-eBe-

  

Polen

Motorvogner

Polen har en stor jernbaneindustri og har tradisjonelt vært selvforsynt med jernbanemateriell. Først et stykke ut på 2000-tallet har man begynt å kjøpe materiell fra utlandet. Antakelig vil også nyere motorvogntyper bli lisensprodusert i Polen - i den grad man ikke selv utvikler nye typer.

Polske motorvognbetegnelser: Den klassiske typebetegnelsen består av to bokstaver med et påfølgende tosifret nummer. Første bokstav er enten E for elektrisk drift (polsk: Elektryczna) eller S for dieseldrift (polsk: Spalinowa). På elektriske motorvogner brukes følgende andre bokstav: D for langdistansetog (polsk: Dalekobieżny), N for alle perrongtyper (polsk: Niski) og W for bruk kun ved høye perronger (polsk: Wysoki). På dieselmotorvogner brukes fortsatt D for langdistansetog (polsk: Dalekobieżny), mens A står for skinnebusser (polsk: Autobus szynowy), N for lokaltrafikk og R for motorvogner til spesiell bruk (mobile verksteder, redningsvogner osv.).

Det tosifrede nummeret har ulik funksjon på el- og dieselmotorvogner. Elmotorvogner med typenummer 51-64 er 3-vognssett for 3 kV likestrøm, 65-69 for vekselstrøm. For 4-vognssett er nummerseriene hhv. 70-74 og 75-79. Teknologisk like motorvogntog kan forekomme som både 3- og 4-vognssett. 80-89 betegner enkeltvognstog uansett strømtype, 90-93 2-vognssett for 800 V likestrøm og 94-99 andre motorvogntyper. I tillegg vil hver enhet ha et suffiks etter nummeret der s står for motorisert (polsk: silnikowy), r for ikke-motorisert styrevogn (polsk: rozrządczy) og d for ikke-motorisert mellomvogn (polsk: doczepny). I et tog med to vogner av samme kategori vil disse være kjennetegnet med et tilleggssuffiks a eller b.

Dieselmotorvogner med typenummer 51-59 har mekanisk transmisjon og er uten multippelstyring. 60-69 angir dieselmekaniske motorvogner med multippelstyring. For motorvogner med hydraulisk transmisjon er de tilsvarende nummerseriene 70-79 og 80-89, mens motorvogner med elektrisk transmisjon har hhv. 90-94 og 95-99. Det er ikke gitt noen forklaring på tresifrede numre. For dieselmotorvogner benyttes kun suffiksene a og b.

Polen er i ferd med å innføre EDB-numrering, med firesifrede typenumre der det første sifferet angir traksjonstype, og tresifrede løpenumre. I flervognstog får samtlige enheter samme typenummer og fortløpende løpenumre, uten hensyn til om de er motoriserte eller ei. Noen av de nyeste typene har kun EDB-numre.

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 600 V (kontaktledning)

bullet

3-systems, 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm 3 kV (kontaktledning)

PREG 2120.485 (ex PKP type EN57)

Jernbanebroen over Wisła, Krakow, 24.08.2013

PREG 2120.864 (ex PKP EN57.011ra)

Kraków Głowny (sentralstasjon), 22.08.2013

PREG 2120.866 (ex PKP EN57.011rb)

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG 2121.074 (ex PKP EN57.679rb)

Sopot, 19.06.2016

PREG 2121.079 (ex PKP EN57.716rb)

Sopot, 19.06.2016

SKMT 2123.077 (ex PKP EN57.1026ra)

Sopot, 19.06.2016

SKMT 2120.066 (ex PKP EN57.1120ra)

Sopot, 19.06.2016

PKP EN57.1184ra

Gdansk, 14.08.2012

KM (ex PKP) EN57.1624ra. Settet består av 3 vogner: umotoriserte styrevogner (ra og rb) og motorisert mellomvogn.

Ochota st., Warszawa, 02.04.2009

KM (ex PKP) EN57.1624s

Ochota st., Warszawa, 02.04.2009

KM (ex PKP) EN57.1665rb

Ochota st., Warszawa, 02.04.2009

PREG 2122.472 (ex PKP EN57.1697ra)

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG 2122.473 (ex PKP EN57.1697s)

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG 2122.474 (ex PKP EN57.1697rb)

Kraków Głowny, 22.08.2013

SKMT 2120.138 (ex PKP EN57.1757ra)

Sopot, 19.06.2016

SKMT 2120.138

Sopot, 19.06.2016

SKMT 2120.141 (ex PKP EN57.1758ra)

Sopot, 19.06.2016

KM (ex PKP) EN57.1763rb

Srodmiescie st. (PKP), Warszawa, 08.04.2011

KM (ex PKP) EN57.1900ra - med modernisert front.

Srodmiescie st. (PKP), Warszawa, 08.04.2011

KM (ex PKP) EN57.1928rb - med modernisert front.

