-eBe-

  

Norge

Elektriske lokomotiver

Den elektrisk drevne jernbanen har et miljøfortrinn som ingen andre transportformer kan komme i nærheten av. For å være økonomisk lønnsom krever imidlertid elektrifiseringen en viss minimum trafikkmengde. For å kunne utnytte jernbanens miljøfortrinn fullt ut vil det derfor, fremdeles i overskuelig framtid, kreves politisk vilje for å elektrifisere strekninger som bedriftsøkonomisk anses ulønnsomme for elektrifisering. Jernbanene i Norge er elektrifisert med 15 kV 16 2/3 Hz vekselstrøm. Det samme er tilfelle i Sverige, og behovet for flersystemslok er derfor ikke uten videre til stede på norske jernbaner, selv om det i senere år er kommet en del 2-systemslok som eventuelt kan åpne for gjennomgående trafikk gjennom Danmark. Den smalsporete Thamshavnbanen er, foruten byenes sporveier og t-baner, det eneste unntaket fra denne regelen.

Med unntak av Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Raumabanen og Rørosbanen er alle de viktige jernbanestrekningene i Norge elektrifisert. Foruten miljøfortrinnet muliggjør elektrisk drift også langt kraftigere lokomotiver enn alle andre traksjonsformer.

bullet

Kontaktledningslokomotiver

bullet

Akkumulatorlokomotiver

Kontaktledningslokomotiver

De fleste elektriske lokomotivene henter strøm via en strømavtaker, ofte kalt pantograf, fra kontaktledning montert over sporene.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

bullet

Vekselstrøm, 15 kV

bullet

2-systems, 15 kV / 25 kV ≈

Vekselstrøm, 15 kV

Både i Norge og i Sverige brukes 15 kV lavfrekvent vekselstrøm på det normalsporete jernbanenettet. Svenske og norske lok kan derfor brukes om hverandre. Samme system brukes også i Tyskland, men fordi Danmark har valgt et annet system (25 kV 50 Hz), er ikke gjennomgående trafikk mulig uten lokskifte eller bruk av flersystemslok.

NSB El1.2001. Museumslok bevart av NJK

Oslo S, 21.07.2007

NSB El1.2013

Oslo V, sommeren 1952

NSB El2.2023 "langkjelke"

Filipstad, Oslo, 1935

NSB El3.2032. Loket tilhører Ofotbanen, men ble brukt på Hovedbanen og Østfoldbanen i perioden 1939-1941.

Oslo Ø, oktober 1939

NSB El4.2033 - typen ble kalt "to rom og kjøkken"

Bjørnfjell (gamle), antakelig 1930-tallet

NSB El5.2040

Bryn, Oslo, 10.10.1966

NSB El5.2041

Kongsvinger, 1952

NSB El5.2015 avsporet etter sabotasje fra den norske hjemmefronten.

Kværner bru, Lodalen, Oslo, 07.09.1943

NSB El6.2503

Sundland, Drammen, 1956

RjB 1 [AEG 1910] (1921-1932: NSB El7.2501). Museumslok.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

RjB 3 [AEG 1910] (fra 1921: NSB El7.2502)

Muligens leveransefoto

NSB El8.2059

Oslo V, 1952

NSB El8.2060 med veterantog for NJK og El13.2138 med ordinært Inter City-tog

Larvik, sept. 1990

NSB El9.2062

Flåm, sommeren 1961

NSB El9.2062

Grorud, Oslo, 1985(?)

EL9.2064

Vatnahalsen, 1947

NSB El10.2504 - som "Sesam"-loket fra barne-TV-serien "Sesam stasjon"

Larvik, 19.06.1991

NSB El10.25

Larvik, 19.06.1991

NSB El10.2504

Larvik, 19.06.1991

NSB El10.2510

Grorud, Oslo, 17.07.1995

NSB El10.2511

Lodalen, Oslo, mars 1983

NSB El10.2512

Lodalen, Oslo, mars 1983

NSB El10.2515

Lillehammer, 10.08.1996

NSB El10.2515

Lillehammer, 10.08.1996

NSB El10.2516

Grorud, Oslo, 17.07.1995

NSB El10.2516

Grorud, Oslo, 17.07.1995

NSB El10.2520

Hamar, ca. 1985.

