-eBe-

  

Slovenia

Lokomotiver

Siden viser lok som har vært brukt i nåværende Slovenia under ulike politiske konstellasjoner. Lok merket museumslok er representert med flere bilder og utfyllende opplysninger på siden for vedkommende museum.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Ordinære damplokomotiver (Damp genereres ved fyring ombord i lokomotivet)

bullet

Dampakkumulatorlokomotiver

Ordinære damplokomotiver

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Bosnisk smalspor (760 mm)

Normalspor (1435 mm)

SBG 718 (senere SBG 719, SHS 124.004, DR 53.7152, ÖStB 53.7152, JDŽ 124.004, JŽ 124.004) Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JDŽ 162.001 (ex SDŽ 162.001, ex SBG 4.52). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 150.003 (ex JDŽ 150.003, ex SHS 97.069, ex FS 822.001, ex kkStB 97.69). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 125.037 (ex HDŽ 125-037, ex SHS 326.299, ex MÁV 326-299, ex MÁV IIIe 2549). Museumslok.

Pragersko, 09.05.2018

kkStB 73.372 (senere BBÖ 73.372, DR 55.5737, JDŽ 133.005, JŽ 133.005). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 116.002 (ex JDŽ 116.002, ex DR 75.792, ex JDŽ 116.002, ex SHS 229.91, ex kkStB 229.91). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 28.029 (ex JDŽ 28.029, ex FS n/a, ex JDŽ 28.029, SHS 80.120, ex kkStB 80.120). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 03.002 (ex JDŽ 03.002, ex SBG 109.38). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 17.006 (ex JŽ 17.006, ex JDŽ 17.006, ex DR 75.1403, ex MÁV 342.164). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 36.013 (ex JDŽ 36.013, ex DR 58.1228, ex KBStB type G4/5H). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 29.010 (ex JDŽ 29.010, ex SHS 81.010). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 06.016 (ex JDŽ 06.016, ex SHS 486.316). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 62.121 (ex JDŽ 62.121, ex USTAC). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 33.253 (ex JDŽ 33.253, ex DR 52.3417). Museumlok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 11.023. Museumslok,

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 11.023

Det ekstremt høye kjeleleiet letter vedlikehold av drivverket i snøvær.

Bosnisk smalspor (760 mm)

bullet

Adhesjonsdrift

bullet

Blandingsdrift adhesjon og tannstang

Adhesjon

Adhesjonsdrift vil kort og godt si at loket drives av normale hjul på stålskinner. Dersom ikke annet er anmerket er dette framdriftsmåten for alt jernbanemateriell. Fordi stålhjul mot stålskinne har lavere adhesjon enn f.eks. gummihjul mot asfalt, er begrensningen på hvor bratte stigninger/fall et tog kan kjøre i, tilsvarende større.

SHS K.3 (senere ŽJ O.IV). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

JŽ 71.012 (senere ŽJ O.IX). Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

Adhesjon / tannstang

Når stigning eller fall blir brattere enn det som er mulig å overvinne ved hjelp av adhesjonsdrift, benytter man seg ofte av ulike tannhjulsløsninger. Spesielt på smalsporbaner har dette vært brukt, da lave anleggskostnader har vært viktigere enn høye hastigheter. I mange tilfeller har man benyttet kombinasjonsløsninger, altså strekninger trafikkert med lok som har benyttet adhesjonsdrift der dette har vært mulig, og tannstangsdrift der dette har vært påkrevd. Ingen tannstangsbaner finnes i Slovenia i dag.

System Abt

JŽ 97.028. Museumslok. Adhesjonsdrivverket ligger utenfor rammen, tannhjulsdrivverket innenfor.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

Dampakkumulatorlokomotiver

Dampakkumulatorlok er damplok som ikke selv generer damp ved forbrenning ombord i loket. I stedet hentes damp fra en stasjonær kilde. Slike lok har primært vært brukt på industriområder og andre steder med stor brann- eller eksplosjonsfare, eller steder der det har vært særlig viktig å unngå røykforurensning, ofte innendørs og i gruver e.l. I dag er det svært få steder det brukes dampakkumulatorlok, men på det kullfyrte kraftverket i Ljubljana er fremdeles et slikt lok i daglig drift. Damp hentes fra kraftverkets egne dampkjeler.

TE-TOL LBV.04

Moste, Ljubljana, 13.05.2018

TE-TOL LBV.04

Moste, Ljubljana, 13.05.2018

TE-TOL LBV.04

Moste, Ljubljana, 13.05.2018

TE-TOL LBV.04

Moste, Ljubljana, 13.05.2018

Elektriske lokomotiver

Fram til 2006 hadde Slovenia kun ellok for 3 kV likestrøm. Av nabolandene er det i dag kun Italia som kjører på dette systemet, og trafikken over grensen til Italia har aldri vært av vesentlig betydning. Også Kroatia hadde 3 kV likestrøm nord for Zagreb tidligere, men dette er nå gjort om til 25 kV 50 Hz vekselstrøm. Etter hvert som Slovenia fikk en stadig voksende betydning for gjennomgående trafikk mellom nord og sør, oppsto behovet for å slippe å bruke tid på lokskifte på grensene til Kroatia, Ungarn og Østerrike.

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

3-systems, 3 kV = / 15 ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

JŽ 361.036. Museumslok, bevart ved jernbaneverkstedet i Ljubljana.

Moste, Ljubljana, 13.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1362.036 - antakelig hensatt for museum, men så forfallent at det neppe lenger kan reddes.

