-eBe-

  

Norge

Motorvogner

I motorvogna er lokomotiv og vogn smeltet sammen til en enhet. Motorvogner kan være alt fra én enkeltkjørende vogn til lange tog enten bestående av én eller flere motoriserte enheter samt et antall ikke-motoriserte styre- og mellomvogner - eller tog der motorkraften er fordelt gjennom hele togsettet. Prinsippet om fordelt trekkraft er vanligst på de mest moderne motorvogntogene, mens eldre gjerne hadde umotoriserte styre- og mellomvogner. Styre- og mellomvogner er tatt med på denne siden.

Motorvogner benyttes omtrent utelukkende til persontog. I enkelte andre land har man forsøkt å bruke motorvogntog også til enkelte typer godstransport, først og fremst post. Noen eldre motorvogner er også bygget om til ulike formål og kunne like gjerne vært oppført under Anleggs og vedlikeholdsmateriell. De er imidlertid tatt med her.

Det finnes både elektriske og dieseldrevne motorvogner. Før dieselmotoren fikk sitt gjennombrudd, fantes det også bensindrevne motorvogner. Smalsporet type Cmb-1 og muligens normalsporet type Cmb14, samt de to vognene fra ASB, representerer disse. I en rekke andre land hadde man en tid også dampdrevne motorvogner. Det har ikke forekommet i Norge, annet enn som et kortvarig forsøk på Vestfoldbanen.

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Bensin- og dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

bullet

Normalspor

bullet

Meterspor

Normalspor (1435 mm)

Vekselstrøm, 15 kV

Type Cmeo102 (senere BM62), første generasjons elektrisk motorvogn.

Skøyen 1962

NSB BM62.04 (oppr. Co-m type 2.18504) [NEBB/Skabo 1932]. Museumsvogn, bevart av Norsk Jernbanemuseum.

Jernbanemuseet, Hamar, 29.06.2017

NSB type BM64, lett motorvogn, spesialbygd for Flåmsbana og Hardangerbana.

Kort før Granvin, tidlig 1960-tallet

NSB Co-m type 4.18505, senere BM64.05

Voss, vinteren 1934

NSB BM64.06. Museumsvogn bevart av NJK Gamle Vossebanen

Garnes, 26.06.2005

NSB BM65a

Ski, 24.09.1939

NSB BM65a.17, siste av sin type, skulle vært bevart, men ble hugget pga. for langt kommet forfall.

Sundland, Drammen, begynnelsen av 1990-tallet

NSB type BM65c/BFS65

Kronstad, høsten 1965

SRF (ex NSB) BM65c.45

Skoppum, 18.11.1994

NSB BM65c.51 som ekspressgodstog

Larvik, høsten 1999

NSB BM65c.51

Larvik, høsten 1999

NSB BM65c.52

Bergen, 15.05.1990

NSB BM65c.53 med mellom- og styrevogn, det typiske lokaltoget rundt Bergen i min oppvekst.

Kronstad, ca. 1960

NSB type BFS65, styrevogn til type BM65a/b/c

Bergen, 15.05.1990

NSB XR-BS65.115 [ombygd fra NSB BFS65.115], verkstedsvogn til beredskapstoget for Romeriksporten.

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XR-BS65.115

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XR-BS65.115

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB Cmeo66.04 (senere BM6604). Type 66 var den elektriske versjonen av "lyntoget", type 88.

Oslo Ø, sommeren 1945

NSB Cmeo66.04

Oslo Ø, sommeren 1945

NSB BM67.08

Asker, juni 1992

NSB BM67.09

Larvik, 17.10.1992

NSB BM67.09

Larvik, 17.10.1992

NSB BFS67.09

Larvik, 17.10.1992

NSB BM68a.01

Larvik, 10.06.1993

NSB BM68a.12

Larvik, 21.10.1993

NSB BM68a.12

Larvik, 21.01.1993

NSB type BFS68a, styrevogn til type BM68a

Asker, begynnelsen av 1990-tallet

Mantena (ex NSB) BFS68a.67 - brukes til undervisning, står på en treramme utenfor skinnegangen

