-eBe-

  

Trikk og Bybane i Bergen

Bergen hadde elektrisk sporvei fra 1897 til 1965. Da sporveisdriften ble lagt ned, ble samtlige vogner umiddelbart hogd opp eller senket på dypt vann i sjøen utenfor Bergen - med ett unntak, nr. 10 som ble levert til åpningen i 1897. Denne er siden blitt restaurert og brukes på museumssporveien Bergens elektriske sporvei som sammen med Bergens tekniske museum holder til i den gamle sporvognshallen på Møhlenpris.

I 1944 ble en rekke motorvogner og tilhengere beslaglagt av den tyske okkupasjonsmakten og sendt til Stettin. Det foreligger sprikende opplysninger om hvilke vogner det var snakk om. Ifølge undersøkelser som er gjort av den anerkjente, tyske veteransporveisforeningen Verein IGNah e.V., dreide det seg om motorvognene 111, 116, 117 og 118, samt tilhengerne 119 og 121. Ifølge kilder som ble lagt til grunn for boken "Fra Sandviken til Minde", var det motorvognene 116, 117 og 118, samt tilhengerne 122 og 132. Disse opplysningene synes å bekreftes av et datablad fra Bergens Sporvei datert i 1962. Det finnes dessuten bilder av vogner påført numrene 111 og 119 fra samme årstall.

Pga. allierte bombeangrep ble de beslaglagte vognene aldri tatt i bruk i Stettin, og i februar 1945 ble motorvognene 116, 117 og 118 sendt videre til Magdeburg. Pga. bombeangrep ble de stående til 1947 før to av dem, nr. 116 og 118 ble tatt i bruk. Da Magdeburg begynte å få nye sporvogner på begynnelsen av 1950-tallet, ble de bygd om til arbeidsvogner og var i bruk til ca. 1970. Nr. 117 ble aldri satt i drift, men tjente som delevogn for de to andre og ble utrangert i 1948. Bildene av nr. 116 og 118, samt den tyskspråklige beskrivelsen av dem (Klikk på bildet til venstre!), er velvillig stilt til disposisjon av Verein IGNah e.V. v/Ralph Kozica.

Den elektriske kollektivtrafikken forsvant imidlertid ikke helt i 1965. Både Fløibanen og den skinneløse trikken, trolleybussen, som på 1950-tallet erstattet noen av sporvognslinjene, holdt - og holder fortsatt - stand. Fløybanen fikk nye vogner og nytt maskineri samt en gjennomgående fornying av skinnegangen i 2002, og i 2005 ble den gjenværende trolleybusslinjen, linje 2 fornyet med nytt både ledningsnett og rullende materiell.

På 1980-tallet ble tanken om en ny sporvei, en bybane, i Bergen lansert. Etter mange høringsrunder ble første byggetrinn, Kaigaten-Nesttun påbegynt våren 2006, og i begynnelsen av januar 2010 var den første nye trikken på plass i Bergen. Mellom krysset Nygårdsgaten/Lars Hilles gate og Minde følger bybanen samme trasé som den gamle trikkelinje nr. 1, men mens den gamle linjen gikk gjennom Nygårdsgaten sør for Lille Lungegårdsvann, går den nye via Lars Hilles gate, busstasjonen og jernbanestasjonen gjennom Kaigaten på nordsiden. Denne traséendringen gir tilknytning til Bergens store trafikknutepunkt og vil medføre langt flere passasjerer enn den gamle traséen.

I juni 2017 ble linjen fullført fram til Flesland flyplass. Samtidig ble arbeidene med neste linje, til Fyllingsdalen, påbegynt. Det arbeides også med planer om en utvidelse nordover mot de store boligkonsentrasjonene i Åsane, og en videre byutvikling i Arna åpner for en mulig ringbane fra Åsane gjennom Arna til Nesttun (og Flesland). Flere av omegnskommunene utreder dessuten mulighetene for å få bybanelinjene forlenget ut over Bergens grenser. Mye av dette ligger langt inn i framtiden, men i 2018 er man godt i gang med planleggingen av linjen nordover mot Åsane.

