-eBe-

  

Warszawa

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

Sporvei:

Warszawas sporveishistorie begynte i 1866 da det ble åpnet en hestedrevet bane for person- og godstransport. Sporvidden var 1524 mm (russisk bredspor) som følge av at byen var den gangen en del av det russiske imperiet. De russiske myndighetene vanskeliggjorde byggingen av sporveien ved bl.a. å forby byggingen av en bro over Wisła. Dette ble omgått ved at man benyttet en jernbanelinje for å krysse elven. Fram mot århundreskiftet vokste sporveisnettet kraftig, og i 1908 ble driften elektrifisert. Da Polen ble selvstendig etter første verdenskrig, skjøt utbyggingen av sporveisnettet fart etter femten års stagnasjon. Warszawa ble fullstendig rasert av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig og måtte gjenoppbygges fra grunnen av etter krigen. Det gjaldt også sporveien, og i forbindelse med gjenoppbyggingen benyttet man samtidig anledningen til å gå over fra russisk bredspor til normalspor (1435 mm). Fra 1960 og utover stagnerte sporveisutbyggingen på ny, og enkelte linjer ble også nedlagt. Fra 2005 har sporveien i Warszawa opplevd en ny blomstringsperiode med store investeringer i infrastruktur og rullende materiell. Flere nye linjer er blitt åpnet, og ytterligere utvidelser er under planlegging. Sammen med t-banen vil sporveien også i framtiden utgjøre ryggraden i byens kollektivtrafikk.

TW 13N.424+720 og 711+uidentifisert

Ratusz Arsenal, Warszawa, 10.04.2011

TW 13N449+482

Pl. Bankowy, Warszawa, 08.04.2011

TW 13N449+482

Pl. Bankowy, Warszawa, 08.04.2011

TW 13N449+482

Pl. Bankowy, Warszawa, 08.04.2011

TW 13N449+482

Jana Pawla II, Warszawa, 08.04.2011

TW 13N.484

Marszalkowska, Warszawa, 31.03.2009

TW 13N.671+667

Ratusz Arsenal, Warszawa, 08.04.2011

TW 13N.671+667

Ratusz Arsenal, Warszawa, 08.04.2011

TW 13N.671+667

Ratusz Arsenal, Warszawa, 08.04.2011

TW 13N.692+691

Marszalkowska, Warszawa, 08.04.2011

TW 13N.784

Marszalkowska, Warszawa, 31.03.2009

TW 105Na.1002+1003

Ratusz Arsenal, Warszawa, 08.04.2011

TW 105Na.1069+1037

Ratusz Arsenal, Warszawa, 08.04.2011

TW 105Na.1069+1037

Al. Solidarnosci, Warszawa, 08.04.2011

TW 105Na.1108

Marszalkowska, Warszawa, 31.03.2009

TW 105Na.1108

Marszalkowska, Warszawa, 31.03.2009

TW 105Na.1174+1177

Warszawa sentrum, 03.04.2009

TW 105Na.1284+1283

Al. Solidarnosci, Warszawa, 08.04.2011

TW 105Na.1316 og 105N2k-2000.2101

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 03.04.2009

TW 105Na.1376

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 08.04.2011

TW 105Na.1404

Warszawa, 01.04.2009

TW 105Na.1436

Warszawa, 01.04.2009

TW 105Na.1458

Towarowa, Warszawa, 08.04.2011

TW 105m.1468+1467

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 08.04.2011

TW 105N2k.2030, 116Na.3003 og uidenifisert type 105N2k. Type 105N2k er en teknisk modernisering av type 105Na.

Warszawa, 01.04.2009

TW 105N2k.2054

Warszawa, 01.04.2009

TW 105N2k.2070+2071

Jana Pawla II, Waszawa, 08.04.2011

TW 105N2k.2072+2073

Marszalkowska, Warszawa, 08.04.2011

TW type 105N2k. De senre ombygningsseriene er også kraftig modernisert utseendemessig.

Jana Pawla II, Warszawa, 01.04.2009

TW 105N2k.2086

Jana Pawla II, Waszawa, 08.04.2011

TW 105N2k.2092 + uidentifisert type 105N2k

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 01.04.2009

TW 105N2k.2132+2133

Marszalkowska, Warszawa, 08.04.2011

TW 105N2k.2156+2157

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 08.04.2011

TW type 116Na

Warszawa, 01.04.2009

TW 116Na.3006

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 08.04.2011

TW 116Na.3013

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 08.04.2011

TW 116Na.3017

Jana Pawla II, Warszawa, 10.04.2011

TW 116Na.3017

Jana Pawla II, Warszawa, 10.04.2011

TW 116Na.3027

Warszawa, 01.04.2009

TW 120N.3106

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 11.04.2011

TW 120N.3112

Al. Jerozolimskie, Warszawa, 11.04.2011

TW 120Na.3124

Al. Solidarnosci, Warszawa, 08.04.2011

TW 120Na.3125

Pl. Bankowy, Warszawa, 08.04.2011

TW 120Na.3128

Pl. Bankowy, Warszawa, 08.04.2011

TW 120Na.3137

Towarowa, Warszawa, 08.04.2011

TW 120Na.3137

Towarowa, Warszawa, 08.04.2011

TW 120Na.3151

Ratusz Arsenal, Warszawa, 08.04.2011

TW 120Na.3151

Ratusz Arsenal, Warszawa, 08.04.2011

T-bane:

Den første t-banelinjen i Warszawa ble åpnet i 1995. Det består foreløpig av én eneste nord-sørgående linje linje, men en tverrlinje er under utbygging. De fleste vognene er av russisk type, bestilt før kommunistregimets fall, deriblant enkelte moderniserte. Det finnes også et antall franskbygde, anskaffet etter år 2000. Med tanke på åpningen av linje 2 er det bestilt et større antall vogner fra en polsk datterfabrikk av tyske Siemens. Ytterligere en linje, som skal gå ut fra linje 2, er underplanlegging. Flere utvidelser er foreløpig ikke planlagt.

MW 81.001

Sentrum st., 08.04.2011

MW 81.007

Sentrum st., 08.04.2011

MW 81.603

Sentrum st., 08.04.2011

MW type 81 med modernisert front

Sentrum st., 08.04.2011

MW 2027

Sentrum st., 08.04.2011

MW 2086

Sentrum st., 08.04.2011

 

MW = Metro Warszawskie Sp. z o.o.   TW = Tramwaje Warszawskie Sp.z o.o.

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner

(Vintage trams and museums / Veteranstraßenbahnen und Museen / Tranvías de ventaja y museos / Tрамы ветерана и музея)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 02.07.2019