Moste, Ljubljana, 11.05.2018

SŽ 1362.036

Moste, Ljubljana, 11.05.2018

SŽ (ex JŽ) 362.037. Museumslok.

Slovenias jernbanemuseum, Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1342.001

Ljubljana, 09.05.5018

SŽ 1342.001

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 1342.001

Polje, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1342.010

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1342.010

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1342.010

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1342.014

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 1342.014

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 1342.014

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1342.022

Polje, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1342.025

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 1342.025

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 1342.025

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 1342.025

Ljubljana, 15.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1342.027

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1342.027

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1342.048

Ljubljana, 18.10.2007

SŽ (ex JŽ) 1363.001

Ljublkana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1363.002

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1363.007

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1363.007

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1363.007

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 1363.007

Ljubljana, 10.05.2019

SŽ (ex JŽ) 1363.010

Ljubljana, 10.05.2019

SŽ (ex JŽ) 1363.019

Maribor, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1363.021

Maribor, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1363.023

Spielfeld - Straß, Østerrike, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1363.025

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1363.025

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1363.027

Ljubljana, 07.02.1996

SŽ (ex JŽ) 1363.028

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1363.032

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 1363.033

Ljubljana, 10.05.2018

3-systems, 3 kV = / 15 ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Med 3-systemslok, anskaffet siden 2006, er slovenske jernbaneselskaper i stand til å kjøre over grensene til samtlige av Slovenias naboland uten å måtte skifte lok.

SŽ 1541.001

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1541.001

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 1541.006

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1541.006

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1541.007 og 022

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 1541.010

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 1541.011

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 1541.019

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 1541.019

Ljubljana, 15.05.2018

SŽ 1541.021

Ljibljana, 10.05.2018

SŽ 1541.022

Ljubljana, 09.05.2018

Diesellokomotiver

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne på [ennå] ikke elektrifiserte banestrekninger. På samme måte som med en bil er imidlertid diesellokomotivet avhengig av en mellomkopling for å overføre kraften fra dieselmotoren til hjulene. I diesellokomotivets barndom ble det forsøkt mange løsninger, som damp, trykkluft etc. Etter hvert ble man stående igjen med tre prinsipper for kraftoverføring, mekanisk (med gearkasse som på en vanlig bil), hydraulisk og elektrisk. I 2018 er det framfor alt elektrisk kraftoverføring som dominerer, og dieselmekaniske lok er så godt som helt borte.

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok bruker en oljefylt hydraulisk konverter for å overføre kraften fra dieselmotor til hjul. Spesielt i Tyskland har man med suksess brukt hydraulisk kraftoverføring på lok med motorytelse opp til 2000hk. Fordelene med hydraulisk kraftoverføring er lav vekt og at lite motorkraft går tapt i kraftoverføringen. På moderne, kraftige diesellok blir den imidlertid for svak, og hydraulisk kraftoverføring brukes i dag hovedsakelig på mindre og mellomstore skiftelok.

SŽ (ex JŽ) 3732.194

Novo mesto, 10.04.2011

SŽ (ex JŽ) 3821.002

Moste, Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 3821.002

Moste, Ljubljana, 13.05.2018

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok (- og jeg skal love deg at en del av de lokene som vises nedenfor, er sterkt forurensende! De spydde ut noen røyksøyler som kunne gjøre ethvert damplok misunnelig.) på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår

SŽ (ex JŽ) 2642.012

Polje, Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 2642.012

Polje, Ljubljana, 13.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2642.184

Zalog, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ 2642.184

Zalog, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ 2642.184

Zalog, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ 2642.184

Zalog, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2643.008

Celje, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2643.013

Jesenice, 15.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2643.014

Ljubljana, 13.10.2020

SŽ (ex JŽ) 2643.028

Polje, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ 2643.028

Zalog, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ 2643.028

Zalog, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ 2643.028

Polje, Ljubljana, 14.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2643.030

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 2643.030

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 2643.030

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 2643.030

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2643.031

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 2643.031

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 2643.031, 026 og 034

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2643.034

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2644.005

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 2644.005

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 2644.005

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 2644.005

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 2644.005

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2644.014

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 2664.014

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ 2644.014

Ljubljana, 09.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2664.101

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 2664.101

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 2664.101

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 2664.101

Ljubljana, 10.05.2018

SŽ 2664.101

Ljubljana, 11.05.2018

SŽ (ex JŽ) 2664.115

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 2664.115

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 2664.115

Ljubljana, 13.05.2018

SŽ 1223.010 (645.010)

Bohinjska Bistrica, 05.07.2017

 

BBÖ = Bundesbahn Österreich (Østerrike)   MÁV = Magyar Államvasutak (Ungarn)
DR = Deutsche Reichbahn (Tyskland)   SBG = Die k.k. priv. Südbahn-Gesellschaft (Østerrike)
FS = Ferrovia dello Stato (Italia)   SHS = Železnice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavia)
JDŽ = Jugoslovenske Državne Železnice (Jugoslavia)   = Slovenske Železnice, d. o. o.
= Jugoslovenske Železnice (Jugoslavia)   TE-TOL = Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
KBStB = Königliche Bayrische Staatsbahnen (Tyskland)   USTAC = US Transportation Army Corps (USA)
kkStB = Kaiserliche und königliche Österreichische Staatsbahn (Østerrike)   ÖStB = Österreichische Staatsbahnen (Østerrike)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 20.02.2021