-eBe-

  

Spania

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Spansk bredspor (1674 mm)

bullet

1220 mm sporvidde

Spansk bredspor (1674 mm)

RENFE 020.0212 (ex MZA nr. 612)

Córdoba, utenfor den gamle stasjonen, 13.12.1995

1220 mm sporvidde

Den største av Kanariøyene, Tenerife, hadde i årene 1924-1965 en dampdrevet jernbane med den usedvanlige sporvidden 1220 mm, en sporvidde som antakelig ikke er brukt noe annet sted. Ett lok er bevart og står oppstilt i Santa Cruz. 50 år etter nedleggelsen planlegger man igjen jernbane på øya, denne gangen med normalspor.

PdT F5 [Henschel 1924]

Autovía de San Andrés, cantera de La Jurada, Santa Cruz, Tenerife, 17.01.2014

Elektriske lokomotiver

bullet

3-fase vekselstrøm, 5,2 kV, 25 Hz (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

bullet

2-systems, 1,5 kV = / 3 kV = (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

bullet

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

3-fase vekselstrøm, 5,2 kV, 25 Hz (kontaktledning)

Den første elektrifiseringen i Spania fant sted sør i landet, i det fjellrike Andalucía, allerede i 1911. Som ved så mange andre, tidlige elektrifiseringsprosjekter ble det valgt 3-fase vekselstrøm. Systemet fikk ingen stor utbredelse ettersom det ellers ble vedtatt å elektrifisere med likestrøm, og i 1966 ble det demontert.

Spansk bredspor (1674 mm)

CCHSE 4 "Andaluces"+5. Lokene kjørte alltid parkoplet.

Gador, antakelig 1920-tallet

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

Da elektrifiseringen for alvor satte inn, først og fremst i Nord-Spania, i mellomkrigstiden, hadde 3-fasesystemet allerede vist sine driftsmessige svakheter så tydelig at man valgte å satse på likestrøm etter fransk forbilde, med 1,5 volt. Denne elektrifiseringen skjedde i stor grad parallelt for både bredspornettet og det store, nordspanske meterspornettet. Også de mindre meterspornettene rundt om i landet valgte samme system for eventuelt å kunne samordne materiellinnkjøp.

Spansk bredspor (1674 mm)

RENFE 7125

Alsasua, 1955

RENFE 274.008 (7408)

San Sebastian, 28.07.1988

2-systems, 1,5 kV = / 3 kV = (kontaktledning)

Spansk bredspor (1674 mm)

Erfaringene fra Nord-Spania utløste et ønske om høyere kjørespenning da man begynte å elektrifisere bredspornettet sør for Madrid. Man gikk derfor opp til 3 kV, og Madrid fikk én stasjon med 1,5 kV og én med 3 kV. Ulempene med to strømsystemer ble etter hvert tydelige, og det ble besluttet å øke spenningen til 3 kV også i nord. Som en overgangsløsning ble det anskaffet et antall lok- og motorvogntyper som kunne operere under begge spenninger. Overgangsprosessen var ikke ferdig før på begynnelsen av 1990-tallet.

RENFE 208.002 (10002). Museumslok.

Madrid jernbanemuseum, 21.04.2010

RENFE 279.005 (7905)

05.01.2007

RENFE 279.007 (7907)

Pamplona, 12.07.1992

Likestrøm, 3 kV (kontaktledning)

Spansk bredspor (1674 mm)

RENFE 276.108

Málaga, 10.07.1991

RENFE 269.101 - utviklet av Mitsubishi, sammen med typene 251, 279 og 289 de eneste japanskutviklede lok i Europa.

Málaga, 11.12.1995

RENFE 269.101

Málaga, 11.12.1995

RENFE 269.230 i forsøksdesign

Málaga, 01.07.1990

RENFE 269.230

Málaga, 01.07.1990

RENFE 269.254 i "Talgo 200"-design for å matche den nye generasjonen Talgo-vogner

Málaga, 11.12.1995

RENFE 269.283

Málaga, 11.12.1995

RENFE 269.285 og 269.101

Málaga, 11.12.1995

RENFE 269.404

Málaga, 11.12.1995

RENFE 269.404

Málaga, 14.12.1995

RENFE 252.020

Málaga, 25.06.1996

RENFE 252.020

Málaga, 25.06.1996

RENFE 252.039 i "Altaria"-design (merkenavn for fjerntog)

Málaga, 27.02.2004

RENFE 252.043 i ny design for fjerntog. "Altaria"-betegnelsen er ennå ikke dukket opp.

