundland, Drammen, 12.05.2014

JBV 9159.001 "Asbjørn" [Robel sporvedlikeholdstog type MMS 69.70]

Alna, Oslo, 22.05.2014

JBV 9159.001

Alna, Oslo, 22.05.2014

JBV 9159.001

Alna, Oslo, 22.05.2014

NSB 30-34-7009 [Pandrol monteringsmaskin for skinnefester, type Pandrive Mk VC]

Gulsvik, 03.12.1994

NSB 30-34-7009

Gulsvik, 03.12.1994

NSB 30-34-7009

Gulsvik, 03.12.1994

JBV (ex NSB) 30-34-7012 (034-7012A) [Pandrol monteringsmaskin for skinnefester, type Pandrive Mk VC]

Hamar, 27.07.2006

JBV 30-34-7012

Hamar, 27.07.2006

JBV 034-7014A (ex NSB 30-34-7014) [Pandrol monteringsmaskin for skinnefester, type Pandrive Mk VC]

Voss, 16.03.2006

JBV 034-7014A

Voss, 16.03.2006

JBV (ex NSB) 30-34-007 - apparat til å montere/løsne skinneklemmer. Legg merke til gummihjulene: Kan vippes på siden og fraktes som tilhenger til bil.

Sundland, Drammen, 28.04.2005

JBV 30-34-007

Sundland, Drammen, 28.04.2005

BS sporjusteringsvogn [P&T type DGS 42-N]

Larvik, 12.09.2007

MVS Railvac 16000 - fjerner gammel ballast ved hjelp av vakuum - mao. en gigantisk støvsuger, montert på MVS (ex NSB) 3933106 (Rps).

Sundland, Drammen, 17.07.2009

MVS Railvac 16000

Sundland, Drammen, 17.07.2009

MVS Railvac 16000

Sundland, Drammen, 17.07.2009

MVS RAILVAC 17000/500, montert på MVS (ex NSB) 3933.105 (Rps).

Larvik, 30.04.2005

MVS RAILVAC 17000/500

Larvik, 30.04.2005

MVS RAILVAC 17000/500

Larvik, 30.04.2005

MVS RAILVAC 17000/500

Larvik, 26.10.2013

MVS RAILVAC 17000/500

Larvik, 26.10.2013

NJD RA3.0039, Railvac ballastsuger

Larvik, 22.06.2014

NJD RA3.0039

Larvik, 22.06.2014

NJD RA3.0039

Larvik, 22.06.2014

NSB gammel pukkvogn (type XØ2?) for ballasttransport

Ål, ca. 1990

MVS (ex JBV, ex NSB) 9836.129 (Xabfs, selvtømmende pukkvogn)

Larvik, 26.10.2013

MVS 9836.129

Larvik, 26.10.2013

MVS (ex JBV, ex NSB) 9836.133 (Xabfs, selvtømmende pukkvogn)

Sundland, Drammen, 15.06.2012

MVS 9836.133

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

MVS 9836.133

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

MVS (NJD, bare ikke ommerket?) Xabfs.9836133

Larvik, 22.06.2014

BS (ex JBV, ex NSB) 9836.138 (Xabfs, selvtømmende pukkvogn)

Tønsberg, 05.04.2006

MVS 9836.166 [Xabfs]

Sundland, Drammen, 17.07.2009

BS 6989.027 (Faccs)

Grorud, Oslo, 02.07.2011

JBV 6992.011 (Faccs)

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

JBV (ex NSB) 5220.045 (Xbf)

Alna, Oslo, 16.07.2015

JBV (ex NSB) 5220.069 (0060774A) (Xbf)

Alna, Oslo, 16.07.2015

JBV 5220.069

Hønefoss, 20.09.2015

Dette bildet er trykket i "På Sporet", Norsk Jernbaneklubbs tidsskrift (ISSN 0801-1729) nr. 179, sept. 2017, s 35.

JBV (ex NSB) 5220.069 (0061277A) (Xbf)

Hønefoss, 20.09.2015

JBV 5220.069

Hønefoss, 20.09.2015

Dette bildet er trykket i "På Sporet", Norsk Jernbaneklubbs tidsskrift (ISSN 0801-1729) nr. 179, sept. 2017, s 35.

JBV pukkvogntog: Xbf.5220069, 5220045, 5220082 og 5220069(!) - to vogner med samme reg.nr., men ulikt internnr.