Sundland, Drammen, 27.05.2006

Mantena (ex NSB) BFS68a.67

Sundland, Drammen, 27.05.2006

NSB BM68b.19 som "Vøgne", lokaltog Drammen - Geilo

Ål, 09.10.1993

NSB BM68b.23 - original design

Sandefjord, des. 1991

NSB BM68b.23 - ny design

Drammen, 19.07.1993

NSB BM68b.23

Drammen, 19.07.1993

SNB BFS68b.86

Drammen, 19.07.1993

NSB BM68b.29

Oslo S, tidlig på 1990-tallet

NSB BM68b.29 som "Vøgne", lokaltog Drammen-Geilo

Ål, 09.10.1993

NSB BM69a.001

Kjelsås, Oslo, 10.03.2006

NSB BM691.001

Sundland, Drammen, 21.06.2012

NSB BS69a.601

Kjelsås, Oslo, 10.03.2006

NSB BS69a.601

Sundland, Drammen, 21.06.2012

NSB BM69a.002 - med styrevogn BS96b.620!

Bergen, 19.03.2007.

NSB BM69a.003

Larvik, 26.10.2013

NSB BS69a.603

Larvik, 26.10.2013

NSB BM69a.005 - utrangert og skal hugges

Sundland, Drammen, 12.01.2016

NSB BM69a.006 - NB! Nye lamper i lyskasteren!

Drammen, 19.03.2007.

NSB BS69a.006

Drammen, 19.03.2007.

NSB BM69a.008

Oslo S, 14.03.2007

NSB BM 69a.008

Oslo S, 02.03.2007

NSB BS 69a.608

Oslo S, 02.03.2007

NSB BS69a.609

Askim, 1984

NSB BS69a.615

Asker, begynnelsen av 1990-tallet

NSB BM69a.017

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB BS69b.617 - utrangert

Sundland, Drammen, 01.04.2007

NSB BFM69b.020 (ex BM69b.020)

Bergen, 04.10.1994

NSB BS69b.620

Bergen, 04.10.1994

NSB BS69b.620 - med motorvogn BM69a.002!

Bergen, 19.03.2007.

NSB BFM69b.023 (omb. fra BM69b.023) - utrangert

Sundland, Drammen, 01.04.2007

NSB BS69b.624

Bergen, 07.10.1994

NSB BM69b.027

Drammen, 23.03.2007

NSB BM69b.028

Kjelsås, Oslo, 08.02.2005

NSB BM69b.029

Bergen, 29.06.2005

NSB BS69b.629

Bergen, 29.06.2005

NSB BM69b.030 og 022, hensatt utendørs.

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB BM69b.031

Voss, 26.06.2007

NSB BS69b.631

Voss, 26.06.2007

NSB BM69b.034 "Munin" (Navnet gjelder hele settet.)

Bergen, 18.09.2006

NSB BS69b.634

Bergen, 18.09.2006

NSB type BM69c/BS69c

Bingsfoss, sommeren 1984

NSB BM69c.038

Oslo S, 07.05.2010

NSB BS69c.638

Oslo S, 07.05.2010

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0469.045 (BM69c.045) og 040 (BM69c.040)

Drammen, 05.08.2019

NSB BM69c.041 - eneste BM69 i denne fargesettingen

Bergen, 03.02.2006

NSB B69c.841

Sundland, Drammen, 01.04.2007

NSB BS69c.641

Bergen, 22.01.2007

NSB BS69c.641

Sundland, Drammen, 01.04.2007

NSB BM69c.042

Sundland, Drammen, 22.07.2010

NSB BS69c.646

Sundland, Drammen, 22.07.2010

NSB BM69c.049

Drammen, 08.11.1994

NSB BS69d.652

Alna, Oslo, 11.08.2013

NSB BS69d.656

Ca. 1990

NSB BS69d.658

Alna, Oslo, 11.08.2013

NSB BM69d.059

Asker, 05.10.1990

NSB BM69d.059

Asker, 05.10.1990

NSB BS69d.659

Asker, 05.10.1990

NSB BS69d.659

Voss, 16.09.2006

NSB BS69f.674

Bergen, 02.05.2015

NSB BM69d.079

Sundland, Drammen, 01.08.2013

NSB BM69d.081

Bergen, 06.02.2006

NSB BM69d.081

Bergen, 06.02.2006

NSB BS69d.681

Bergen, 06.02.2006

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0469.081 (BS69d.681) og 077 (BM69d.077)

