-eBe-

  

Konnerud Gruver

Gruvedriften på Konnerud startet i 1731. Det ble utvunnet sølv, bly og kobber, samt mindre mengder vismut, asen og kobolt. I 1736 overtok grev Friderich Anthon Wedel-Jarlsberg rettighetene til området og bygde malmknuseri, smelteovn og vaskeri på stedet. I 1748 ble det gjort et mislykket forsøk på å selge gruvene til Kong Fredrik den 5., og i 1789 ble driften nedlagt. På det meste jobbet 376 mann i gruvene. I årene etter ble det gjort flere forsøk under ulike eiere på å få driften i gang igjen, og under første verdenskrig ble det utvinnet sink fra gruvene, men i 1918 ble virksomheten nedlagt igjen. På 1940-tallet ble drift igjen gjenopptatt, men kun en kort stund. Gruvene lå deretter brakk frem til 1991 da Stiftelsen Konnerudverket startet gjenoppbygging av anlegget til museumsformål.

Det fantes baneanlegg i flere deler av gruvene i ulike perioder mellom 1863 og 1913, men intet av disse er bevart. Stiftelsen Konnerudverket har imidlertid bygget opp en bane med 600 mm sporvidde med skinnemateriell fra marinens tidligere hovedbase i Horten (flyttbare feltbanespor) og rullende materiell fra ulike gruveanlegg rundt om i landet. Resultatet er en spennende samling som viser veldig mye av det mangfoldet av loktyper som har vært brukt i gruvedriften, samt en del typiske vogntyper for malmtransporten. En del av dette materiellet er satt i kjørbar stand og brukes - med personvogner bygd på understellet fra gamle torpedovogner fra Horten - til turistkjøring ved og i gruvene. Meningen er å restaurere alt det innsamlede jernbanemateriellet for å gi et bilde av driften av gruvebaner. Museet er vel verd et besøk.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

Lokomotiver:

Hovedtyngden av lokomotivene er dieseldrevne. Det finnes dessuten et trykkluftdrevet lok, og det skal også finnes ett eller flere elektrisk akkumulatordrevne.

Uidentifisert gruvelok

På vei ut av Kontaktstollen, 07.01.2018

Uidentifisert gruvelok

Utenfor Kontaktstollen, 07.01.2018

Uidentifisert gruvelok

Utenfor Kontaktstollen, 07.01.2018

Uidentifisert gruvelok

Utenfor Kontaktstollen, 07.01.2018

Lok nr. 2 (ex Glærum Kalksteinsgruve A/S, Surnadal) [Dchöma (type CFL-30B) 1971]

Mellom Kontaktstollen og lokstallene, 07.01.2018

Lok nr. 2

Utenfor Kontaktstollen, 07.01.2018

Lok nr. 2 med åpen personvogn bygd på understell fra torpedovogn fra Marinens hovedbase, Horten.

Mellom Kontaktstollen og lokstallene, 07.01.2018

Lok 8 (ex Nittedal Torvindustri, Bjørkåsen) [Diema (type DS-28) 1964]

Mellom Teys stoll og Skeidehuset, 07.01.2017

Lok 8

Mellom Teys stoll og Skeidehuset, 07.01.2017

Lok 10 (ex Sulitjelma Bergverk A/S) [Levahn (type 1) 1956]

Verkstedet, 07.01.2017

Lok 10

Verkstedet, 07.01.2017

Lok 357-48 (ex Sulitjelma Bergverk A/S) [Levahn (type 25) 1967], demontert lokkasse

Verkstedet, 07.01.2017

Lok 357-48, demontert lokkasse

Verkstedet, 07.01.2017

Lok 357-48, lokramme med motor og førerplass

Verkstedet, 07.01.2017

Lok 0184 [DEMAG]

Mellom Teys stoll og Skeidehuset, 07.01.2017

Lok 0184

Mellom Teys stoll og Skeidehuset, 07.01.2017

Uidentifisert lok [Diema]

Bak Skeidehuset, 07.01.2017

Uidentifisert lok

Bak Skeidehuset, 07.01.2017

Uidentifisert lok [Gmeinder]

Verkstedet, 07.01.2017

Uidentifisert lok

Mellom Teys stoll og Skeidehuset, 07.01.2017

Vogner:

Vognmateriellet består av en samling ulike vogntyper for løsmassetransport (malm, grus etc.) Fra marinens tidligere hovedbase i Horten er det også overtatt et antall flatvogner for torpedotransport. De fleste av disse er bygget opp til enkle personvogner som brukes til turistkjøring i og rundt gruveanlegget.

Malmvogn med sidetipp

Inngangen til Theys stoll, 07.01.2018

Malmvogn med sidetipp

Inngangen til Theys stoll, 07.01.2018

Malmvogn med sidetipp

Theys stoll, 07.01.2018

Malmvogn med sidetipp. Innenfor vognene skimtes et lok, men høyt vannivå umuliggjorde å gå videre innover.

Theys stoll, 07.01.2018

Malmvogn med sidetipp

Theys stoll, 07.01.2018

Vagge 19

Strekningen mellom Theys stoll og Kontaktstollen, 07.01.2018

Torpedovogn fra Marineens hovedbase, Horten

Bak Skeidehuset, 07.01.2018

Personvogn nr. 2, bygd på undderstell fra torpedovogn fra Marineens hovedbase, Horten

Utenfor Kontaktstollen, 07.01.2018

Personvogn nr. 2, 1 og 4, bygd på undderstell fra torpedovogner fra Marineens hovedbase, Horten

Utenfor Kontaktstollen, 07.01.2018

Personvogn med førstehjelpsutstyr, samt nr. 2 og 1, bygd på undderstell fra torpedovogner fra Marineens hovedbase, Horten

Utenfor Kontaktstollen, 07.01.2018

Personvogn nr. 4, med bremsérkupe, bygd på undderstell fra torpedovogn fra Marineens hovedbase, Horten

Utenfor Kontaktstollen, 07.01.2018

 

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Flere norske jernbanemuseer og veterantog

             (Other Norwegian railway museums and vintage trains / Andere norwegische Bahnmuseen und Veteranzüge / Otros trenes noruegos de ventaja y de museo / Другие норвежские поезда ветерана и музея)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.09.2018