Hønefoss, 20.09.2015

JBV (ex NSB) 5220.082 [Xbf)

Alna, Oslo, 16.07.2015

JBV 5220.082

Hønefoss, 20.09.2015

JBV (ex NSB) 9436.103 (Xbf, selvtømmende pukkvogn med sidetipp)

Larvik, 15.04.2008

JBV 9436.103. Lufttankene er til drift av tippmekanismen

Larvik, 15.04.2008

OS pukkvogner

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32.341 - pukkvogn

Majorstua, Oslo, 10.09.2005

BS 9831.694 (Xabgs), spesialvogn for utkjøring av sviller

Sundland, Drammen, 20.08.2006

INAS Rsi-3901.213

Hønefoss, 04.11.2018

INAS Sgns-9550.019

Hønefoss, 04.11.2018

INAS Uaais-9935.003

Hønefoss, 04.11.2018

NSB tunnelrensebukk [Levahn type 116] til bruk ved fjellsikringsarbeid i tunneler.

Larvik, 08.09.1993

NSB tunnelrensebukk

Larvik, 08.09.1993

NSB tunnelrensebukk

Larvik, 08.09.1993

BS 08-7009 (ex JBV, ex NSB 30-08-7009) [Levahn tunnelrensebukk type 116]

Haugastøl, 24.06.2005

BS 08-7009

Haugastøl, 24.06.2005

NSB 30-08-0002 {P&T tunnelrensebukk type TUF 100]

Larvik, 13.08.1995

NSB 30-08-0002

Larvik, 13.08.1995

NSB 30-08-0002

Larvik, 13.08.1995

JBV (ex NSB) 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

JBV 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

JBV 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

JBV 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

JBV 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

VEIDE (ex JBV) 30-08- 0002

Otta, 30.06.2017

VEIDE 30-08- 0002

Otta, 30.06.2017

BS 9833.001 (Xabks) [Geismar kranvogn]

Høvik, 29.05.2005

BS 9833.001

Høvik, 29.05.2005

NSB gravemaskin med føringshjul for bruk på skinnegangen. Kjører på vei mellom oppdragene.

Larvik, 09.06.1995

BD Komatsu gravemaskin med føringshjul for kjøring på skinnegang. Kjører på larveføtter på vei og i terreng.

Hønefoss, 05.10.2014

BD Komatsu gravemaskin

Hønefoss, 05.10.2014

BS gravemaskin (O&K type MH5S), kjører på veien mellom oppdragene.

Asker 02.10.2005

MVS ZW-WB, vei- og skinnegående gravemaskin.

Sundland, Drammen, 30.04.2012

MVS ZW-WB

Sundland, Drammen, 30.04.2012

NRC Liebherr vei-/skinnegående gravemaskin

Trondheimsveien, Oslo, 16.02.2017

NRC Liebherr vei-/skinnegående gravemaskin

Trondheimsveien, Oslo, 16.02.2017

NRC Liebherr vei-/skinnegående gravemaskin

Trondheimsveien, Oslo, 16.02.2017

NSB 32-13-537, traktor med føringshjul for bruk på skinnegang. Kjører på vei mellom oppdragene.

Larvik, 09.06.1995

Bjugstad vei-/skinnegående traktorgraver

Otta, 30.06.2017

Bjugstad vei-/skinnegående traktorgraver

Otta, 30.06.2017

BS 501.311, smørevogn (ombygd fra SJ passasjermotorvogn type Y1)

Trondheim, 30.08.2015

BS 501.311

Trondheim, 30.08.2015

OS DK-6577, vei- og skinnegående rensevogn for bylinjene

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS DK-6577

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

IP 332-008, vei- og skinnegående rensevogn for bylinjene

Diesen, Oslo, 16.04.2013

NSB 9760.603 (Xamu - målevogn)

Grorud, Oslo, 13.10.2005

JBV 30-33-0004, målevogn type PV7

Larvik, 30.08.2005

JBV 30-33-0004

Larvik, 30.08.2005

JBV 30-33-0004

Larvik, 30.08.2005

Meterspor (1000 mm)

ST XOo.28 - grusvogn til utlegging av ballast i sporene.

Løkken, 23.06.2007

Motordresiner og inspeksjonskjøretøyer

Motordresiner og inspeksjonskjøretøyer kan være alt fra varebilaktige kjøretøyer for transport av mannskap og lettere verktøy til luksuriøse, ombygde personbiler for overordnede jernbanefunksjonærer. Denne typen kjøretøyer er knapt i bruk lenger, da lastetraktorene (Se eget avsnitt lengre oppe) har overtatt deres funksjoner.

NSB C-m.18207. Museumsvogn.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

NSB 58-305. Museumsvogn.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

OS 370.009, ombygd ved eget verksted fra eldste type Robel lastetraktor

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS 370.009

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS 370.009

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

BS 31-2007 (ex JBV, ex NSB 38-31-2007), brukes også til snørydding (Se nedenfor).