Drammen, 05.08.2019

NSB BS69d.685

Larvik, 11.07.2008

NSB 469.085 (BS69D4.685)

Bergen, 29.09.2017

NSB BM69d.087 og 082

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB BFM69e.050 (ex BM69d.050)

Voss, 07.05.2005

NSB BS69e.650 (ex BS69d.650)

Bergen, 09.05.2005

NSB BFM69e.051 (ex BM69d.051)

Oslo S, 26.02.1995

NSB BFM69e.051

Voss, 11.11.2005

NSB BS69e.651 (ex BS69d.651)

Oslo S, 26.02.1995

NSB 469.060 (nærmest: BS69G.660 - G for Gjøvikbanen, ombygd fra type 69d for å tilfredsstille kravene fra anbudsrunden) og 061 (nærmest: BS69G.661)

Kjelsås, 22.06.2017

NSB BM69G.061

Kjelsås, Oslo, 19.04.2006

NSB BS69G.661

Kjelsås, Oslo, 19.04.2006

NSB 469.065 (nærmest: BM69G.065)

Kjelsås, 22.06.2017

NSB 469.065 (nærmest: BS69G.665)

Oslo S, 22.06.2017

NSB BS69G.661 og BM69G.065

Kjelsås, Oslo, 19.04.2006

NSB div. motorvognsett type 69a-d

Filipstad, Oslo, 15.08.2011

NSB ABS70.604

Oslo S, 26.02.1993

NSB ABS70.604

Oslo S, 26.02.1993

NSB ABS70.604 og 605

Oslo S, 23.04.1994

NSB ABS70.604 og 605

Oslo S, 23.04.1994

NSB BFM70.005

Oslo S, 26.02.1993

NSB ABS70.606

Sarpsborg, 25.09.2016

NSB BFM70.007

Larvik, 26.01.2005

NSB ABS70.607 (styrevogn til BM70.007)

Larvik, 26.01.2005

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 470.007 (ABS70.607)

Drammen, 05.08.2018

NSB BFM70.009

Skien, 08.07.2013

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0470.009 (ABS70.609)

Sandvika, 06.08.2019

NSB BFM70.010 og 401.006

Skien, 08.07.2013

NSB ABS70.611

Larvik, 04.08.2012

NSB ABS70.612

Oslo S, 06.06.2017

NSB BFM70.014

Gjøvikbanen, 22.02.2004

GMB (ex NSB) BM71.004

Asker, 15.07.2016

GMB (ex NSB) BFM71.104 og BM71.008

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

GMB (ex NSB) BM71.005

Asker, 15.07.2016

GMB (ex NSB) BM71.007

Oslo S, 08.02.2005

GMB (ex NSB) 0471.008 (BM71.008) og VY 0402.015 (BMa75.115)

Drammen, 05.08.2019

GMB 0471.008 (BFM71.108)

Drammen, 05.08.2019

GMB BFM71.108 med spesialdekor i forbindelse med feiringen av 150-¨rsjubileet for Edward Munchs fødsel.

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

GMB BFM71.108

Oslo S, 06.06.2017

GMB 0471.008 (BFM71.108)

Drammen, 05.08.2019

GMB (ex NSB) BM71.009

Oslo S, 28.06.2006

GMB (ex NSB) 471.015 (nærmest: BM.71.015)

Oslo S, 22.06.2017

GMB 471.015 (nærmest: BFM.71.115)

Oslo S, 22.06.2017

NSB type 72

Nordstrand, Oslo, 19.03.2006

NSB type 72

Nyland hpl., Grorud, Oslo, 31.01.2016

NSB Bma72.001

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB BMb72.118

Moss, 30.01.2005

NSB BMb72.125 og 114

Moss, 13.04.2006

NSB BMa72.023

Lierstranda, 02.09.2013

NSB BMa72.023

Lierstranda, 02.09.2013

NSB BMb72.125

Sundland, Drammen, 01.08.2013

VY (ex NSB, innleid fra NOR) 472.029 (BMa72.029)