BS 10 - fra åpningsåret 1897, eneste gjenværende BS-trikk. Museumsvogn bevart av Bergens Elektriske Sporvei.

Wolffs gt., 04.09.2005

BS 21. Nordnes-linjen ble nedlagt før min tid, men sporene lå fremdeles synlige i gaten da jeg vokste opp. Senere ble de nedasfaltert.

Haugeveien ved Sverresborg, ca. 1920

BS 29 - utrangert ved nedleggelsen av linje 2.

Haraldsplass, sommeren 1957, kort før linje 2 ble nedlagt.

BS 42

Bryggen (den gang: Tyskebryggen), antakelig ca. 1920

BS 106 og trolleybuss O-5605

Thormøhlens gt., rett utenfor Møhlenpris skole, 1959(?)

BS 106

Engen, ca. 1960

BS 107 [NDW 1921 - utrangert 1962 da linjen mellom sentrum og Sandviken ble nedlagt]

Årstadveien, sommeren 1956

BS 107

Nye Sandviksvei ved Rothaugen, 1961?

BS 110 [NDW 1921 - utrangert 1962 da linjen mellom sentrum og Sandviken ble nedlagt] og 124

Sandviken, sannsynligvis på 1950-tallet

BS 115 [NDW 1921 - utrangert 1962 da linjen mellom sentrum og Sandviken ble nedlagt]

Sandviken, sommeren 1951

BS 116 som MVB Atw.512

Wilhelm-Pieck-Allée (nåv. Ernst-Reuter-Allée), Magdeburg, Tyskland (dav. DDR), 27.05.1961

BS 118 som MVB Atw.702

Karl-Marx-Straße (nåv. Breiter Weg), Magdeburg, Tyskland (dav. DDR), 17.08.1959

BS 119 [NDW 1921 som tilhenger, ombygd til motorvogn BS 1929 - utrangert 1962]

Årstadveien, sommeren 1956

To trikker i serien 50-59, den ene uten henger, noe som kun forekom ved ekstraavganger.

Danmarks plass, antakelig 1960

BS 51+131

Torvet, våren 1951

BS 51 med uidentifiseert henger

Minde, sommeren 1964

BS 52 og 56. Det hørte til sjeldenhetene at trikkene sto med fronten ut i stallen.

Trikkestallen, Møhlenpris, juli 1962

BS 53

Bjørnsons gate, ca. 1960

BS 53 [Strømmen 1947 - utrangert 1965]

Minde, med vendesløyfen i bakgrunnen, 25.08.1962

BS 53 og 136

Sandviken, ca. mars/april 1956

BS 53

Krysset Strandgt./Jon Smørs gt., sommeren 1964

BS 54+138 (t.v.) og 56 (t.h.)

Floridakrysset, sommeren 1962

BS 55

Thormøhlens gate, på vei opp forbi Møhlenpris skole, ca. 1960

BS 55 og 136

Danmarks plass, 1955

BS 56 og 134

Minde, sommeren 1960

BS 59 [Strømmen 1948 - utrangert 1965]

Danmarks plass, ca. 1960

BS 59

Strandgaten, 25.08.1962

Bybanen 201

Kronstad hpl., 22.03.2010

Bybanen 201

Kronstad hpl., 22.03.2010

Bybanen 201

Inndalsveien, Kronstad, 22.03.2010

Bybanen 201

Inndalsveien, Kronstad, 22.03.2010

Bybanen 201

Inndalsveien, Kronstad, 22.03.2010

Bybanen 201

Kronstad hpl., 22.03.2010

Bybanen 201

Innkjøringen til Kronstad driftsområde, 22.03.2010

Bybanen nr. 201 - forlenget til 42 m!