NSB El11.2060

Voss, høsten 1966

NSB El11.2080

Bergen, 1954

NSB El11.2088

Lodalen, Oslo, mars 1983

NSB El11.2090

Grorud, Oslo, 07.11.1993

NSB El11.2091

Nesttun, 1956

NSB El11.2092, ombygd til bruk på Flåmsbana

Myrdal, 12.05.1990

NSB El11.2097

Larvik, 10.05.1988

NSB El11.2098, ombygd for bruk på Flåmsbana, og 2107

Flåm, 1992

NSB El11.2107 med veterantog

Finse, 1992

NSB El11.2110 ombygd for trafikk på Flåmsbana

Flåm, 1985

NSB El11.2112

Ål, 27.01.1994

NSB El11b.2146

Grorud, Oslo, 23.02.1994

NSB 11.2148

Lodalen, Oslo, mars 1983

NSB El11b.2149

Sandefjord, 19.10.1991

NSB El12.2113+2114

Leveransefoto, 1954

OBAS (ex NSB) El13.2124

Trondheim, 18.05.2007

OBAS El13.2124

Trondheim, 18.05.2007

OBAS El13.2124

Alna, Oslo, 17.09.2007

OBAS El13.2124

Alna, Oslo, 17.09.2007

NSB El13.2125

Otta, vinteren 1983

OBAS (ex NSB) El13.2125

Sundland, Drammen, 03.06.2007

OBAS El13.2125

Hamar, 30.07.2009

OBAS El13.2125

Hamar, 30.07.2009

NSB El13.2129

Dombås, vinteren 1983

OBAS (ex NSB) El13.2131

Sundland, Drammen, 14.06.2007

NSB El13.2135

Grorud, Oslo, 07.11.1993

NSB El13.2137

Larvik, våren 1990

NSB El13.2139

Dombås, vinteren 1983

NSB El13.2154

Myrdal, sommeren 1961

NSB El13.2155

Dombås, sommeren 1983

OBAS (ex NSB) El13.2155; delelok for OBAS, blir neppe satt i drift igjen.

Hamar, 27.07.2006

NSB El13.2157

Asker, sommeren 1990

OBAS (ex NSB) El13.2157; delelok for OBAS, blir neppe satt i drift igjen.

Hamar, 27.07.2006

NSB El13.2158

Asker, sommeren 1990

CN /ex NSB) El14.2164

Sundland, Drammen, 01.06.2012

CN (ex NSB) El14.2166

Sarpsborg, 30.01.2005

CN El14.2166

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0114.166 (El14.2166)

Bergen, 30.09.2017

CN 0114.166

Grorud, Oslo, 22.06.2019

*N*

CN 0114.166

Sarpsborg, 16.07.2020

*N*

CN 0114.166

Sarpsborg, 16.07.2020

EUS Skd226.31 og CN (ex NSB) El14.2168

Halden, 24.03.2005

NSB El14.2168

Bergen, våren 1990

CN (ex NSB) El14.2168

Støren, 16.05.2007

CN El14.2168 [med nye lyskastere] og Skd226.11

Sundland, Drammen, 19.03.2009

NSB El14.2169 og et lok type El13

Hamar ca. 1985. Da toget skulle kjøre, dro 13-loket igang et øyeblikk før det andre og steilet så hele fremre boggi var klar av skinnene!

NSB El14.2169

Lodalen, Oslo, mars 1983

CN (ex NSB) El14.2169 - på rulleskamler, skal hogges. Boggiene er tatt for å brukes på andre lok.

Grorud, Oslo, 28.09.2012

CN (ex NSB) El14.2170

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN (ex NSB) El14.2171

Hønefoss, 01.08.2013

CN (ex NSB) El14.2173

Dombås 30.07.2009

CN El14.2173

Hønefoss, 20.09.2015

CN (ex NSB) El14.2174 og 2186

Sundland, Drammen, 06.07.2011

CN (ex NSB) El14.2174

Grorud, Oslo, 21.06.2013

CN El14.2174

Bergen, 08.04.2017

CN 0114.174 (El14.2174) sammen med Follum Bruks "Blåmann" og RC 1261.304 - flere kilometer fra nærmeste kontaktledning.

Follu, Hønefoss, 29.05.2018

CN 0114.174

Dombås, 19.08.2019

CN 0114.174

Dombås, 19.08.2019

NSB El14.2175 i dyp snø

Geilo, 23.01.1994

NSB El14.2176

Otta, vinteren 1983

CN (ex NSB) El14.2177

Dombås, 24.05.2007

CN El14.2177 og HR 241.008 "Galore"

Sarpsborg, 25.04.2010

NSB El14.2178

Larvik, midt på 1990-tallet

NSB El14.2178

Larvik, midt på 1990-tallet

CN (ex NSB) El14.2178

Hønefoss, 12.06.2011

CN El14.2178. Loket bærer preg av at vedlikeholdet av typen er innstilt i påvente av utrangering.

