-eBe-

  

Polen

Diverse museums- og veterantog

bullet

Ordinært jernbanemateriell

bullet

Gruve- og industribaner

Ordinært jernbanemateriell

Lokomotiver

Damplokomotiver

PKP TKt48.151 [Fablok 1956]

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP TKt48.151

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP TKt48.151

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP TKt48.151

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP TKt48.151

Częstokhowa Głowny, 22.11.2014

PKP Ty2.559 (ex DR 52.5657) [Schichau 1943]

Kraków tekniske universitet, 26.08.2013

PKP Ty2.559

Kraków tekniske universitet, 26.08.2013

PKP Ty2.559

Kraków tekniske universitet, 26.08.2013

Vogner

Godsvogner

PKP 9415657

Kraków tekniske universitet, 26.08.2013

Gruve- og industribaner

Hestedrift

Når man første gang begynte å kjøre vogner på skinner i gruveganger, er uvisst, men det er dokumentert at kullgruvene i Böhmen (i nåværende Tsjekkia) brukte håndskjøvne traller på treskinner på 1500-tallet. Det var ofte barn som hadde jobben med å skyve disse vognene, for barna var små nok til å få plass i de ofte svært trange tunnelene. Første gang vi hører om jernskinner, er i England i 1770, og omtrent samtidig er det dokumentert at det ble brukt hester til å trekke skinnegående vogner i saltgruvene i Wieliczka ved Kraków i det nåværende Polen. Etter hvert ble det bygget ut et stort skinnenett i flere saltgruver, og det ble standardisert en sporvidde på 600 mm med normale jernbaneskinner.

Selv etter at damploket var oppfunnet, fortsatte man å bruke hester i gruvene, ganske enkelt fordi bruken av damplok langt nede i underjordiske gruver med dårlig utlufting ville være livsfarlig. Dampakkumulatorlok var heller ikke noen brukbar løsning, da det ville være altfor komplisert å legge damprør ned i gruvene. Gruvehestene kom aldri opp i dagslys, og mange av dem var sågar født i gruvene. Først da det ble utviklet pålitelige akkumulatorlok et godt stykke ut på 1900-tallet, ble hestedriften avviklet.

Det finnes ikke hester i gruvene i dag. Tablåer med hestevogner i gruvene er satt opp med utstoppede modeller.

Hestetrukket gruvevogn.

Saltgruvene i Wieliczka ved Kraków, 23.08.2013

Lokomotiver

Elektriske lokomotiver

Akkumulator

I trange, underjordiske gruveganger med ofte dårlig ventilasjon er det ikke mulig å bruke hverken damp- eller diesellok. Dampakkumulatorlok krever lange rørledninger fra stasjonære kjeler på overflaten, og varmetapet i rørene vil ofte være for stort til at det er mulig å få fylt på damp på lokene. kontaktledninger eller strømskinner vil også være livsfarlige for arbeiderne i gruvegangene pga. de trange forholdene som ofte rår på slike steder. Først utviklingen av pålitelige elektriske akkumulatorlok et stykke ut på 1900-tallet gjorde det mulig å ta i bruk lokomotiver i underjordiske gruver som de polske saltgruvene.

Akkumulatorlok

Saltgruvene i Wieliczka, 23.08.2013

Akkumulatorlok

Saltgruvene i Wieliczka, 23.08.2013

Akkumulatorlok

Saltgruvene i Wieliczka, 23.08.2013

Akkumulatorlok

Saltgruvene i Wieliczka, 23.08.2013

Akkumulatorlok

Saltgruvene i Wieliczka, 23.08.2013

Akkumulatorlok

Saltgruvene i Wieliczka, 23.08.2013

Akkumulatorlok type BND30 (Škoda). Typen har vært brukt i en rekke polske gruver.

Byparken i Częstokhowa, 22.11.2014

Akkumulatorlok type BND30

Byparken i Częstokhowa, 22.11.2014

Akkumulatorlok type BND30

Byparken i Częstokhowa, 22.11.2014

Akkumulatorlok type BND30

Byparken i Częstokhowa, 22.11.2014

Akkumulatorlok type BND30

Byparken i Częstokhowa, 22.11.2014

Akkumulatorlok type BND30

Byparken i Częstokhowa, 22.11.2014

Akkumulatorlok type BND30

Byparken i Częstokhowa, 22.11.2014

 

DR = Deutsche Reichsbahn (Tyskland)   PKP = Polskie Koleje Państwowe SA

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 07.02.2021