Kaigaten, 30.09.2017

Bybanen 202

Kronstad driftsområde, 21.03.2010

Bybanen 202

Kronstad driftsområde, 21.03.2010

Bybanen 202

Kronstad driftsområde, 21.03.2010

Bybanen 202

Inndalsveien, Kronstad, 22.03.2010

Bybanen 202

Passerer den gamle trikkeholdeplassen på Kronstad, 22.03.2010

Bybanen 202

Bjørnsons gate, Kronstad, 22.03.2010

Bybanen 202

Kaigaten ved Bergen stasjon, 22.03.2010

Bybanen 202

Busstasjonen, 29.09.2017

Bybanen 203

Kronstad driftsområde, verkstedshallen, 22.03.2010

Bybanen 204 sett fra førerplass i 206

Florida, 15.08.2010

Bybanen 204, 210 og 208

Kronstad, 26.06.2012

Bybanen 204 og 212 - begge forlenget til 42 m!

Bergen Lufthavn, Flesland, 01.10.2017

Bybanen 204

Bergen Lufthavn, Flesland, 01.10.2017

Bybanen 204

Bergen Lufthavn, Flesland, 01.10.2017

Bybanen 205 og 207

Kronstad driftsområde, 15.08.2010

Bybanen 205 og 207

Kronstad driftsområde, 15.08.2010

Bybanen 206

Kaigaten, 15.08.2010

Bybanen 206

Kjører inn på Byparken hpl., 15.08.2010

Bybanen 206

Kaigaten, Byparken hpl., 15.08.2010

Bybanen 206

Wergeland, 15.08.2010

Bybanen 206

Florida, 15.08.2010

Bybanen 206

Florida, 15.08.2010

Bybanen 208

Kronstad, inne på verkstedet, 02.12.2011

Bybanen 208

Kaigaten, 08.04.2017

Bybanen 208 og 210

Kronstad, inne på verkstedet, 02.12.2011

Bybanen 210 med ny destinasjon: "Lagunen" etter åpningen av byggetrinn 2.

Kaigaten, 28.06.2013

Bybanen 210 - forlenget til 42 m!

Kaigaten ved Bergen stasjon, 29.09.2017

Bybanen 211

Kaigaten, 29.09.2017

Bybanen 211 og 227

Kaigaten, 29.09.2017

Bybanen 213, 201 og 205

Kronstad, 26.06.2012

Bybanen 213, 201 og 205

Kronstad, 26.06.2012

Bybanen 214

Kaigaten, 02.05.2015

Bybanen 214 - forlenget til 42 m!

Birkelandsskiftet, 08.04.2017

Bybanen 219

Kaigaten, 02.05.2015

Bybanen 220 - f.o.m. nr. 220 er vognene levert 42 m lange. De eldre vognene blir bygget på til samme lengde.

Kaigaten, 29.09.2017

Bybanen 224. Destinasjonen er nå "Bergen Lufthavn" etter at linje 1 er ferdig og åpnet helt fram.

Kaigaten, 29.09.2017

Bybanen 224

Kaigaten, 29.09.2017

Bybanen 224

Kaigaten, 29.09.2017

Bybanen 224

Kaigaten, 29.09.2017

Bybanen 224

Kaigaten, 29.09.2017

Bybanen 225

Kaigaten, 08.04.2017

 

BS = Bergens Sporvei   Bybanen = Bybanen AS   MVB = Magdeburger Verkehrsbetriebe (Tyskland)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

          (Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

bullet

Bergens tekniske museum

              (The Bergen Technical Museum / Technikmuseum Bergen / El Museo de Technica de Bergen  / Технический музей Бергена)
bullet

Trolleybussene i Bergen

              (The Bergen trolleybuses / Die O-Buße in Bergen / Los trolebuses de Bergen / Tроллейбусы в Берген)

bullet

Fløibanen

              (The Fløyen Funicular / Die Fløibahn / El funicular de Fløyen / Фуникулярнoе железнaя дорогa Флоиен)

bullet

Sporvei i Magdeburg

(Trams in Magdeburg / Straßenbahnen in Magdeburg / Tranvías en Magdeburgo / Tрамы в Магдебург)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 07.06.2018