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-2007

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-2007

Larvik, 12.09.2007

BS 31-2007

Larvik, 12.09.2007

Snørydding

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner. Snøfresere kan være alt fra spesialbygde, selvgående maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snøploger) til små fresere som monteres foran på en lastetraktor eller liknende. Vanlige ploger er gjerne montert på lokomotiver, lastetraktorer eller annet selvgående materiell. Samtlige norske lok har underliggende snøplog som klarer å ta unna mye av den snøen som faller. De store frontplogene som var vanlige tidligere, brukes nå for det meste på lok som er spesielt avsatt til snøryddingstjenesten. Det finnes også snøskraper som skraper snøen inn i skinnegangen, for at snøfreserne skal få tak på den og fjerne den fra sporet.

NSB dampdrevet roterende snøplog, antakelig R.3 eller R.4.

MEllom Finse og Haugastøl, antakelig på 1930-tallet

NSB R.4 [Skabo/Thune 1914] - dampdrevet roterende snøplog, brukt siste gang i desember 1973.

Arna, juni 1996 - i påvente av transport til Rallarmuséet på Finse

BN (ex JBV, ex NSB) Di3a.628 nå med stor frontplog i begge ender. Loket benyttes hovedsakelig kun til snørydding på høyfjellsstrekningene.

Hamar, 29.06.2017

BN Di3a.628

Hamar, 29.06.2017

NSB 30-56-2506 (ex DiR2.506)

Alnabru, Oslo, 22.02.1994

NSB 30-56-2506

Alnabru, Oslo, 22.02.1994

NSB 30-56-2506

Alnabru, Oslo, 22.02.1994

JBV 0395011A (ex 30-39-5011, ex NSB DiR3.511)

Bergen, 22.08.2009

JBV 0395011A

Bergen, 22.08.2009

JBV 0395011A

Bergen, 29.08.2009

JBV 0395011A

Bergen, 29.08.2009

JBV 30-39-5012 (ex NSB DiR3.512)

Voss, 11.09.2006

JBV 30-39-5012

Voss, 11.09.2006

JBV 30-39-5012

Voss, 16.09.2006

JBV 30-39-5012

Voss, 30.06.2013

BN 9-491.002 (ex JBV 039512A, ex 30-39-5012, ex NSB DiR3.512)

Hamar, 29.06.2017

BN 9-491.002

Hamar, 29.06.2017

NSB snørydningsmaskin type Beilhack GKW-1

Grefsen, Oslo, 29.01.1994

NSB type GKW-1 med snåbørste i ene enden

Grefsen, Oslo, 29.01.1994

NSB type GKW-1

Grefsen, Oslo, 29.01.1994

NSB type GKW-1

Grefsen, Oslo, 29.01.1994

NSB 30-56-002

Oslo S, 23.04.1999

NSB 30-56-002

Oslo S, 23.04.1999

NSB 30-56-052, Øveråsen snøbørste type SR-340H

Oslo S, 23.02.1994

NSB 30-56-052

Oslo S, 23.02.1994

JBV 9485.069, snøryddingsaggregat, ombygd fra SBB lastetraktor type TmIII.

Hamar, 11.07.2012

JBV 9485.069

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 9485.069

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 9485.069

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 9485.069

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 9485.069 og 070 (med snøbørste)

Hamar, 11.07.2012

BN (ex JBV) 9485.070, snøryddingsaggregat, ombygd fra SBB lastetraktor type TmIII.

Alna, Oslo, 06.08.2017

JBV (ex SBB) TmIII.9514, lastetraktor, skal brukes som reservedelslager til 9485.069 og 070.

Hamar, 11.07.2012

JBV TmIII.9514

Hamar, 11.07.2012

JBV TmIII.9514

Hamar, 11.07.2012

JBV TmIII.9514

Hamar, 11.07.2012

BS 130

Møhlenpris, Bergen, desember 1965

OS 201

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

NSB lastetraktor 30-56-5002 med snøfresaggregat 30-56-207

Ål, 01.12.1994

NSB lastetraktor 30-56-5002 med snøfresaggregat 30-56-207

Ål, 01.12.1994

JBV 30-39-2018; snøfres montert på godsvogn

Hamar, 27.07.2006

NSB 38-31-2007 med påmontert snøplog

Alna, Oslo, 22.02.1994

NSB 38-31-2007

Alna, Oslo, 22.02.1994

NSB 38-31-2007

Alna, Oslo, 22.02.1994

BS 31-2007 (ex JBV, ex NSB 38-31-2007)