Srodmiescie st. (PKP), Warszawa, 08.04.2011

SKMT 2120.108 (ex PKP EN57.1963ra)

Gdansk, 14.08.2012

SKMT 2120.108 (ex PKP EN57.1963s)

Gdansk, 14.08.2012

SKMT 2120.108 (ex PKP EN57.1963rb)

Gdansk, 14.08.2012

SKM 2120.117 (ex PKP type EN57)

Srodmiescie st. (PKP), Warszawa, 08.04.2011

SKMT 2120.147 (ex PKP type EN57 [ra])

Gdansk, 14.08.2012

SKMT 2012.149 og 148 (ex PKP type EN57[rb og s])

Gdansk, 14.08.2012

SKM 2120.150 (ex PKP type EN57)

Mellom stasjonene Ochota og Zachodnia, Warszawa, 08.04.2011

PREG 2122.783 (ex PKP EN57.2029rb)

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG (ex PKP) PKP EN57.2033rb

Kraków Głowny, 15.02.2013

PREG (ex PKP) EN57.2055ra

Kraków Głowny, 15.02.2013

PREG 2122.880 (ex PKP EN57.2062rb)

Kraków Głowny, 26.08.2013

PREG 2122.882 (ex PKP EN57.2062ra)

Kraków Głowny, 26.08.2013

KM 2120.274-1 (ex PKP EN57.1571ra, ombygd med ny front)

Srodmiescie st. (PKP), Warszawa, 08.04.2011

PREG type 2130 (ex PKP type EN71)

Gdansk, 14.08.2012

PREG 2130.080 (ex PKP EN71.002rb) og 2122.880

Kraków Głowny, 26.08.2013

PREG 2130.080

Kraków Głowny, 26.08.2013

PREG 2130.084 (ex PKP EN71.004rb)

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG 2130.096 (ex PKP EN71.007rb)

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG 2130.113 (ex PKP EN71.012ra)

Wieliczka, 23.08.2013

PREG 2130.115 (ex PKP EN71.012sb)

Wieliczka, 23.08.2013

PREG 2130.116 (ex PKP EN71.012rb)

Wieliczka, 23.08.2013

PREG 2130.157 (ex PKP EN71.023ra)

Kraków Głowny, 15.02.2013

SKMT 2130.049 (ex PKP EN71.052ra)

Gdansk, 14.08.2012

SKMT 2130.051 (ex PKP EN71.052rb)

Gdansk, 14.08.2012

SKMT 2130.052 (ex PKP EN71.052sb) Settet består av i alt 4 vogner.

Gdansk, 14.08.2012

PREG 2130.148 (ex PKP EN71.020rb)

Kraków Głowny, 22.08.2013

KM EN71KM.105rb (ex PKP EN71.105rb - ombygd med ny front)

Srodmiescie st. (PKP), Warszawsa, 08.04.2011

PREG type EN77, antakelig 001 eller 002

Kraków Głowny, 15.02.2013

PREG type EN7, antakelig 001 eller 002

På vei ut fra Kraków Głowny, 23.08.2013

PREG EN77.001

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG EN77.001 og 002

Kraków Głowny, 22.08.2013

SKM 2120.005-5

Srodmiescie st. (PKP), Warszawa, 08.04.2011

SKM 2120.012-1

Srodmiescie st. (PKP), Warszawa, 08.04.2011

PREG 2140.232. Toget består av en A og en B-enhet med påfølgende nummer.

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PREG 2140.233

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

Likestrøm 600 V (kontaktledning)

WKD EN94.27a. Settet består av to vogner: motorvogn (a) og styrevogn (b).

Srodmiescie st. (WKD), Warszawsa, 08.04.2011

WKD EN94.28b

Srodmiescie st. (WKD), Warszawsa, 08.04.2011

WKD EN94.35a og KM EN57.1652ra

Nær Ochota st., Warzawa, 08.04.2011

3-systems, 3 kV = / 15 kV ≈ 16 ⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

3-systems motorvogner kan kjøre over grensene til samtlige av Polens normalsporete naboland.

PKP type 2370

Sopot, 19.06.2016

Dieselmotorvogner

Dieselhydrauliske motorvogner

PREG (ex PKP) SA109.002a. Toget består av én a- og én b-del, begge med samme nummer.

Kraków Głowny (sentralstasjon), 15.02.2013

PREG SA109.002b

Kraków - Balice, 13.02.2013

PREG SA109.002b

Kraków - Balice, 13.02.2013

PREG SA109.002b

Kraków - Balice, 13.02.2013

PREG (ex PKP) SA109.009a

Kraków Głowny, 26.08.2013

PREG SA109.009

Kraków Głowny, 26.08.2013

PREG SA109.009b

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG SA133.005. Toget består av to deler med samme nummer.

Kraków Głowny, 22.08.2013

PREG SA133.005

Kraków Głowny, 26.08.2013

PREG SA133.005

Kraków Głowny, 26.08.2013

PREG SA133.005

Kraków Głowny, 26.08.2013

 

KM = Koleje Mazowieckie Sp. z o. o.   PREG = Przewozy Regionalne   SKMT = PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
PKP = Polskie Koleje Państwowe SA   SKM = Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o.   WKD = Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o. o.

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 28.01.2021