-eBe-

  

Bergens tekniske museum (BTM)

Bergens elektriske sporvei (BES)

Bergens tekniske museum holder til i den gamle sporveishallen på Møhlenpris, like ved Møhlenpris skole. Trikkehallen som er fredet av riksantikvaren, pekte seg ut som et naturlig sted for et teknisk museum da tanken om dette oppsto på 1980-tallet, særlig fordi man raskt så dette i kombinasjon med en museumssporvei med Møhlenpris som naturlig utgangspunkt. I senere år har Bergen kommune påkostet en vesentlig restaurering av bygget som nå framstår som godt egnet til formålet. Museet konsentrerer seg i det vesentlige om Bergens transporttekniske historie. På sikt håper man også å kunne overta den øvrige bygningsmassen som i sin tid tilhørte Bergens Sporvei, og få bedre plass til utstillingsobjektene. Selv om utstillingen har fått en vesentlig ansiktsløftning etter restaureringen av trikkehallen, gjenstår det mye arbeid med oppstillingen av objektene. Ikke minst gjelder dette trolleybussene som per i dag (2017) langt fra får den plass og oppmerksomhet de fortjener.

Hvis ikke annet er angitt, er bildene tatt inne på museumsområdet på Møhlenpris.

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

bullet

Fløibanen

bullet

Jernbane

Sporvognsdriften i Bergen ble nedlagt 31. desember 1965, og med ett unntak ble samtlige gjenværende sporvogner hogget opp eller senket på dypt vann i sjøen utenfor Bergen. Kun én av Bergens Sporveis vogner er bevart, nr. 10 fra åpningsåret 1897. I senere år er det også gjenfunnet én vognkasse av samme årgang. Den står i en krok på museet, men det vites ikke hva som kommer til å skje videre med den. Da tanken om et teknisk museum og en museumssporvei i Bergen dukket opp på 1980-tallet, måtte man derfor anskaffe vogner fra andre steder for å kunne dokumentere denne delen av Bergens historie. Det ble anskaffet en vogn fra Oslo Sporveier, tilnærmet lik en som gikk i Bergen på 1940-tallet. Dessuten overtok man en plogtrikk fra Oslo. I 1993 fikk man tre motorvogner med tilhengere fra Berlin. Disse er såkalte REKO-vogner (rekonstruerte) fra 1950-60-tallet, prinsipielt ombygde og moderniserte vogner fra før 2. verdenskrig. I praksis var vognene helt nye.

Museumssporveien, Bergens elektriske sporvei (BES) følger den gamle linje 3 (nedlagt i 1950, samme år som jeg ble født) fra Møhlenpris over Nygårdshøyden til Engen. Prosjektet har vært langt mer tidkrevende enn man så for seg da det begynte, men man har nå godt håp om at hele strekningen skal kunne være i drift til 1. september 2018. Linjen er enkeltsporet og (foreløpig) uten krysningsmulighet, så kun én vogn kan være i drift om gangen. Det er heller ikke mulig å gå rundt på Engen, så tilhengerdrift vil heller ikke være mulig - med mindre tilhengerne utstyres med kjørekontroller.

BS 10 - eneste gjenværende sporvogn fra BS, for egen maskin for første gang siden utrangeringen i 1930!

Valkyrieplass, Oslo, i forbindelse med 100-årsjubileet og elektrisk sporveisdrift i Norden, 04.06.1994. Oslo var første nordiske by med elektrisk sporvei (trikk).

BS 10

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

BS 10

Grensen, Oslo, 04.06.1994

BS 10

Stortorvet, Oslo, 04.06.1994

BS 10, førerplass

Stortorvet, Oslo, 04.06.1994

BS 10, interiør

Stortorvet, Oslo, 04.06.1994

BS 10 og NS 1

Sagene, Oslo, 05.06.1994

BS 10, levert til åpningen i 1897.

Juli 1997

BS 10

Juli 1997

BS 10

Trikkestallen, Møhlenpris, 04.09.2005

BS 10 - interiør med passasjerer

04.09.2005

BS nr. 10

Wolffs gt., 04.09.2005.

BES 47 (ex. OS nr. 74) - tilnærmet lik BS nr. 46 som ble overtatt fra OS i 1942, og som gikk i Bergen til like etter 2. verdenskrig.

14.10.1994

BES 47

Juli 1997

BES 47. Vognen er under restaurering med tanke på å settes i drift igjen.

01.10.2017

BES 61 (ex BVB 223.003)

04.12.2010

BES 61

01.10.2017

BES 61

01.10.2017

BES 61

01.10.2017

BES 61

01.10.2017

BES 61

01.10.2017

BES 61, førerplass

01.10.2017

BES 61

I svingen Wolffs gate / Olaf Ryes vei, 01.10.2017

BES 61

I svingen Wolffs gate / Olaf Ryes vei, 01.10.2017

BES 61

I svingen Wolffs gate / Olaf Ryes vei, 01.10.2017

BES 61 og 62. Vognene er anskaffet brukt fra BVB (Berlin) for bruk på museumssporveien i Bergen

Juli 1997

BES 62. Bak står en plogvogn nylig overtatt fra OS.

