-eBe-

  

Slovenia: Anlegg og vedlikehold

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. Østerriksk materiell brukes ofte også på oppdrag utenfor Østerrike. På denne siden er det delt opp i følgende kapitler:

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner.

bullet

Lastetraktrorer.

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang.

bullet

Losji-, kontor- og verkstedsvogner

For dresiner, motordresiner og kullvagger henvises til siden for Slovenias jernbanemuseum.

Elrevisjonsmateriell:

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantograf eller annen innretning som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnende, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv.

SŽ (ex JŽ) 9911.114

Ljubljana, 11.05.2018

SŽ 9911.114 bunkrer

Ljubljana, 11.05.2018

SŽ (ex JŽ) 9911.352

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) revisjonsvogn i arbeid. Nr. ukjent.

Ljubljana, 09.05.2018

Lastetraktorer:

Lastetraktorene - også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell eller jordingspantograf. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse kan kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

SŽ (ex JŽ) 9911.201

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 9911.201

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 9911.201

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 9911.202

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 9911.208

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 9911.208

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 9911.201, 233 og 003 - den siste muligens type 9481

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 9911.233

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 9481.000

Noen kilometer sør for Pragersko, 09.05.2018

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme:

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget kapittel ovenfor.

JŽ (eller enda eldre) håndskjøvet tralle for materialer etc. Har nok ikke vært i bruk på flere tiår.

Ljubljana.

SŽ (ex JŽ) 9951.101

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 9951.101

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 9952.101 [P&T svillepakker type Duomatic 08-32]

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 9954.101

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 9955.002

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 9955.002

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ Uas-zz-9300.807 med transportbånd for pukk som er tatt opp fra sporet.

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

Losji-, kontor- og verkstedsvogner etc.:

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. En rekke losjivogner er ominnredete, eldre personvogner. Andre består av ordinære losjibrakker plassert på godsvognunderstell. Kontorvogner er oftest brakker på godsvognunderstell, mens verkstedsvogner kan være enten innredet i gamle godsvogner eller bestå av brakker på godsvognunderstell.

SŽ (ex JŽ) U-194030, ute av trafikk som personvogn, brukes som losjivogn for anleggspersonell

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 9987.102, verkstedsvogn

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ?) ZZ-9053.481, arbeidsplattform

Šiška, Ljubljana, 10.05.2018

 

= Jugoslovenske Železnice   = Slovenske Železnice, d. o. o.

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.09.2018