-eBe-

  

Russland

Sporvei og t-bane

Russland er verdens største sporveisland, og sporveisnettet i St. Petersburg var i sin tid uten sammenlikning verdens største, både i utstrekning og i antall trikker. De fleste trikkene er av innenlandsk produksjon, men fra sovjettiden finnes det også en god del tsjekkiskproduserte. Russiske sporvogner har tradisjonelt hatt forholdsvis kort levetid. Dette skyldes at man i stedet for å reparere har valgt å kjøre ned vognene for så å erstatte dem med nye. Mange russiske sporveier har derfor hatt et høyt antall vogntyper, og mange vogner har pga. dårlig vedlikehold, virket langt eldre enn de i virkeligheten var. Denne praksisen har hatt sin bakgrunn i den sovjetiske planøkonomien der nyproduksjon var høyt prioritert på bekostning av reparasjoner. En endring av denne praksisen vil tvinge seg fram dersom sporveiene skal overleve i en helt annen økonomisk situasjon.

T-bane finnes i Moskva og St. Petersburg. Moskvas t-banenett er verdens største, og flere av stasjonene i Moskva sentrum er kjent verden over for sine overdådige utsmykninger. Samtlige tog er av innenlandsk produksjon.

Moskva

(Moscow / Moskau / Moscú / Москва)

Andre russiske byer

(Other Russian cities / Andere russische Städte / Otras ciudades rusas / Другие города России)

Veteran- og museumst-banevogner i Moskva

(Vintage metro trains in Moscow / Veteran-U-Bahnen in Moskau / Subterraneos de ventaja en Moscú / поезда метрополитена ветерана b Mоскве)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 11.03.2019