-eBe-

  

Czestokhowa

Sporveien i Częstokhowa er Polens yngste. Selv om det forelå planer om å anlegge sporvei i byen allerede i 1903, drøyde det helt til 1959 før den første linjen ble åpnet. Sporvidden er 1435 mm (normalspor). I de påfølgende årene ble nettet bygget videre ut, og den siste utvidelsen sto ferdig i 2012. Nettet består i dag av 3 linjer med samlet lengde på 14,5 km. Utbyggingen av en fjerde linje er imidlertid i gang og forventes ferdig innen 202. Det foreligger også planer om ytterligere utvidelser av nettet, og alt tyder på at byens sporveisnett er sikret for framtiden. I 2012 ble en ny generasjon polskproduserte, moderne lavgulvsvogner satt i drift. To vogner av type 4N fra åpningsåret er bevart og kjøres ved ulike anledninger.

MPKC 105Na.613+614

Jagielońska, 22.11.2014

MPKC 105Na.613+614

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 105Na.613+614

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 105Na.613+614

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 105Na.613+614

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 105Na.646+647

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 105Na.646+647

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 105Na.648+649

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 129Nb.621

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 129Nb.621

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 129Nb.621 og 105Na.613

Aleja Wolności / Plac Rady Europy, 22.11.2014

MPKC 129Nb.626

Jagielońska, 22.11.2014

 

MPKC = Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 05.08.2019