Hønefoss, 12.06.2011

CN (ex NSB) 114.180 (El14,2180)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (ex NSB) 0114.181 (El14,2181)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN 0114.181

Grorud, Oslo, 14.09.2019

NSB El14.2182

Dombås, sommeren 1990

CN (ex NSB) El14.2182

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0114.182 (El14,2182)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN 0114.182

Grorud, Oslo, 14.09.2019

NSB El14.2184

Bergen, vinteren 1999

CN (ex NSB) El14.2184 - på rulleskamler, skal hogges. Boggiene er tatt for å brukes på andre lok.

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN (ex NSB) El14.2186

Dombås, 16.05.2007

NSB El14.2186 på rulleskamler

Grorud, Oslo, 07.10.2007

*N*

CN 0114.186

Trondheim, 19.09.2020

CN (ex NSB) El14.2188

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

CN 114.188 (El14.2188)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN 114.188

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (ex NSB) El14. 2197 og 2181, begge med nye lyskastere

Grorud, Oslo, 18.03.2009

CN El14.2197

Sundland, Drammen, 21.06.2012

CN 0114.182 (El14.2197)

Grorud, Oslo, 14.09.2019

NSB 21b.225 (bevart av NJK) med veterantog og El14.2198 med ekspresstog fra Bergen

Vikersund, 1990

CN (ex NSB) 114.198 og 165 (El14.2198 og 2165)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (ex NSB) El14.2199

Sarpsborg, 25.09.2016

CN El14.2199

Sarpsborg, 25.09.2016

CN (ex NSB) El14.2200 - det siste loket som ble bygget av denne typen.

Dombås 30.07.2009

CN 0114.200 (El14.2200)

Sundland, Drammen, 18.04.2018

NTA (ex TGOJ) Ma.404

Sundland, Drammen, 17.04.2014

NTA Ma.404

Sundland, Drammen, 17.04.2014

NTA 000.404 (ex Ma.404). Pga. farge og form har loket fått tilnavnet "Brunosten".

Hønefoss, 16.05.2016

NTA 000.404

Hønefoss, 16.05.2016

NTA 000.404

Hønefoss, 16.05.2016

NTA 000.404

Hønefoss, 16.05.2016

NTA 0000-404

Henslinjen mellom Hønefoss og Follum, 30.04.2018

NTA 0000-404 og 406

Henslinjen mellom Hønefoss og Follum, 30.04.2018. Denne linjen er ikke elektrifisert, og ellokene trekkes derfor av et diesellok!

NTA 0000-404 og 406

Henslinjen mellom Hønefoss og Follum, 30.04.2018

NTA 000.406 (ex TGOJ Ma.406)

Sundland, Drammen, 12.01.2017

NTA 000.406

Sundland, Drammen, 12.01.2017

NTA 0000-406

Henslinjen mellom Hønefoss og Follum, 30.04.2018

NTA (ex TGOJ) Ma.407

Grorud, Oslo, 16.07.2015

NSB El15.2191

Antakelig leveransefot, desember 1967

NSB El16.2201 - nylig utstyrt med ett-beinspantograf. El16 er en videreutvikling av det svenske Rc4.

Ål, 09.10.1993

CN (ex NSB) 116.201 (El16.2201)

Bergen, 08.04.2017

CN 116.201

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (ex NSB) El16.2202 og 2206

Grorud, Oslo, 11.08.2013

CN 116.202 (El116.2202)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

NSB El16.2203

Sandefjord (?), 18.07.1993

CN (ex NSB) El16.2204 (gammel fargesetting) og 2205 (ny fargesetting)

Sarpsborg, 19.10.2008

CN El16.2204 og 2205

Sarpsborg, 19.10.2008

CN 0116.204 (El16.2204)

Grorud, Oslo, 22.06.2019

CN (ex NSB) El16.2206

Marienborg, Trondheim, 16.05.2007

NSB El16.2207

Ål, 09.10.1993

NSB El16.2207

Larvik, februar 1997

NSB El16.2207

Larvik, februar 1997

CN (ex NSB) El16.2207 - brannherjet. Antas å bli utrangert.

