-eBe-

  

Slovenias jernbanemuseum

Slovenias jernbanemuseum holder til i en gammel lokstall i gangavstand (ca. 15 min.) fra Ljubljana sentralstasjon. Adressen er Parmova 35. Samlingen som ble bygget opp fra 1960-tallet, da Slovenia fremdeles var en delstat i Jugoslavia, består med få unntak nesten utelukkende av damplok. Mange av disse stammer fra Slovenias tid som østerriksk provins og tilhørte den gang østerrikske jernbaneselskaper.

En del av lokene er i kjørbar stand og brukes til veterantogkjøring på det nasjonale jernbanenettet.  Det pågår fortløpende vedlikeholds- og restaureringsarbeid på lokomotivene, og de lokomotivene som står innendørs i lokstallen, virker svært velholdte. De objektene som er oppstilt ute på museumsområdet, er derimot i langt dårligere stand, og det haster med å få dem restaurert.

I en sidebygning er det en svært interessant historisk utstilling av jernbanens utvikling i Slovenia, med bl.a. en flott samling gamle dresiner.

Museet finansieres først og fremst gjennom inngangspengene, og betjeningen forteller at museets økonomi er svært bekymringsfull. Det ville være forferdelig trist om økonomien skulle knekke museet med dets svært interessante loksamling. Gitt økonomisk mulighet er det et museum med ekspansjonsmuligheter, og det anbefales på det varmeste.

Samtlige bilder er tatt 10.05.2018.

bullet

Lokomotiver

bullet

Person- og godsvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell (inkl. dresiner)

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Bosnisk smalspor (760 mm)

Normalspor (1435 mm)

SBG 718 (senere SBG 719, SHS 124.004, DR 53.7152, ÖStB 53.7152, JDŽ 124.004, JŽ 124.004) [StEG 1861]. Restaurert til originalstand.

SBG 718

SBG 718

JDŽ 162.001 (ex SDŽ 162.001, ex SBG 4.52) [Flor 1880]

Loket hadde opprinnelig en påbygd reisegodsavdeling bak førerhytten (halvparten av en godsvogn). Kullstøv fra kullkassen trengte imidlertid inn og skitnet til godset, og godsdelen ble senere fjernet.

JDŽ 162.001

JDŽ 162.001

JŽ 150.003 (ex JDŽ 150.003, ex SHS 97.069, ex FS 822.001, ex kkStB 97.69) [StEG 1883]

JŽ 150.003

GKB 406 (ex BBÖ 603.14, ex SBG 17c.406) [WrN 1896]

Det er usikkert om dette loket har trafikkert dagens Slovenia, men typen var sterkt representert; hele 16 ble overtatt etter at det habsburgske dobbeltmonarkiet ble oppløst i 1918.

GKB 406

Samtlige av SHS' og JDŽ' lok av denne typen ble hogd ved utrangering. Man valgte derfor å kjøpe dette loket for å vise en viktig type i Slovenias jernbanehistorie.

GKB 406

Hos JDŽ hadde denne loktypen betegnelsen type 103.

kkStB 73.372 (senere BBÖ 73.372, DR 55.5737, JDŽ 133.005, JŽ 133.005) [StEG 1906]. Restaurert til originalstand.

kkStB 73.372

JŽ 116.002 (ex JDŽ 116.002, ex DR 75.792, ex JDŽ 116.002, ex SHS 229.91, ex kkStB 229.91) [StEG 1910]

JŽ 28.029 (ex JDŽ 28.029, ex FS n/a, ex JDŽ 28.029, SHS 80.120, ex kkStB 80.120) [StEG 1911]

JŽ 28.029

JŽ 03.002 (ex JDŽ 03.002, ex SBG 109.38) [Flor 1914]

SŽ 17.006 (ex JŽ 17.006, ex JDŽ 17.006, ex DR 75.1403, ex MÁV 342.164) [MAVAG (?) 1917]. Driftslok for veterantogkjøring.

JŽ 36.013 (ex JDŽ 36.013, ex DR 58.1228, ex KBStB type G4/5H) [Henschel 1919]

Nyrestauret, men ikke ferdig lakkert.

JŽ 29.010 (ex JDŽ 29.010, ex SHS 81.010) [WrN 1922]

JŽ 29.010

JŽ 29.010

JŽ 06.016 (ex JDŽ 06.016, ex SHS 486.316) [Borsig 1930]

Loket brukes som delelok for det kjørbare 06.018 og vil i siste instans bli hogd.

JŽ 06.016

JŽ 06.016

JŽ 62.121 (ex JDŽ 62.121, ex USTAC) [Porter 1943]

JŽ 33.339 (ex JDŽ 33.339, ex DR 52.2377) [Henschel 1943]

JŽ 33.339

JŽ 33.253 (ex JDŽ 33.253, ex DR 52.3417) [Krauss 1944]

JŽ 33.253

JŽ 11.023 [MAVAG 1947]

Under vedlikehold på museets verksted. Driftslok for veterantogkjøring.

JŽ 11.023

Det ekstremt høye kjeleleiet letter vedlikehold av drivverket i snøvær.