Sandvika, 06.08.2019

NSB BMa72.032

Asker, 15.07.2016

NSB BMb72.032 og GMB BM71.013

Asker, 15.07.2016

NSB BMa72.032

Alna, 06.08.2017

NSB BMb72.132

Asker, 15.07.2016

NSB BMb72.132

Alna, 06.08.2017

NSB 473.001 (BM73A.001)

Halden, 25.09.2016

NSB 473.001

Halden, 25.09.2016

NSB Bm73a.006

Oslo S, 08.02.2005

NSB BM73a.007

Bergen, 22.03.2010

NSB BM73a.007

Hønefoss, 29.10.2011

NSB BM73a.007 og BFM73a.115

Bergen, 19.07.2008

NSB BM73a.007 og BFM73a.115

Bergen, 19.07.2008

NSB BFM73a.107

Lodalen, Oslo, 06.10.2007

NSB BFM73a.107

Bergen, 19.07.2008

NSB BFM73a.108

Hønefoss, 22.05.2011

NSB BFM73a.112

Gvarv, 26.07.2013

NSB 473.014 (BM73A.014)

Asker, 15.07.2016

NSB 473.014 (BFM73A.114)

Asker, 15.07.2016

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0473.015 (BM73A.015)

Drammen, 05.08.2019

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0473.015 (BFM73A.115)

Drammen, 05.08.2019

NSB 473.016 (nærmest: BFM73.116)

Oslo S, 22.06.2017

NSB BM73a.041

Gøteborg, Sverige, 08.04.2008

NSB BFM73B.143

Halden, 25.09.2016

NSB BFM73B.143 og 473.011 (sistnevnte type 73A). Merk designforskjell på ikke-modernisert (type 73B) og modernisert (type 473) sett!!

Halden, 25.09.2016

NSB BFM73b.144 og El18.2251

Halden, 24.03.2005

NSB 473.044 (73B)

Halden, 25.09.2016

NSB BM73b.046

Oslo S, 08.02.2005

NSB 401.001-9 (BMa74.101). Hvert 401-sett består av 5 vogner: BMA74.1xx, BPa74.2xx, BCMU74.3xx, BPb74.4xx og BMb74.5xx.

Sundland, Drammen, 02.05.2011

NSB 401.001-9 (BMa74.101)

Sundland, Drammen, 02.05.2011

NSB 401.001-9 (BMb74.501)

Ål, 04.04.2011

NSB 401.001-9 (BMb74.501)

Sundland, Drammen, 02.05.2011

NSB 401.002 (Bma74.102)

Sundland, Drammen, 03.06.2011

NSB 401.003

Larvik, 15.06.2013

NSB 401.003

Larvik, 15.06.2013

NSB 401.003

Larvik, 23.12.2013

NSB 401.006

Gvarv, 02.11.2012

NSB 401.006

Gvarv, 02.11.2012

NSB 401.007

Torp, 17.02.2016

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0401.007 (BMa74.107)

Sandvika, 06.08.2019

NSB 401.008

Larvik, 12.07.2013

NSB 401.011

Hamar, 11.07.2012

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0401.011 (BMb74.511)

Drammen, 05.08.2019

NSB 401.011 og 016

Larvik, 29.03.2014

NSB 401.015

Larvik, 26.10.2013

NSB 401.018 og 023

Larvik, 26.10.2013

NSB 401.021

Larvik, 17.08.2013

NSB 0401.022 (nærmest BM74b.522) og 0402.045 (nærmest BM75b.545)

Drammen, 18.04.2018

NSB 401.029 (BMa74.129)

Asker, 15.07.2016

NSB 401.031 (nærmest BMa74.131)

Hamar, 29.06.2017

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0401.034 (BMa74.134)

Sandvika, 06.08.2019

NSB 402.001 BM75a.101)

Sundland, Drammen, 09.08.2012

NSB 402.001

Sundland, Drammen, 09.08.2012

NSB 402.001

Sundland, Drammen, 09.08.2012

NSB 402.002

Sundland, Drammen, 29.09.2013

NSB 402.003

Sundland, Drammen, 13.12.2013

NSB 402.003 og 020

Sundland, Drammen, 13.12.2013

NSB 402.004 og 018

Sundland, Drammen, 31.08.2013

NSB 402.007, 401.021 og 401.004

Larvik, 29.03.2014

NSB 402.007, 401.021, 401.004, 401.011 og 401.016

Larvik, 29.03.2014

NSB BS69c.640 og 402.013 og 402.015

Sundland, Drammen, 08.07.2013

NSB 0402.014 (BMa75.114)