Grorud, Oslo, 30.03.2007

CN (ex NSB) El16.2208

Grorud, Oslo, 30.03.2007

CN El16.2208

Sarpsborg, 13.05.2006

CN El16.2208

Sarpsborg, 13.05.2006

CN El16.2208

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0116.208 (El16.2208)

Trelleborg, Sverige, 08.09.2019

CN 0116.215 og 208

Grorud, Oslo, 14.09.2019

*N*

CN 0116.208

Sarpsborg, 16.07.2020

NSB El16.2210

Ål, 07.11.1996

CN (ex NSB) El16.2210

Hønefoss, 20.09.2015

CN El16.2210

Hønefoss, 12.06.2016

CN El16.2210

Hønefoss, 12.06.2016

CN El16.2210

Hønefoss, 12.06.2016

CN El16.2210, i bakgrunnen NSB 308.710

Hønefoss, 12.06.2016

CN (ex NSB) 0116.211 (El16.2211)

Bergen, 30.09.2017

CN 0116.211

Grorud, Oslo, 14.09.2019

CN (ex NSB) El16.2213

Sarpsborg, 30.01.2005

NSB El16.2214 og 24b.236

Vikersund, 30.07.1995

CN (ex NSB) El16.2214

Grorud, Oslo, 16.07.2015

*N*

CN 0116.214 (El16.2214)

Sarpsborg, 16.07.2020

NSB El16.2215 - har kommet over fjellet i snøstorm

Ål, 23.01.1994

NSB El16.2215

Ål, 23.01.1994

NSB El16.2215

Ål, 23.01.1994

NSB El16.2215

Ål, 23.01.1994

CN (ex NSB) 0116.215 (El16.2215)

Trelleborg, Sverige, 09.09.2019

CN (ex NSB) El16.2217

Grorud, Oslo, 20.05.2007

CN 0116.217 (El16.2217)

Trelleborg, Sverige, 08.09.2019

NSB El17.2224

Lodalen, Oslo, 22.02.1994

NSB El17.2225

Oslo S, 18.07.2006

NSB El17.2226

Gudbrandsdalen (Otta?), tidlig på 1980-tallet

NSB El17.2228

Myrdal, 30.05.2010

NSB El17.2228

Oslo S, 01.12.2011

NSB El17.2229. Dette loket og nr. 2230 går i hver sin ende av togene på Flåmsbana.

Myrdal, 09.05.2005

NSB El17.2229

Flåm, 02.09.2005

NSB El17.2229

Flåm, 02.09.2005

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Myrdal, 05.04.2013

NSB El17.2229

Mellom Myrdal og Vatnahalsen, 05.04.2013

NSB El17.2229

Vatnahalsen, 05.04.2013

NSB El17.2229

Flåmsdalen, 05.04.2013

NSB El17.2230

Myrdal, 07.05.2005

NSB El17.2231

Drammen, 18.05.1990

NSB El17.2232

Dombås, 13.09.1990

NSB El17.2232

Larvik, midt på 1990-tallet

NSB: Fire El17 i to tog

Reieakvam, 05.08.2007

NSB El17.2225 og El18.2258

Lodalen, Oslo, 20.05.2007

NSB El18.2241

Larvik, sept. 1996

NSB El18.2241 i tog 63

Voss, 25.07.1997

NSB El18.2241, førerplass

Voss, 25.07.1997

NSB 118.242 (El18.2242)

Oslo S, 06.06.2017

NSB El18.2243

Grorud, Oslo, 11.08.2013

NSB 118.243 (El18.2243)

Hønefoss, 24.01.2015

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.243, 244 og 247 (El18.2243, 2244 og 2247)

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

NSB El18.2244 - med begge pantografer oppe

Halden, 09.04.2007

CN (innleid fra NSB) El18.2244.

Grorud, Oslo, 11.08.2013

NSB 118.245 (El18.2245)

Hønefoss, 24.01.2015

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.245 (El18.2245)

Sandvika, 06.08.2019

*N*

SJN (ex VY - innleid fra NOR) 0118.245 (El18,2245)

Trondheim, 19.09.2020

*N*

SJN 0118.245

Trondheim, 19.09.2020

NSB El18.2246+2258 i tog 602

Bergen, 06.03.2006

NSB El18.2247, 2241 og 5552

Skien, 21.09.2007

NSB El18.2247

Myrdal, 05.04.2013

NSB El18.2247

Myrdal, 05.04.2013

NSB El18.2247

Myrdal, 05.04.2013

NSB El18.2247

Myrdal, 05.04.2013

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.247, 244 og 243 (El18 2247, 2244 og 2243)

