-eBe-

  

Storbritannia

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Storbritannia er damplokomotivets hjemland. Oppfinneren het Richard Trevithick, og det første loket ble bygget etter hans tegninger ved Coalbrookdale jernverk i 1802. Om det noensinne lyktes å få dette til å fungere, er ukjent. Det første lokomotivet, også det konsturert av Trevithivck, som ble satt i drift, var ved Pennydarran-gruven i Wales i 1804. Etter en 20-års periode med en rekke konstruksjoner som nærmest må karakteriseres som prototyper, selv om noen av dem ble bygd i et visst antall, fant damploket sin varige grunnkonstruksjon med George Stephensons "Rocket", vinnerloket i Rainhill-kappkjøringen i 1929. Med få unntak tok alle senere damplok utgangspunkt i Stephensons grunnkonstruksjon. Et stort antall britiske damplok er bevart på museer og ved museumsjernbaner.

SEC "Agenoria". Museumslok. Det siste loket som ble bygd etter før-stehpensonske prinsipper.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

L&MR "Rocket". Replika - museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

FR 3 "Coppernob". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

NER 66 "Aerolite". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

GNR 1 "Stirling Single". Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

HW "Bauxite. Museumslok. De enorme bufferne er for å kunne skifte vogner med ulik bufferhøyde på dårlig lagte spor.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

NER 1001.1275. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

LB&SCR 213 "Gladstone". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

L&YR 1008. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

NER D17.1621. Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

L&SWR B4.102 "Granville". Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

GER E4.490. Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

GNR C1.990 "Henry Oakley". Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

MR 673 "Spinner". Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

SE&CR D.737. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

GER D56.87. Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

LT&SR 2.80. Museumslok.

Bressingham Steam & Gardens, 13.10.2015

*N*

GER Y14.564. Museumslok bevart ved NNR.

Sheringham, 05.10.2019

MR P.1000. Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

GWR 2818. Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

WCR (ex BR) 47.298. Museumslok.

Aviemore, Skotland, 30.06.2005

LMS 13000 "Crab". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

LMS 5MT.5000. Museumslok.

National Railway Museum, York, 26.06.2005

LNER [1] A4.4468 "Mallard". Museumslok. Innehar hastighetsrekorden for damplok med 204 km/t.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

LMS 8P.6229. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

SR C1.33001. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

BR (ex SR) ("Battle of Britain") 34.051. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

RND "Victory". Museumslok.

Whitwell Station, 09.05.2017

*N*

LNER [1] B12.8572. Museumslok bevart ved NNR.

Sheringham, 05.10.2019

BR (ex SR) ("Merchant Navy") 35.029 "Ellerman Lines". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

*N*

BR 76.084. Museumslok bevart ved NNR.

Wybourne, 05.10.2019

*N*

BR (9F) 92.203 "Black Prince". Museumslok bevart ved NNR.

Wybourne, 05.10.2019

BR (9F) 92.220 "Evening Star". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

Elektriske lokomotiver

Deler av lokalnettet rundt London ble rundt og under 1. verdenskrig elektrifisert med samme system som t-banenettet, med strømskinne (strømopptak på oversiden, noe som gjør det livsfarlig å ferdes i sporområdet, og jordingsskinne (midt i skinnegangen). Tanken var å legge til rette for samkjøring mellom bredprofils t-bane (Metropolitan Line, opprinnelig bygget som jernbanelinje) og lokaltog. Dette gikk man etter hvert bort fra, og da elektrifiseringen med 25 kV vekselstrøm satte inn, valgte man å bygge om 630 V-linjene.

Den første hovedlinjeelektrifiseringen skjedde rundt 1950 i Manchester-området, med 1500 V likestrøm i kontaktledning. Dette systemet ble imidlertid ikke bygd videre ut, og da elektrifiseringen med 25 kV vekselstrøm nærmet seg Manchester, gjorde man kort prosess med likestrømmen.

Den sørlige delen av  landet, området som i sin tid tilhørte Southern Railway/BRs Southern Region, valgte man å elektrifisere med 750 V likestrøm i strømskinne, også her med strømopptak på oversiden av skinnen, med den faren det medfører, men med jordforbindelsen i selve skinnegangen. Det er på tale å bygge om også denne elektrifiseringen til 25 kV vekselstrøm i kontaktledning, og kun der det er snakk om mindre utvidelser med direkte tilknytning til strømskinnenettet, tillates det utbygging av dette systemet. All annen nyelektrifisering i dag skjer med kontaktledning og 25 kV vekselstrøm.

bullet

1500 V (kontaktledning)

bullet

25 kV (kontaktledning)

bullet

630 V (strømskinne med jordingsskinne)

bullet

Akkumulator

1500 V (kontaktledning)

BR EM1.26020. Museumslok. EM1 og EM2 var eneste loktypene for likestrømsnettet rundt Manchester.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

25 kV vekselstrøm (kontaktledning)

FSR 90.019 (eies av DB) og NX (ex BR type 253) HST-tog bestående av lok 43.320 og Mk3-vogner.

