-eBe-

  

Russland

Sporvei og trolleybuss

 Alle systemer (både sporvei og trolleybuss): Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

bullet

Irkutsk

bullet

Kaliningrad

bullet

Lipetsk

bullet

Saratov

bullet

Simferopol

Irkutsk

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Irkutsk fikk sin sporvei først i 1947. Sporvidden er 1520 mm, og nettet består av fem linjer med en total lengde på nærmere 2,5 mil. Framtiden for sporveien i Irkutsk syntes usikker da jeg var der i 2002, men siden er både skinnegang og vognpark fornyet. Det lover godt for framtiden.

ГЕТ KTM-5.152

14.07.2002

ГЕТ KTM-5.192

Foran sentralstasjonen, 12.07.2002.

ГЕТ KTM-5.192

14.07.2002

ГЕТ KTM-5.213

14.07.2002

Trolleybuss

Trolleybussdriften i Irkutsk ble åpnet i 1970. Trolleybussnettet er fortsatt i full drift i 2020, og deler av vognparken har vært fornyet siden jeg var der i 2002. Det tyder på at "den skinneløse sporveien" forsatt er tiltenkt en vesentlig rolle i byens kollektivtrafikk.

ГЕТ ЧиУ682.187 og ЧиУ6205.239 og 249

13.07.2002

ГЕТ ЧиУ682.175 ombygd til trafobuss for strømforsyning. Legg merke til matekabelen som stikker opp fra et hull i gaten ved siden av bussen.

13.07.2002

 

Kaliningrad

Kaliningrads sporveis historie skriver seg tilbake til den gangen byen het Königsberg og tilhørte Tyskland (Preußen). I 1881 startet driften på en hestedrevet sporveislinje. Sporvidden var 1435 mm (normalspor). Flere linjer ble bygget i de påfølgende årene, og i 1895 ble det åpnet en metersporig (1000 mm) elektrisk linje, og etter hvert som elektrifiseringen bredte om seg, ble de tidligere hestesporveislinjene ombygd til meterspor. Russland har helt siden sovjettiden hatt som mål at sporveier med annen sporvidde enn russisk standardspor (1520 mm) enten skal ombygges eller nedlegges. Det har ført til at antallet linjer i Kaliningrad er redusert fra 15 til 2. De nedlagte linjene er i stor grad blitt erstattet med trolleybuss. Fremdeles er sporveiens framtid i Kaliningrad usikker, men i perioden 2006-2010 ble en av de gjenværende linjene grunnleggende sanert og er i dag i svært god stand.

KГT KT4СУ.604

Kaliningrad sentrum, 10.10.2012

KГT KT4СУ.604 (med Pavel i forgrunnen)

Kaliningrad sentrum, 10.10.2012

Lipetsk

Det foreligger lite informasjon om sporveien i Lipetsk. Den synes å bestå av 11 linjer. Ut fra bildene virker skinnegangen noe sliten, og vognene er gamle (de nyeste fra ca. 1990), men tilsynelatende velholdte. Sporvidden antas å være russisk bredspor (1520 mm). Hvilken framtid sporveien i Lipetsk har, er uvisst, men det kan virke som at det er en innbyggeraksjon i gang for å sikre sporveiens framtid.

TЛ type T3CУ

04.05.2019

TЛ KT4CУ.136

04.05.2019

TЛ KT4CУ.136

04.05.2019

TЛ KT4CУ.140

03.05.2019

MCKTPAM T7Б5СУ.123

20.05.2019

MCKTPAM T7Б5СУ.123

20.05.2019

MCKTPAM T7Б5СУ.123

20.05.2019

Saratov

Det foreligger ikke opplysninger om historikken til Saratovs sporvei. Sporvidden er 1520 mm, og skinnegangen har, etter bilder å dømme, et svært stort vedlikeholdsbehov. Det kjøres i stor grad med gamle, sovjetiskbygde vogner. Det er imidlertid anskaffet noen nyere vogner, noe som kan tyde på at sporveien er tiltenkt en framtid i byen.