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

NSB 118.248 (El18.2248)

Lodalen, Oslo, 11.06.2014

NSB 118.243

Lodalen, Oslo, 11.06.2014

NSB 0118.250 (El18.2250)

Hønefoss, 04.11.2018

NSB 0118.250 (El18.2250)

Hønefoss, 04.11.2018

NSB BFM73b.144 og El18.2251

Halden, 24.03.2005

NSB El18.2251 etter avsporing på Bergensbanen. Lokomotivet har falt ned mer enn tre ganger sin egen høyde!

Flå, 13.11.2006

NSB El18.2252

Hamar, 11.07.2012

NSB 0118.255 (El18.2255)

Hønefoss, 17.05.2018

NSB 0118.256

Hønefoss, 02.08.2017

NSB 0118.257 med NRKs sommertog, et underholdningsprogram langs det norske jernbanenettet sommeren 2017.

Hønefoss, 02.08.2017

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0118.257

Grorud, Oslo, 14.09.2019

NSB El18.2258 med B5-vogner

Halden, 24.03.2005

NSB El18.2258

Bergen, 03.02.2006

NSB El18.2259 og El17.2228

Oslo S, 01.12.2011

CN (ex NSB) El18.2262

Hønefoss, 25.03.2013

CN El18.2262

Hønefoss, 25.03.2013

CN El18.2262

Hønefoss, 25.03.2013

CN El18.2262

Hønefoss, 25.03.2013

CN 119.001 (f.o.m. 01.01.2009 er UIC-numrering innført. Gammel betegnelse ville vært CE19 - evt. El19 hos NSB)

Grorud, Oslo, 08.01.2009

CN 119.001 [Har fotsatt tysk nummer (185.620) og leverandørens eiendomsmerke på sidene.]

Grorud, Oslo, 08.01.2009

CN 119.001

Grorud, Oslo, 08.01.2009

CN 119.001

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN 119.003

Grorud, Oslo, 04.06.2009

CN 119.004

Bergen, 22.08.2009

CN 119.004

Haugastøl, 12.08.2010

CN 119,006

Grorud, Oslo, 04.06.2009

CN 119.007 og 226.006 (Skd226.06)

Sundland, Drammen, 27.01.2010

2-systems, 15 kV ≈ / 25 kV ≈

Fra 2010 og utover har norske jernbaneoperatører i økende grad gått over til å leie/lease lok fra utleieselskaper, fortrinnsvis i Tyskland. I overveiende grad er det her snakk om 2-systemslok. Dette åpner muligheten for gjennomgående trafikk gjennom Sverige og Danmark til Tyskland og andre sentraleuropeiske land. Så langt har ingen norske operatører benyttet denne muligheten, men det er grunn til å anta at det vil komme etter hvert som klimaproblemene vil måtte tvinge gods over fra vei til bane. En evt. framtidig elektrifisering av lastebilparken vil bare kunne løse en mindre del av miljøproblemene knyttet til veitransporten.

CL (innleid fra RP) 6185.678

Sundland, Drammen, 26.03.2011

CL 6185.678

Sundland, Drammen, 06.07.2011

CN (innleid fra RP) 6185.682

Dombås, 19.08.2019

CN 6185.682

Dombås, 19.08.2019

CL (innleid fra RP) 6185.683

Sundland, Drammen, 12.04.2012

CL 6185.683

Sundland, Drammen, 12.04.2012

CL (innleid fra RP) 6185.685

Sundland, Drammen, 12.05.2011

CL 6185.685

Sundland, Drammen, 12.05.2011

CN (ex CL) 6185.685

Hønefoss, 04.04.2016

CN 6185.685

Hønefoss, 04.04.2016

CN (ex RTB-C, innleid fra RP) 6185.692. Loket mangler så langt CN-merking.

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CL (innleid fra RP) 0185.699

Alna, Oslo, 11.08.2013

CL 0185.699

Sundland, Drammen, 13.11.2013

CN (ex CL) 0185.699. CL-merkingen er fjernet, men ny merking er ikke på plass.

