-eBe-

  

Trolleybussene i Bergen

Bergen hadde elektrisk sporvei fra 1897 til 1965. Etter hvert sporveisdriften ble lagt ned ut over 1950-tallet, ble en del av linjene erstattet av skinneløse trikker, trolleybusser. Den gjenværende trolleybusslinjen, linje 2, ble fornyet med nytt både ledningsnett og rullende materiell i 2005. For å sikre trafikkgrunnlag og økonomi for trolleybussdriften diskuteres det flere prosjekter for utvidelse av linjen, evt. nye linjer. Det som antakelig ligger nærmest virkeliggjøring, er en forlengelse av eksisternde linje 2 gjennom sentrum og ut til Laksevåg Eventuelle utvidelser må imidlertid samordnes med og tilpasses utbyggingen av Bergens nye sporveisnett, bybanen. Siden 2017 ivaretas trolleybussenes infrastruktur av Bybanen AS.

Første generasjon trolleybuss i Bergen, ombygd bensinbuss fra mellomkrigstiden.

Mulen, antakelig 1957-58, på slutten av disse vognenes driftstid.

Trolleybuss av første generasjon. Nederst til høyre ses en av de nyeste trikkene.

Krysset mellom Helgesens gate Nye Sandviksvei på begynnelsen av 1950-tallet.

BS O-1103 med to andre av samme type samt en Munck-buss

Zetlitz gate, bak Møhlenpris skole, 1958

BS O-1105.

Torvet våren 1950

BS 1107

Sandviksveien ved Mariakirken, antakelig 1956 eller 1957. Dette stedet var åsted for en rekke nesten-ulykker, og det ble senere satt opp et gjerde for å beskytte fotgjengerne.

BS O-1107 og en vogn av 1951-generasjonen.

Bryggen ca. 1955

Barn har et underlig følelsesliv. Jeg husker jeg var glad i de eldste trolleybussene fordi de "så snille ut". 1951-generasjonen hadde jeg et mer anstrengt forhold til. De "så slemme ut". Jeg vokste det av meg.

Gammelt og nytt: O-1108 og O-5617

Zetliz' gt., bak Møhlenpris skole, 1957-58.

To førstegenerasjons, ombygde bensinbusser fra slutten av 1940-tallet og en helt ny Muck(sunbeam på prøvekjøring.

Mulen, våren 1957

Strømmenbuss fra 1951.

Ved Torvet, 1950-tallet

Strømmen-buss fra 1951

Prof. Hansteens gt. ved Puddefjordsbroen, antakelig 1957-58.

BS O-1109

Mulen, antakelig midt på 1950-tallet

BS O-5609 (ex O-1109)

Zetlitz' gt., på vei inn i trikkestallens trolleybusspor, 1962

BS O-1111 [Strømmen 1951]

Bryggen, oktober 1957

BS O-5611 (ex O-1111)

Zetlitz' gt., bak Møhlenpris skole, 1962

BS ukjent nr., ennå kun på prøveskilt [Munck / Sunbeam 1957]

Dokken, rett under stuevindueet vårt (hjørnevinduet i 3. etg. i blokken til venstre), våren 1957.

"Trikketrolleybussene" kalte vi barna dem, fordi de hadde omtrent samme dørordning som Strømmen-trikkene, samt inngang og konduktør bak, akkurat som trikkene.

BS ukjent nr. [Munck / Sunbeam 1957]

Torvet, antakelig prøvekjøring i 1957, før åpningen av linje 2

Munck/Sunbeam-buss

Kalvedalsveien, 1957

BS O-5614 og to andre av samme type

Mannsverk, 1962

BS O-5625

Mulen, ca. 1960

BDS O-5602 [Munck / Sunbeam 1959, elektrisk utrustning fra 1. generasjons trolleybusser.]