Asker, 15.07.2016

VT (ex NSB - innleid fra NOR) 0402.015 (BMb75.515)

Drammen, 05.08.2019

VT (ex NSB - innleid fra NOR) 0402.015 (BMb75.515) og GMB 0471.008 (BFM71.108)

Drammen, 05.08.2019

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0402.020 (BMb75.520) og 021 (BMb75.521)

Drammen, 05.08.2019

VY (ex NSB - innleid fra NOR) 0402.025 (BMa75.125)

Sandvika, 06.08.2019

NSB 402.029 (BMb75.529)

Asker, 15.07.2016

NSB 402.029 (BMa75.129)

Asker, 15.07.2016

NSB 402.033 (BMa75.133)

Asker, 15.07.2016

NSB 402.039 (BMb75.539)

Asker, 15.07.2016

NSB 402.042 (BMa75.142)

Asker, 15.07.2016

NSB 402.042 (BMb75.542)

Asker, 15.07.2016

NSB 0402.054 (BMa75.154)

Grefsen, Oslo, 11.04.2019

Meterspor (1000 mm)

Vekselstrøm, 10 kV

Den metersporige Thamshavnsbanen er, utenom sporveien/Gråkallbanen i Trondheim, Norges eneste elektrifiserte smalsporbane. En stor del av banen er bevart som museumsjernbane, og mye av det rullende materiellet er bevart.

ST nr. 4 [Westinghouse 1908], verdens eldste eksisterende vekselstrømdrevne motorvogn, fremdeles i original stand. Museumsvogn.

Løkken, 23.06.2007

ST nr. 5 eller 6. Begge vognene ble sprengt av motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig

Thamshavn, ca. 1930 (?)

Bensin- og dieselmotorvogner

bullet

Bensinmotorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Bensinmotorvogner

Bensinmotorvognene hadde ofte sterke likheter med samtidige busser, og betegnelsen "skinnebusser" ble hyppig brukt. Kapasiteten var, her som for landeveisbusser, begrenset, og da det ble utviklet egnede dieselmotorer, forsvant de bensindrevne skinnebussene raskt - eller de ble ombygget til dieseldrift. F.eks. ble Cmb14 ombygd til Cmd15.

bullet

Normalspor

bullet

CAP-spor

Normalspor (1435 mm)

ASfB Cmb.1 "Gamla" [Hässleholm 1928] og Cmb.2, museumsvogner, bevart av NJK Krøderbanen.

Krøderen, 18.08.1991

ASfB Cmb.2 "Padda" [Skabo 1938]

Krøderen, 18.08.1991

NSB type Cmb14 eller Cmd15. Det er ikke mulig å skille dem av utseende. Merk likheten med elektrisk type BM64.

Stjørdal, 1937 el. 1938

CAP-spor (1067 mm)

NSB Cmb-1.2664. Museumsvogn

Norsk jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

Dieselmotorvogner

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne på [ennå] ikke elektrifiserte banestrekninger, og dieselmotorvognen ble redningen for mange svakt trafikkerte sidebaner.

På samme måte som med en bil er imidlertid dieselmotorvognen avhengig av en mellomkopling for å overføre kraften fra dieselmotoren til hjulene. For mindre motorvogner blir det gjerne brukt mekanisk kraftoverføring (med gearkasse som på en vanlig bil), på større hydraulisk og elektrisk. Fra år 2000 og utover er det framfor alt elektrisk kraftoverføring som dominerer.

bullet

Dieselmekaniske motorvogner

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

NSB type Cmb14 eller Cmd15. Det er ikke mulig å skille dem av utseende. Merk likheten med elektrisk type BM64.

Stjørdal, 1937 el. 1938

NSB type Cmdo3 (senere BM83). Merk likheten med elektrisk type BM62.