Málaga, 13.07.2000

RENFE 252.043

Málaga, 13.07.2000

RENFE 252.058 i ny design for langdistanse persontog

Barcelona França, 01.08.2009

RENFE 252.059

Málaga, 03.07.1996

RENFE 252.061

Málaga, 27.02.2004

RENFE 252.069 i standarddesign, men med "Altaria"-merking på siden av førerhuset.

Málaga, 27.02.2004

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Normalspor (1435 mm)

Det normalsporete spanske høyhastighetsnettet er elektrifisert med 25 kV 50 Hz vekselstrøm. I den første perioden var likevel stasjonsområdene i Sevilla og Madrid elektrifisert med 3 kV likestrøm, og den første generasjonen høyhastighetstog måtte derfor være 2-systems.

RENFE 252.012 - for Talgo-tog på høyhastighetslinjene.

Córdoba, 13.12.1995

RENFE 252.012

Córdoba, 13.12.1995

RENFE 252.012

Córdoba, 13.12.1995

Diesellokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Spansk bredspor (1674 mm)

bullet

Justerbar sporvidde (1674 / 1435 mm)

Spansk bredspor (1674 mm)

RENFE 352.003 (2003T) "Virgen de Gracia"

Irun, 25.02.2000

RENFE 340.020 (4020). Museumslok.

Madrid jernbanemuseum, 21.04.2010

RENFE 354.001 "Virgen de Covadonga". Museumslok.

Catalonia jernbanemuseum, Vilanova i la Geltrú, 10.11.2011

RENFE 354.002 "Virgen de Macarena"

Cartagena, 14.04.1997

COMSA 51-LOV-5681 (MaK type G1700)

Málaga, 11.04.2005

COMSA 51-LOV-5681

Málaga, 11.04.2005

Justerbar sporvidde (1674 / 1435 mm)

Spania har vært og er fortsatt et foregangsland i utviklingen av jernbanemateriell med justerbar sporvidde. Det innebærer at hele tog kan skifte sporvidde på få minutter uten lange stasjonsopphold. Allerede på slutten av 1960-tallet ble denne teknologien brukt på grensen mellom Spania og Frankrike, og spanske tog kjørte til destinasjoner i både Frankrike, Italia, Sveits og Tyskland. I nyere tid benyttes teknologien også for å gjøre det mulig for høyhastighetstog å fortsette til innenlandske destinasjoner utenfor høyhastighetsnettet.

RENFE 353.001 (3001T) "Virgen de Lourdes"

Irun, 23.02.2000

Dieselelektriske lokomotiver

bullet

Spansk bredspor (1674 mm)

bullet

Normalspor (1435 mm)

Spansk bredspor (1674 mm)

RENFE 313.043

Málaga, 01.07.1990

RENFE 313.043

Málaga, 01.07.1990

RENFE 313.043

Málaga, 01.07.1990

RENFE 303.057

Málaga godsterminal, 03.07.1996

RENFE 303.057

Málaga godsterminal, 03.07.1996

RENFE 303.057

Málaga godsterminal, 03.07.1996

RENFE 321.014 og 333.082

Guadix, 02.07.1990

RENFE 333.082 og 321.014

Guadix, 02.07.1990

RENFE 333.093. Typen er identisk med DSBs type MZ-I.

Córdoba, 12.07.2000

RENFE 333.093

Córdoba, 12.07.2000

RENFE 333.093

Córdoba, 12.07.2000

RENFE 319.226

Córdoba, 12.07.2000

RENFE 310.011

Málaga, 01.07.1990

RENFE 310.011

Málaga, 01.07.1990

RENFE 310.018

Málaga, 14.12.1995

RENFE310.018

Málaga, 14.12.1995

RENFE 321.002

Córdoba, 12.07.2000

RENFE 321.002

Córdoba, 12.07.2000

Normalspor (1435 mm)

RENFE 319.248, for test- og arbeidstog på høyhastighetslinjene

Córdoba, 12.07.2000

RENFE 319.248

Córdoba, 12.07.2000

RENFE 319.248

Córdoba, 12.07.2000

 

CCHSE = Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España   DSB = Danske Statsbaner (Danmark)   PdT = Puertos de Tenerife
COMSA = COMSA Empresa Constructora   MZA = Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante S.A.   RENFE = Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 25.05.2022