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CL (innleid fra RP) 0185.700

Alna, Oslo, 11.08.2013

CN (ex TXL, ex PR, ex SKJB - innleid fra RP) 0185.704

Bergen, 30.09.2017

CN (innleid fra RP) 0185.705

Grorud, Oslo, 14.09.2019

CN 0185.705

Grorud, Oslo, 14.09.2019

CN (innleid fra RP) 0185.706

Grorud, Oslo, 06.08.2017

CN (innleid fra RP) 0185.708 og (ex NSB) El14.2172

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN 0185.708

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN 0185.708

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

CN 0185.708

Alnabru, Oslo, 22.06.2019

CN 0185.708

Grorud, Oslo, 22.06.2019

CN (innleid fra RP) 0185.709

Grorud, Oslo, 21.06.2013

CN 0185.709

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN 0185.709

Grorud, Oslo, 16.07.2015

*N*

CN (innleid fra RP) 0185.710

Marienborg, Trondheim, 19.09.2020

CN (innleid fra RP) 0185.711

Grorud, Oslo, 17.09.2012

CN 0185.711

Grorud, Oslo, 01.07.2013

CN 0185.711

Grorud, Oslo, 16.07.2015

CN (innleid fra RP) 0185.712

Grorud, Oslo, 17.04.2014

Meterspor (1000 mm)

Vekselstrøm, 6,8 kV

Den metersporige Thamshavnbanen er, utenom sporveien/Gråkallbanen i Trondheim, Norges eneste elektrifiserte smalsporbane. En stor del av banen er bevart som museumsjernbane, og mye av det rullende materiellet er bevart (Museumslokene er bevart enten ved NTNU i Trondheim eller ved Thamshavnsbanen).

ST 1, Norges første ellok!

Bårdshaug, 1912

ST nr. 3. Museumslok.

NTNU, Trondheim, 04.08.1993.

ST nr. 5. Museumslok

Solbusøy 01.08.1986

ST 6. Museumslok.

Løkken 06.08.1993

ST 8. Museumslok.

Løkken, 23.06.2007.

Akkumulatorlok

På enkelte skiftetomter og innendørsområder der lokomotiver med forbrenningsmotor ikke er egnet, brukes det mindre lok med akkumulatordrift. Disse kan enten lades fra kontaktledningen eller fra annet egnet strømuttak.

NSB Ska207.3

Flåm, sommeren 1985

NSB Ska207.4 (utrangert)

Flåm, sommeren 1985

NSB Ska223.401

Lodalen, Oslo, 23.02.1984

NSB Ska223.401

Lodalen, Oslo, 23.02.1994

NSB Ska223.401

Lodalen, Oslo, 23.02.1994

Mantena skifterobot (Windhoff type ZRW 15 AEM). På gummihjulene kan den kjøre fra spor til spor.

Sundland, Drammen, 30.04.2007

Mantena skifterobot (Windhoff type ZRW 40 AEM). På gummihjulene kan den kjøre fra spor til spor.

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

Mantena skifterobot (Windhoff type ZRW 40 AEM).

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

Mantena skifterobot (Windhoff type ZRW 40 AEM).

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

Mantena skifterobot (Zephir type LOK 4.90E). På gummihjulene kan den kjøre fra spor til spor.

Sundland, Drammen, 06.07.2011

Mantena skifterobot (Zephir type LOK 4.90E).

Sundland, Drammen, 11.08.2011

Mantena skifterobot (Zephir type LOK 4.90E).

Sundland, Drammen, 11.08.2011

 

CN = CargoNet   NTA = Norsk Transport AS   RTB-C = Rurtalbahn Cargo GmbH (Tyskland)
CL = CargoLink   OBAS = Ofotbanen AS   SJ = SJAB [tidl. Statens Järnvägar] (Sverige)

Mantena

=

Mantena AS

  PR = Peterson Rail AB (Sverige)   SKJB = Skandinaviska Jernbanor AB (Sverige)
NJK = Norsk Jernbaneklubb   RC = RailCombi AS   ST = Salvesen & Thams
NOR = Norske Tog AS   RP = RAILPOOL GmbH (Tyskland)   TGOJ = Trafik AB Grängesberg-Oxelösunds Järnvägar (Sverige)
NSB = Norges Statsbaner   RjB = Rjukanbanen   TXL = TX Logistics AB (Sverige)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Norske diesellok

              (Diesel locomotives / Diesellokomotiven / Locomotoras térmicas / Паровосы)

bullet

Utenlandske ellok i Norge

              (Foreign electric locomotives / Ausländische Elektrolokomotiven / Locomotoras etranjeras eléctricas / Иностранные электровозы)

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

             (Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 15.10.2020