-eBe-

  

Slovenia*

Det meste av Slovenias jernbanenett ble bygget mens landet fremdeles var en provins i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn fram til november 1918. Ved oppløsningen av dobbeltmonarkiet etter nederlaget i 1. verdenskrig ble provinsen delt mellom Italia og det nyopprettede Jugoslavia, og jernbanene ble innlemmet i disse landenes statsbaner. I den italienske delen (Istria) ble deler av jernbanenettet elektrifisert med 3 kV likestrøm i 1942. Da Italia var på den tapende siden i 2. verdenskrig, måtte landet avgi Istria til Jugoslavia, og i den grad Jugoslavia fortsatte elektrifiseringen, bygget de videre på det italienske systemet. Imidlertid er fremdeles bare knapt halvparten av Slovenias jernbanenett elektrifisert, selv om det i nyere tid er elektrifisert noen nye strekninger. Da Slovenia ble selvstendig i 1991, overtok landet den delen av de jugoslaviske statsbanenes materiell, som var allokert til Slovenia. Fremdeles består materiellparken for en stor del av ex-jugoslavisk materiell, men det pågår en fortløpende fornyelse. Slovenia har internasjonal trafikk til Italia, Østerrike, Ungarn og Kroatia, med forbindelser videre også til Serbia, Sveits og Tyskland, og i grenseområdene finnes det noen få km elektrifisert med hhv. 15 kV (Østerrike) eller 25 kV (Kroatia og Ungarn).

Slovenias jernbaner kjører på normalspor (1435 mm). Tidligere fantes det også et antall smalsporete jernbaner i landet, med ulike sporvidder, hovedsakelig 760 mm, kalt "bosnisk smalspor" fordi østerrikerne brukte den for første gang i Bosnia i 1879. Av smalsporbanene er bare den tidligere tyske militærbanen i Postojna-hulene (620 mm sporvidde) igjen. Denne benyttes i dag til å frakte turister gjennom hulene.

Det finnes for tiden ingen sporveier i Slovenia, heller ingen skinneløse (trolleybusser, fantes i Ljubljana på 1960-tallet), men det pågår en debatt om bygging av et nytt (Det gamle ble nedlagt i 1961) sporveissystem i hovedstaden Ljubljana for å klare å løse byens trafikkproblemer. Det er foreløpig (2018) ikke kommet noe konkret ut av denne debatten.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Utenlandske tog i Slovenia

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

Kabelbaner

(Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги)

* NB! Slovensk jernbanemateriell fotografert utenfor Slovenia (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 09.08.2019