Voss, 1939

NSB BM86.23

Hamar, tidlig på 1980-tallet

NSB BM86.23

Hamar, tidlig på 1980-tallet

NSB type BFS 86, styrevogn til BM86 og BM91

Hamar, tidlig på 1980-tallet

NSB BFS86L.92

Kongsberg, 28.03.1994

NSB BFS86L.92

Kongsberg, 28.03.1994

NSB BM91.03

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

NSB BM92.01

Dombås, 16.05.2007

NSB BM93.05

Bodø, 12.07.2011

NSB BCM93.55

Bodø, 12.07.2011

NSB BCM93.55

Bodø, 12.07.2011

NSB BM93.08, 15 og 11

Marienborg, Trondheim, 18.05.2007

NSB BM93.59

Marstein i Romsdal, 2003

NSB BM93.59 og 11

Åndalsnes, 27.07.2006

NSB BM93.12

Dombås, 27.07.2006

NSB BM93.12/62. Settet består av to motorvogner med felles midtboggi.

Dombås, 27.07.2006

NSB BM93.62

Dombås, 27.07.2006

Dieselhydrauliske motorvogner

NSB BFM88a.06 (ex BFmdo88.06)

Trondheim, juni 1968

NSB BFmdo88.07

Geilo, mars 1963

NSB BFmdo88.12

Evanger, mars 1962

NSB (ex SJ) Y1.1300. NSB har valgt å beholde den svenske typebetegnelsen.

Skien, 04.05.2005

NSB Y1.1300

Porsgrunn, 04.05.2005

NSB XR-YF1.1325 (ombygd fra SJ YF1.1325), beredskapsvogn

Oslo, Lodalen, 28.08.2007.

NSB XR-YF1.1325

Oslo, Lodalen, 28.08.2007.

NSB XR-YF1.1325 og XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XR-YF1.1325 og XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XZ-YF1.1332 (ombygd fra SJ YF1.1332), beredskapsvogn

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

Dieselelektriske motorvogner

NSB type BM92. Settet består av motorvogn type BM92 og styrevogn type BS/BFS/BDFS92. Bildet viser kun motorvognen.

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

NSB BM92.01

Trondheim, juli 1986

NSB BM92.02/BS92.52

Steinkjær, juli 1985

NSB BM92.04

Trondheim, 18.05.2007

NSB BS92.54

Stjørdal, 17.05.2007

NSB BM92.06

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

NSB BS92.55

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

NSB BM92.09

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

NSB BM92.10

Grorud, Oslo, 13.10.2005

NSB BM92.13

Trondheim, 29.08.2015

NSB BM92.13

Trondheim, 29.08.2015

NSB BS92.60

Grorud, Oslo, 13.10.2005

NSB BS92.60

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

NSB BM92.11

Oslo S, desember 1991

NSB BM92.11

Grong, 20.07.2011

NSB BM92.11

Hamar, 29.06.2017

NSB BFS92.81

Grong, 20.07.2011

NSB BFS92.81

Grong, 20.07.2011

NSB BS92-2.81 (ex BFS92.81)

Hamar, 29.06.2017

NSB BFS92.84

Marienborg, Trondheim, 06.08.1993

 

ASB

= Askim - Solbergfossbanen   NOR = Norske Tog AS   SRF = Skoppum Reiseforening
GMB = Gardermobanen ("Flytoget")

 

NSB = Norges Statsbaner   ST = Salvesen & Thams

Mantena

=

Mantena AS

 

SJ

=

Statens Järnvägar (Sverige)

       

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Utenlandske motorvogner i Norge

(Foreign multiple units / Ausländische Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas etranjeras / Иностранные электрические и дизельные поезда)

bullet

T-banen i Oslo

              (Oslo - Metro / Oslo - Die U-Bahn / Oslo - El Subterraneo / Осло - Mетро)

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

             (Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

bullet

Sverige - Veterantog og jernbanemuseer

             (Sweden - Vintage trains and museums / Schweden - Veteranzüge und Museen / Suecia - Trenes de ventaja y museos / Швеция - Поезда ветерана и музея)

bullet

Sverige - Utenlandske tog

(Sweden - Foreign trains / Schweden - Ausländische Züge / Suecia - Trenes etranjeros / Швеция - Иностранные поезда)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 12.08.2019