Bosnisk smalspor (760 mm)

SHS K.3 (ex StLB 3 "Gonobitz", senere ŽJ O.IV) [Krauss (Linz) 1892]

SHS K.3

JŽ 97.028 (ex JDŽ 97.028, ex SHS IIIc5.728, ex BHLB IIIc5.728) [Flor 1913]

JŽ 97.028

JŽ 97.028

JŽ 97.028

Sylindrene til tannhjulsdrivverket ses tydelig i fronten av loket. Tannhjulene griper fatt i tannstangen som ses foran loket.

JŽ 97.028

Nærbilde av tannhjulsdrivverket.

JŽ 71.012 (ex SHS IIIa3 11032, senere ŽJ O.IX) [O&K 1922]

JŽ 71.012

JŽ 71.012

Elektriske lokomotiver

SŽ 362.037 [Ansaldo 1960]

SŽ 362.037

SŽ 362.037

SŽ 362.037

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

Dette kapitlet omfatter alle typer personvogner for loktrukne tog.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Bosnisk smalspor (760 mm)

Normalspor (1435 mm)

Ex JŽ personvogn, om innredet til lekevogn for barn.

Hva bokstavene FSTR står for, har jeg ikke funnet ut.

kkStB Get.821 (senere SHS) [Simmering 1912]

Militær lasarettvogn, innredet som under 1. verdenskrig.

Bosnisk smalspor (760 mm)

SŽ (ex JŽ, antakelig enda eldre) Es.3574

Godsvogner

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Bosnisk smalspor (760 mm)

Normalspor (1435 mm)

JŽ (ex JDŽ, antakelig enda eldre) U-3053.256

SŽ (ex JŽ) 550.133

JŽ 16626

JŽ 7112.994

JZ Ukk-vzz-9052.927

Bosnisk smalspor (760 mm)

JŽ (ex JDŽ, antakelig enda eldre) De.5359

JŽ (ex JDŽ, antakelig enda eldre) Ge.30193

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Dresiner

bullet

Motordresiner

bullet

Kullvagger

Dresiner

Dresiner er små, enkle kjøretøyer til ulike formål innen anlegg og vedlikehold, inspeksjon av skinnegangen, personaltransport, material- og verktøytransport. Felles for dem er at de lett kan løftes av sporet og settes på igjen. De fleste har vært drevet med hånd- eller fotkraft, ofte tungt arbeid. De mest avanserte har hatt en liten bensinmotor for framdriften.

kkStB pumpedresin

kkStB tilhenger til pumpedresin

kkStB tilhenger til pumpedresin

JŽ (ex SHS, antakelig enda eldre) pumpedresin

JŽ (ex SHS, sannsynligvis enda eldre) pumpedresin med passasjerplasser

JŽ punpedresin

JŽ (antakelig ex SHS eller eldre) sykkeldresin

SŽ (ex JŽ) mopeddresin

SŽ mopeddresin

SŽ (ex JŽ) mopeddresin

 

Motordresiner

I motsetning til den klassiske dresinen er motordresinen et reelt motorkjøretøy med plass til flere passasjerer. Den skiller seg fra lastetraktoren ved at den ikke har lasteplan og er derfor primært beregnet til mannskapstransport. Motordresiner brukes dessuten i en viss utstrekning til inspeksjon av linje, kontaktledning m.m.

SŽ (ex JŽ) 9485.583

Brukes på museet til å trekke/skyve damplok ut av og inn i lokstallen.

SŽ (ex JŽ) motordresin antakelig fra 1960-tallet

SŽ (ex JŽ) motordresin antakelig fra 1960-tallet

Kullvagger

Kulltraller og -vagger spilte en stor rolle i damploktiden. De ble brukt til å transportere kull fra kullageret til lokene som skulle bunkres opp. Det var enkle vogner som vanligvis ble trillet for hånd på smale skinneganger og heist opp med en liten kran for å tippe innholdet i lokets tender eller kullboks, eller med oppheng som tillot sidetipping fra vaggen og over på loket. Det siste krevde at skinnegangen var bygget tilstrekkelig opp til at kullet kunne tippes ned i tender eller kullboks.

JŽ (sannsynligvis eldre) kulltraller

JŽ (antakelig eldre) kullvagge

 

BHLB = Bosnisch-Herzegowinische Landesbahnen (Bosnia)   MÁV = Magyar Államvasutak (Ungarn)
BBÖ = Bundesbahn Österreich (Østerrike)   SBG = Die k.k. priv. Südbahn-Gesellschaft (Østerrike)
DR = Deutsche Reichbahn (Tyskland)   SHS = Železnice Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavia)
FS = Ferrovia dello Stato (Italia)   StLB = Steiermärkische Landesbahnen (Østerrike)
GKB = Graz–Köflacher Eisenbahn GmbH (Østerrike)   = Slovenske Železnice, d. o. o.
JDŽ = Jugoslovenske Državne Železnice (Jugoslavia)   USTAC = US Transportation Army Corps (USA)
= Jugoslovenske Železnice (Jugoslavia)   ŽJ = Železarna Jesenice
KBStB = Königliche Bayrische Staatsbahnen (Tyskland)   ÖStB = Österreichische Staatsbahnen (Østerrike)
kkStB = Kaiserliche und königliche Österreichische Staatsbahn (Østerrike)        

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 29.07.2019