-eBe-

  

Spania

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende kategorier:

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Motordresiner

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Kraner

bullet

Transformatorer - spenningsomformere og likerettere

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantografer som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv. Det finnes også lastetraktorer til bruk for elrevisjon.

RENFE 00.923 og 000.924 Lastetraktor type DT-20 med jordingspantograf og arbeidsplatform.

Málaga jernbaneverksted, 28.02.2004

Elecnor el-revisjonsmateriell og RENFE 011.036

Málaga, 11.04.2005

Motordresiner

Motordresiner brukes til mannskapstransport og til sporinspeksjon. De kan ha et mindre lasteplan for transport av lettere verktøy. Funksjonsområdet dekkes i økende grad av moderne lastetraktorer, og behovet for motordresiner faller dermed i stor grad bort.

RENFE 010.046-1 - mannskaps- og inspeksjonsdresin

Málaga, 11.12.1995

RENFE 010.046-1

Málaga, 11.12.1995

RENFE 010.061-0

Málaga, 28.02.2004

RENFE 010.061-0

Málaga, 28.02.2004

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell (Se også i det kapitlet) eller jordingspantograf (Se kapitlet Elrevisjonsmateriell). De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

RENFE 011.035 [Robel KLV-53]

Málaga, 28.02.2004

RENFE 011.036 [Robel KLV-53] og Elecnor el-revisjonsmateriell

Málaga, 11.04.2005

RENFE 000.923 og 000.924. Lastetraktor type DT-20 med jordingspantograf og arbeidsplatform.

Málaga jernbaneverksted, 28.02.2004

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på, samt tunneler og broer) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorer og motordrewsiner en viktig rolle. Disse har imidlertid fått egne kapitler ovenfor.

AZVI svillepakker type P&T Unimat 08-275

Málaga, 09.07.1996

AZVI svillepakker type P&T Unimat 08-275

Málaga, 09.07.1996

NESCO svillepakker type P&T Unimat 08-275

Málaga, 28.02.2004

NESCO svillepakker type P&T Unimat 08-275

Málaga, 28.02.2004

Entrecanales EYT-P-104, ballastrenseverk

Málaga, 09.07.1996

Entrecanales EYT-P-104

Málaga, 09.07.1996

Entrecanales EYT-P-106

Málaga, 09.07.1996

Entrecanales EYT-P-106

Málaga, 09.07.1996

COMSA svillepakker

Málaga, 11.04.2005

Entrecanales USP-103, svillepakker og sporjusteringsmaskin

Málaga, 28.02.2004

Entrecanales USP-103

Málaga, 28.02.2004

Kraner

Kraner brukes til ulike formål, opprydning etter havarier og ulykker, montering av broer, sporveksler m.m. Lastetraktorer har normalt påmontert kraner til enklere oppgaver, men til de tyngre oppdragene trengs det kraftigere saker. Kraner kan være selvgående eller loktrukne; de kan være håndsveivede eller damp-, el- eller motordrevne.

RENFE 018.514 - selvgående havarikran type GM-511.

Málaga, 28.02.2004

Transformatorer

Bredsporlinjene i Spania bruker 3 kV likestrøm. For å omforme strøm fra overføringsnettet er det derfor utplassert et antall transformatorstasjoner langs de elektrifiserte linjene. Transformatorene er montert på jernbaneunderstell, noe som letter arbeidet når de skal skiftes ut eller tas inn for vedlikehold. Sporvei og t-bane har vanligvis faste transformatorer for å omforme til 750 V likestrøm.

RENFE trafovogn for strømforsyning (3kV=) til Málaga-Fuengirolabanen

El Pinillo, Benalmádena, 12.04.2005

RENFE trafovogn for strømforsyning (3kV=) til Málaga-Fuengirolabanen

El Pinillo, Benalmádena, 12.04.2005

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. En rekke losjivogner er ominnredete, eldre personvogner. Andre består av ordinære losjibrakker plassert på godsvognunderstell. Kontorvogner er normalt brakker på godsvognunderstell, mens verkstedsvogner kan være enten innredet i gamle godsvogner eller bestå av brakker på godsvognunderstell.

RENFE verkstedsvogn, ombyg personvogn type 6000

Málaga, 09.07.1996

 

AZVI = Grupo AZVI   Entrecanales =

Necso Entrecanales Cubiertas S.A.

  RENFE = Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
COMSA = COMSA Empresa Constructora   NECSO =

Necso Entrecanales Cubiertas S.A.

       

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 25.05.2022