Alna, Oslo, 23.03.2006

NSB snøskrape

Larvik, februar 1991

NSB plogvogn

Ringebu, sommeren 1983

NSB damploktender brukt som vektvogn for plogvogn

Ringebu, sommeren 1983

NSB Xs.4335, sporrenser

Oslo S, 23.02.1994

JBV plogvogn med stor plog Xbv.40 76 943 9002-9

Voss, 16.03.2006

JBV Xbv.40 76 943 9002-9

Voss, 16.03.2006

JBV Xbv.40 76 943 9002-9

Voss, 16.03.2006

JBV Xbv.40 76 943 9002-9 - selve plogen

Voss, 16.03.2006

OS snøfreser - påmonteres drivaggregat som f.eks. OS 32-378.

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

NSB lastetraktor type Robel BAMOWAG 54-22.3-AP 3 el. -AP 3, med snøplog

Oslo S, 23.02.1994

NSB lastetraktor, Robel BAMOWAG 54.22-3-AP2 el. AT3 med snøfreservogn 30-59-2004

Larvik, 09.03.1994

JBV 30-36-5051 med frontmontert snøfreser

Larvik, 03.02.2006

JBV 30-36-5051 med etterhengt snøplog

Larvik, 03.02.2006

JBV Robel lastetraktor med ppåmontert brøyteutstyr

Ål, 03.12.2008

BN 9-485.032 (ex JBV 0365107A) påmontert snøbørste

Otta, 30.06.2017

NSB type SSp103 med snøbørste

Tønsberg, 14.03.1994

NSB type SSp103 med snøbørste

Tønsberg, 14.03.1994

JBV 2560047A - Øveraasen snøbørste på understell Q-9.9750068.

Hønefoss, 05.10.2014

JBV 2560047A / Q-9.9750068.

Hønefoss, 05.10.2014

OS snøplog til t-banelinjene

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS snøplog til t-banelinjene

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-334, snøplog for t-banelinjene

Majorstua, Oslo 28.04.2005

OS 32-334, snøplog for t-banelinjene

Majorstua, Oslo 28.04.2005

Brannvern

Norske jernbanestrekninger går for en stor del gjennom uveisomme områder. I tilfelle skogbrann - eller i verste fall brann i et tog - må brannslokningsmateriell framføres på jernbanen. Det er derfor utstasjonert brannvernsmateriell flere steder i landet.

NSB brannslokningsvogn

Ål, antakelig ca. 1990

JBV vannvogner for brannberedskap

JBV Zagkks.7913657

Hønefoss, 16.05.2016

JBV (ex NSB) Xbg-9431.065

Kongsberg, 20.07.2005

JBV LNS.4130037 med beredskapscontainer for brannvern

Hønefoss, 16.05.2016

Bybanen 902 / BBV 53, spesialbygget for slokking av evt. brann i bybanevogner der vanlig veigående materiell ikke kommer til.

Bergen hovedbrannstasjon, 29.09.2017

Transformatorer

Jernbanen i Norge bruker 15 kV vekselstrøm med en frekvens på 16 2/3 Hz. For å omforme strøm fra overføringsnettet er det derfor utplassert et antall transformatorstasjoner langs de elektrifiserte linjene. Transformatorene er montert på jernbaneunderstell, noe som letter arbeidet når de skal skiftes ut eller tas inn for vedlikehold. Sporvei og t-bane har faste transformatorer for å omforme til 750 V likestrøm.

 

NSB uidentifisert trafo av tilsynelatende eldre type

Loenga, Oslo, 16.06.2013

NSB (JBV?) Xabu.9730931 og Xbu.9430831

Alnabru, Oslo, 26.06.2006

NSB type Xbu/Xabu

Ål, 05.10.1993

NSB Xabu.9730945 og Xbu.9430845

Sundland, Drammen, 08.07.3012

NSB Xbu.9430726

Ål, 05.10.1993

NSB (JBV?) Xbu.9430701, byggeår 1950

Alnabru, Oslo, 26.06.2006

NSB (JBV?) Xbu.9430701

Alnabru, Oslo, 26.06.2006

NSB Xbu.9430753

Larvik, 17.08.2013

NSB (JBV?) Xbu.9730851, byggeår 1967

Larvik, 28.07.2009

NSB (JBV?) Xbu.943.0831 og Xabu.9430931, byggeår 1968

Alnabru, Oslo, 26.06.2006

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. En rekke losjivogner er ominnredete, eldre personvogner. Andre består av ordinære losjibrakker plassert på godsvognunderstell. Kontorvogner er normalt brakker på godsvognunderstell, mens verkstedsvogner kan være enten innredet i gamle godsvogner eller bestå av brakker på godsvognunderstell.

