-eBe-

  

Polen

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende avsnitt:

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kjøreledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Snørydding

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner

NB! Enheter merket som museumsenhet, kan være representert med flere bilder og utfyllende info under angjeldende museum. Her er de kun tatt med for å synliggjøre typene.

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantograf eller annen anordning som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv. Det finnes også lastetraktorer til bruk for elrevisjon.

FEROCO P5-01M.36. Ledningsrevisjonsmaskin.

Gdansk, 14.08.2012

FEROCO P5-01M.36

Gdansk, 14.08.2012

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell (Se også i det kapitlet) eller jordingspantograf (Se kapitlet Elrevisjonsmateriell). De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse kan kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

PKP div. lastetraktorer

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget avsnitt ovenfor.

PKP skinneutleggingskran. Museumsenhet

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

Snørydding

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner. Snøfresere kan være alt fra spesialbygde, selvgående maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snøploger) til små fresere som monteres foran på en lastetraktor eller liknende. Det finnes også snøskraper som skraper snøen inn i skinnegangen, for at snøfreserne skal få tak på den og fjerne den fra sporet.

PKP 411S.30, selvgående (dieseldrevet) snøplog

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP 411S.30

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP type 411 S. Museumsenhet

Mens typen har vanlig spiss plog foran, har den freseaggregat i bakre ende.

Warszawa jernbanemuseum, 08.04.2011

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. En rekke losjivogner er ominnredete, eldre personvogner. Andre består av ordinære losjibrakker plassert på godsvognunderstell. Kontorvogner er normalt brakker på godsvognunderstell, mens verkstedsvogner kan være enten innredet i gamle godsvogner eller bestå av brakker på godsvognunderstell.

Kontor- og hvilebrakke Xk.014005 og lastetraktorer

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

Xk.014005, kontor- og hvilebrakke, ser svært "hjemmesnekret" ut.

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

 

FEROCO = FEROCO S.A.   PKP = Polskie Koleje Państwowe SA

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 30.01.2021