Mannsverk, sommeren 1962

BS O-5602

Torvet, ca. 1965

BS O-5604

Prof. Hansteens gt., rett utenfor "Proffen" isbar, ca. 1960

BS O-5605

Møhlenpris, antakelig s9mmeren 1966. Kontaktledningen for trikk er fjernet, og det er to porter som har kontaktledning for trolleybuss. Flere vogner inne i hallen

BS O-5607

Wolffs gt., ndeholdeplassen på Møthelnpris, sommeren 1962

BS O-5607

Svinger inn i Zetlitz' gt. fra Prof. Hansteens gt., begynnelsen av 1960-tallet.

BS O-5607

Krysset Absalon Beyersgate/Øvre Sandviksvei, antakelig ca. 1965. Et kvartal lengre oppe til høyre lå stoppet der jeg gikk på etter å ha besøkt min mormor og morfar.

BS "mulebuss", en av de små Munck/Sunbeam-vognene

Bryggen, ca. 1965

BS 106 og O-5605

Thormøhlens gt., rett utenfor Møhlenpris skole, 1959(?)

BS 322

Torvalmenningen, 15.07.1984

BS nr. 325

Strandgaten, våren 1994

BS nr. 325 (MAN/Gräf & Stift/BBC)

Strandgaten, våren 1994

BS nr. 325

Strandgaten, våren 1994

BS nr. 330 (Mercedes)

Småstrandgaten, våren 1994

BS nr. 330

Småstrandgaten, våren 1994

BS nr. 330

Småstrandgaten, våren 1994

BS nr. 701 - duobuss (Mercedes), kjører på dieselmotor utenfor den elektrifiserte trasséen. Duobussene var ingen umiddelbar suksess i Bergen.

Natland, våren 1994

Gaia nr. 6702 (ex BS nr. 702) - duobuss.

Mannsverk, 18.03.2006

Tide (ex Gaia) nr. 6702

Mannsverk, 27.04.2008

Tide nr. 6702

Mannsverk, 27.04.2008

Tide (ex Gaia) nr. 6334 "Hans Wiers-Jensen" og 6703 (ex Gaia nr, 6703, ex BS nr. 703)

Mannsverk, 27.04.2008

Gaia nr. 6334 (MAN)

Strandkaien, 28.06.2005

Gaia nr. 6334

Strandkaien, 28.06.2005

TIDE 8194 (ex 6334, ex Gaia 6334)

Mannsverk, 06.09.2015

Tide 8194 og 8196 (ex 6334, ex Gaia 6336)

Birkelundstoppen, 09.06.2013

Tide 8194 og 8196

Birkelundstoppen, 09.06.2013

Tide 8194 og 8196

Birkelundstoppen, 09.06.2013

Tide 8194 og 8196

Mannsverk, 06.09.2015

Tide 8194 og 8196

Mannsverk, 06.09.2015

Tide (ex Gaia) nr. 6335 "Sofus Madsen" og 6336 "Kristofer Janson"

Birkelundstoppen, 03.01.2009

Tide nr. 6335 og 6336

Birkelundstoppen, 03.01.2009

TIDE 8196

Mannsverk, 06.09.2015

Gaia nr. 6337 "Gerhard Gran"

Strandgaten, 28.06.2005

Tide 8197 (ex 6337, ex Gaia 6337)

Strandkaien, 29.09.2017

Tide 8197

Småstrandgaten, 29.09.2017

Tide 8197

Småstrandgaten, 29.09.2017

Tide 8199 (ex 6339, ex Gaia 6339)

Strandkaien, 09.04.2017

Tide 8199

Strandkaien, 09.04.2017

Tide 8199

Strandkaien, 09.04.2017

 

BS

=

Bergens Sporvei (fusjonert med PAN bilruter til Gaia)

 

Gaia

=

Gaia Trafikk (fusjonert med HSD til Tide)

 

Tide

=

Tide ASA

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Bergens tekniske museum

              (The Bergen Technical Museum / Technikmuseum Bergen / El Museo de Technica de Bergen  / Технический музей Бергена)
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 21.01.2018