14.08.2000

BES 62

29.05.2010

BES 62

04.12.2010

BES 62

01.10.2017

BVB 3703 og 3707 i originalt fargeskjema

28.06.2005

BES 160 (ex BVB 3703 eller 3707)

01.10.2017

BES 160. Brukes som utstillingslokale for fotoutstilling om trikkene i Bergen. Interiøret er typisk for 1950-tallet; sml. med O-5621 nedenfor.

01.10.2017

BES 150, 160 og 47

01.10.2017

BES 150, plogtrikk, overtatt fra OS.

04.09.2005

BES 150

01.10.2017

Trolleybuss:

Den elektriske kollektivtrafikken forsvant ikke helt fra Bergens gater da trikken ble nedlagt. Den skinneløse trikken, trolleybussen, som på 1950-tallet erstattet noen av sporvognslinjene, holder fortsatt stand. Kun få av de eldre vognene eksisterer, og av de få som finnes, har flere et akutt behov for restaurering om ikke viktige elementer i denne delen av Bergens teknologiske historie skal gå tapt for alltid. To trolleybusser befinner seg på museet, men begge er stemoderlig stuet bort i en krok der den ene (nr. 302) er fullstendig utilgjengelig for publikum.

BS O-5621; Sunbeam med karosseri fra Munck i Bergen [1957] under restaurering.

Bergen tekniske museum, 20.03.1994.

BS O-5621, ferdig restaurert i leveranseutførelse og i kjørbar stand.

Mannsverk, 27.04.2008

BS O-5621

Mannsverk, 27.04.2008

BS O-5621

Mannsverk, 27.04.2008

BS O-5621

Mannsverk, 27.04.2008

BS O-5621 - interiør sett bakfra. Konduktørens plass i forgrunnen til høyre

01.10.2017

BS O-5621

01.10.2017

BS O-5607 [Munch 1959, elektriske komponenter fra 1. generasjons trolleybusser (1949)]

04.09.2005

BS O-5607

19.03.2006

BS O-5607

19.03.2006

BS nr.302 [Škoda type 9Tr, 1973]

Mannsverk, våren 1994

BS nr. 302

Mannsverk, våren 1994

BS nr. 302

Mannsverk, våren 1994

BS nr. 302

28.05.2010

BS nr. 302

28.05.2010

BS nr. 302

28.05.2010

BS nr. 302

28.05.2010

BS nr. 302

28.05.2010

BS nr. 302

28.05.2010

BS nr. 302

04.12.2010

BS nr. 302

04.12.2010

BS nr. 324 [Volvo 1980]

04.09.2005

Fløibanen:

Tanken på å bevare eldre materiell fra Fløibanen dukket dessverre for sent opp til å redde vognene fra 1917. Da 1954-generasjonen ble utrangert i 1974, var det snakk om å bevare vognene. Den ene ble avgitt til Lokaltrafikkhistorisk forening i Oslo og plassert en kort periode i Vognhall 5. Etter en tid ble den fjernet fra museet og lagret utendørs på Vinterbro der den forfalt, og uten å varsle eventuelle interessenter i Bergen besluttet man å hogge den. Den andre sto i flere år på Bergens Tekniske museum, men er nå satt på lager - visstnok utendørs, under ugunstige forhold.  Begge vognene fra 1974 er tatt vare på, og til museets nyåpning i 2017 påkostet Fløibanen oppmontering av dem i et flott tablå inne i hallen. Det er sterkt å ønske at også den gjenværende 1954-vognen med sitt norskbygde karosseri kan få sin rettmessige plass inne på museet.

FB 1954.2.

Juli 1997

FB 1954.2

Juli 1997

FB 1974.1

29.05.2010

FB 1974.1, nedre førerplass. NB! Vognføreren styrer ikke vognens hastighet, er kun sikkerhetsansvarlig.

01.10.2017

FB 1974.2 og 1

14.08.2010

FB 1974.2 og 1

14.08.2010

FB 1974.2 og 1 oppstilt i korrekt helninsvinkel

014.10.2017

FB 1974.2

29.05.2010

FB 1974.2

29.05.2010

BTM er ikke egentlig et jernbanemuseum. Når man likevel har funnet plass til et skiftelokomotiv av type Di2, skyldes dette at de norskbygde lokomotivene av denne typen representerer et stykke bergensk teknologihistorie i og med at de er motorisert med dieselmotorer fra Bergens mekaniske verksted (BMV). Det burde også finnes plass til én eller flere skiftetraktorer av hovedtype Skd220 (3 undertyper) da mange av disse er bygget på jernbaneverkstedet på Kronstad i Bergen.

NSB Di2.817

01.10.2017

 

BES

=

Bergens Elektriske Sporvei

 

BVB

=

Berlin Verkehsbetriebe

  NS = Norrköpings Spårväg (Sverige)

BS

=

Bergens Sporvei

 

FB

=

Fløibanen

 

NSB

=

Norges Statsbaner

               

OS

=

Oslo Sporveier

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Bybanen i Bergen

              (Bergen Light Rail / Die Bergen Stadtbahn / Tranvías de Bergen / Tрамы в Берген)

bullet

Trolleybusser i Bergen

(Trolleybuses of Bergen / O-Buße in Bergen / Ttrolebuses en Bergen / Tроллейбусы в Берген)

bullet

Fløibanen

              (The Fløyen Funicular / Die Fløibahn / El funicular de Fløyen / Фуникулярнoе железнaя дорогa Флоиен)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 21.01.2018