NSB losjivogner, ombygde trevogner, nærmest ex. type BF30.

Vinstra, sommeren 1983

NSB losjivogner, ombygde trevogner, nærmest ex. type BF30.

Vinstra, sommeren 1983

NSB losjivogn, ombygd type BF30

Dombås, 1985

NSB losjivogn Rco.315 (ombygd ex. Co315 fra 1882!)

Dombås, 1985

NSB losjivogn (ombygd type B30)

LArvik, 19.07.1993

BS (ex NSB) Xabh 9732013 (losjivogn, ombygd etter utrangering som persontogsvogn)

Alnabru, Oslo, 23.03.2006

BS Xabh 9732013

Larvik, 22.08.2008

BS (ex NSB) Xabh 9732024

Larvik, 22.08.2008

BS (ex NSB) Xabh 9732027

Larvik, 22.08.2008

BS (ex NSB) Xabh 9732028

Larvik, 22.08.2008

BS (ex NSB) Xaeh.9832000

Larvik, 21.08.2006

BS Xaeh.9832000

Larvik, 21.08.2006

BS Xabgs.9831732-6; losjivogn, boligbrakke på containervognunderstell

Larvik, 22.08.2006

JBV (ex NSB) B3-3.25634

Hønefoss, 16.05.2016

JBV B3-3.25634 og BF14.21720

Hønefoss, 17.07.2016

JBV (ex NSB) BF14.21720

Hønefoss, 16.05.2016

JBV BF14.21720

Hønefoss, 16.05.2016

NSB XR-F3.8235328 (ex F3.8235328 ), verksteds- og oppholdsvogn for redningstog.

Bergen 02.05.2015

NSB XR-F3.8235328

Bergen 02.05.2015

MANTENA (?) kontorbrakke på understellet fra gammel kjølevogn

Filipstad, Oslo, 30.06.2006

BS Xbg.3431712, kontorvogn

Larvik, 22.08.2008

BS Xaem.9845000, redskapsvogn

Larvik, 22.08.2008

Umerket ex NSB godsvogn av G4-generasjonen som lagervogn for BN (ex JBV). Ikke tillatt brukt på åpen linje.

Tøsnberg, 26.01.2017

BN (ex JBV, ex NSB) Gs.1201002. Lagervogn, ikke tillatt brukt på åpen linje.

Otta, 30.06.2017

BN Gs.1201002

Otta, 30.06.2017

NSB Xmm-9465.000 (ombygd type Gs/G4) lagervogn

Sundland, Drammen, 09.05.2008

BN (ex JBV, ex NSB) Xbu.9450009

Alna, Oslo, 06.08.2017

BN Xbu.9450009

Alna, Oslo, 06.08.2017

MiTrans lagervogn (ex NSB, ex DR? godsvogn)

Hamar, 31.07.2006

NJD (ex CN, ex NSB) Hbbis.2268170 ombygd til styrevogn for rangering.

Sundland, Drammen, 20.10.2017

JBV Xbg.9431068 - miljøvennlig smøremiddel til vedlikeholdsmateriell

Sundland, Drammen, 04.11.2013

JBV Xbg.9431068

Sundland, Drammen, 04.11.2013

Dieseltankvogn. Drivstoff må være tilgjengelig på arbeidsstedet for alle materielltyper, for ikke å forsinke framdriften.

Nesbyen, sommeren 1997.

 

BB

=

AS Bærumsbanen

Bybanen

=

Bybanen AS

NSB

=

Norges Statsbaner

BBV

=

Bergen brannvesen

 

INAS

=

Infranord Norge AS

 

OS

=

Oslo Sporveier

BD

=

Banedrift AS

 

IP

=

InfraPartner

 

SO

=

Sporveien Oslo

Bjugstad =

Brødr. Bjugstad AS

 

JBV

=

Jernbaneverket

 

SAS

=

Sporveien AS

BN = Bane NOR SF

MiT

=

MiTrans AS

SBB

=

Schweitzerische Bundesbahnen [Sveits]

BS

=

Baneservice

 

MVS

=

Miljø og Veiservice A/S

 

SJ

=

Statens Järnvägar [Sverige]

BS = Bergens Sporvei  

NJD

=

Norsk Jernbanedrift

 

ST

=

Thamshavnsbanen (Salvesen & Thams)

               

VEIDE

=

Veidekke ASA

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Utenlandsk anleggs- og vedlikeholdsmateriell i Norge

              (Building and maintenance, foreign units / Ausländisches Baumateriell / Unidades etranjeros de construcción y de mantenimiento / Иностранные oбслуживание рельса)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 29.09.2019