CT KTM-5.1173

28.09.2015

CT KTM-5.1173

28.09.2015

Simferopol

Simferopol utgjør kjernen i et trolleybussnett som også dekker byene Jalta, Alusjta, Krasnokamjanka og Saprudne. Trolleybussdriften i Simferopol ble åpnet i 1959. En prosjektert utbygging av et lokalbaneprosjekt ble i de påfølgende årene avblåst til fordel for et interurbant trolleybussnett. Etter mer enn 50 års drift har dette nettet bevist at trolleybusser egner seg godt for lengre strekninger, også under krevende topografiske forhold, og nettet består nå av til sammen 19 linjer med en samlet linjestrekning på over 8,5 mil i til dels sterkt kupert fjellterreng i den sørlige delen av Krim-halvøya. Tidvis har man endog kjørt tog med to sammenkoplete vogner. Framtiden for dette unike trolleybussnettet er imidlertid usikker. I senere år har det møtt konkurranse fra private småbusselskaper som ofte underbyr trolleybussen på pris. Det gjenstår å se hva som vil skje under de nye politiske forholdene.

Politisk har Krim hatt en turbulent historie. Etter at tyrkerne ble tvunget til å trekke seg ut fra Krim etter den tyrkisk-russiske krigen (1768-1774) ble halvøyen annektert og innlemmet i det russiske imperiet under Katharina den store. Da imperiet ble omorganisert til Sovjetunionen på 1920-tallet, ble Krim en autonom delrepublikk innen den russiske føderative sovjetrepublikken. Da ukraineren Nikita Krustsjov ble statsminister i Sovjetunionen i 1954, sørget han for at Krim ble overdratt til den ukrainske sovjetrepublikken. Ved oppløsningen av Sovjetunionen forble Krim ukrainsk, til tross for at den russiske Svartehavsflåten beholdt sin største marinebase i Sevastopol. Dette førte til sterke gnisninger mellom Ukraina og Russland, og i 2014 annekterte Russland hele halvøyen. Offisielt var det lokale krefter som rev seg løs og søkte tilknytning til Russland. I de påfølgende årene har Russland befestet grepet om Krim, bl.a. ved en ny, direkte broforbindelse mellom Russland og Krim. Den russiske annekteringen er imidlertid sterkt omstridt og mangler fullstendig internasjonal anerkjennelse.

КPЫMТРОЛЛ 8Tp.1459. Museumsvogn.

Moskva transportmuseum, 06.09.2009

КPЫMТРОЛЛ 9Tp.7012

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPЫMТРОЛЛ 9Tp.7706

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPЫMТРОЛЛ 9Tp.7706

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPЫMТРОЛЛ 14Tp.8100

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPЫMТРОЛЛ T70110.4327

Simferopol akvarium, 18.09.2018

КPЫMТРОЛЛ 5265-05.2600 og 2603

Simferopol akvarium, 18.09.2018

 

ГЕТ (GET)

=

ГОРОДЕЛEКТРОТРАНС (GORODELEKTROTRANS)

 

ТЛ (TL)

=

Tранспорт Липецка (Transport Lipetska)

KГT (KGT)

=

Калининград-ГорТранс (Kaliningrad GorTrans)

  CТ (ST) = Саратовский Tрамвай (Saratovskij Tramvaj)
КPыMТРОЛЛ  [KRYMTROLL] = ГУП РК «Крымтроллейбус» [GUP RK "Krymtrollejbus"]        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Reisedagbok fra Irkutsk 2002

Diary [in Norwegian] from Irkutsk 2002 / Reisetagebuch [auf Norwegisch] aus Irkutsk 2002 / Diario de viaje [en noruego] de Irkutsk 2002 / Дневник путешествия [по норвежски] из Иркутска 2002 г.

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 16.04.2021