Edinburgh, Skottland, juni 2008

FSR 90.019, ECR MkIV.82204 og DB (ex EWS) type 67

Edinburgh, Skottland, 27.01.2012

DB (ex EWS) 90.028 og type 67, samt FSR type 382

Edinburgh, Skottland, 27.01.2012

VT 91.103

King's Cross, London, 05.05.2017

VT 91.104

King's Cross, London, 07.05.2017

VT 91.104

King's Cross, London, 07.05.2017

*N*

LNER [2] (ex VT) 91.112

King's Cross, London, 13.10.2019

VT 91.116

King's Cross, London, 05.05.2017

VT 91.118

King's Cross, London, 05.05.2017

VT 91.118

King's Cross, London, 05.05.2017

NX 91.119 og (ex BR) 43.320

Edinburgh, Skottland, juni 2008

VT 91.120

King's Cross, London, 07.05.2017

*N*

LNER [2] (ex VT) 91.125

King's Cross, London, 13.10.2019

*N*

LNER [2] (ex VT) 91.126

King's Cross, London, 13.10.2019

VT 91.132

King's Cross, London, 07.05.2017

*N*

Serco (ex NX) 92.006

Euston, London, 13.10.2019

*N*

Serco 92.006

Euston, London, 13.10.2019

*N*

Serco 92.006

Euston, London, 13.10.2019

*N*

Serco (ex NX) 92.033

Euston, London, 13.10.2019

630 V (strømskinne med jordingsskinne)

MET 5 "John Hampden". Museumslok.

London Transport Museum, 08.10.2019

Akkumulatorlokomotiver

Akkumulatorlok har vært benyttet på ikke-elektrifiserte linjer og på skifte- og industriområder der det ikke har vært mulig å legge kontaktledning eller strømskinne samtidig som man har hatt behov for å unngå brannfare fra damplok og/eller avgasser fra damp- og diesellok. Grunnet lav batterikapasitet har bruken av akkumulatorlok hatt liten utbredelse, men nyere batteriteknologi kan innevarsle en gjenkomst for denne loktypen.

NSR 1

National Railway Museum, York, 11.09.2015

Diesellokomotiver

Store deler av Storbritannia er fortsatt ikke elektrifisert. Dette gjelder også hovedlinjer. Mens det tidligere utelukkende ble anskaffet lok av innenlandsk produksjon, kjøper britiske jernbaner nå, i likhet med andre europeiske selskaper, sine lok på det åpne markedet. Det begrensede profilet på britiske jernbaner representerer imidlertid en utfordring for utenlandske produsenter. Type 66 er likevel blitt en salgssuksess også i en rekke andre land og er å finne i bl.a. Norge, Danmark, Sverige og Tyskland.

NB! Loktype 43 var opprinnelig klassifisert som drivenhet i motorvogntog type 353 og 354, HST - High Speed Train - de første britiske togene som kjørte med en normalhastighet på 200 km/t (125 mph). De gikk derfor også under betegnelsen InterCity 125. Typen satte i 1987 verdensrekord for dieseldrevne tog med en topphastighet på 238 km/t (148 mph). Denne rekorden er mer enn 30 år senere fremdeles ikke slått!

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok har kun i liten grad vært brukt i Storbritannia. Med unntak av noen mindre skifteloktyper fantes de kun hos BRs Western Region, den delen av nettet som i sin tid tilhørte GWR. Der har man alltid hatt tradisjon for spesielle løsninger, som tidligere tiders bredspor med 2140(!) mm sporvidde (Brunell-spor).

BR 52.D1029 "Western Fusilier". Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

Dieselelektriske lokomotiver

BR 31.018. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

*N*

BR D.5631. Musseumslok bevart ved NNR.

Wybourne, 05.10.2019

WCR (ex BR) 31.190 "Gryphon"

Aviemore, Skottland, 30.06.2005

WCR 31.190

Aviemore, Skottland, 30.06.2005

BR D.6700. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

*N*

BR D.6732. Museumslok bevart ved NNR.

Weybourne, 05.10.2019

WCR (ex BR) 37.261

Aviemore, Skottland, 30.06.2005

WCR 37.261

Aviemore, Skottland, 30.06.2005

BR D.8000. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

*N*

BR 20.227. Museumslok bevart av The Class 20 Society.

Sheringham, 05.10.2019

*N*

BR 25.057. Museumslok, avventer restaurering ved NNR.

Mellom Wybourne og Holt, 05.10.2019

BR 47.798. Museumslok.

National Railway Museum, York, 11.09.2015

*N*

GWR (ex BR) 57.603 "Tintangel Castle"

Paddington, 13.10.2019

*N*

GWR 57.603

Paddington, 13.10.2019

*N*

GWR (ex BR) 57.604 "Pendennis Castle"

Paddington, 13.10.2019

*N*

GWR 57.604

Paddington, 14.10.2019

*N*

GWR 57.604

Paddington, 14.10.2019

EMT (ex BR) 43.047

St. Panchras, London, 05.05.2017

NX (ex BR) 43.057

King's Cross, London, 05.06.2008

NX (ex BR) 43.108

Edinburgh, Skottland, juni 2008

VT (ex ECR, ex BR) 43.203

King's Cross, London, 05.05.2017

*N*

LNER [2] (ex VT, ex ECR, ex BR) 43.272

King's Cross, London, 13.10.2019

*N*

LNER [2] (ex VT, ex ECR, ex BR) 43.272

King's Cross, London, 13.10.2019

NX (ex BR) 43.290

King's Cross, London, 05.06.2008

*N*

LNER [2] (ex VT, ex ECR, ex BR) 43.295

King's Cross, London, 13.10.2019

VT (ex ECR, ex BR) 43.300

King's Cross, London, 05.05.2017

VT (ex ECR, ex BR) 43.307 og 311

King's Cross, London, 07.05.2017

VT (ex ECR, ex BR) 43.311

King's Cross, London, 07.05.2017

VT (ex ECR, ex BR) 43.313

King's Cross, London, 05.05.2017

VT 43.313

King's Cross, London, 05.05.2017

*N*

LNER [2] (ex VT, ex ECR, ex BR) 43.314

King's Cross, London, 13.10.2019

NX (ex BR) 43.320 og 91.119

Edinburgh, Skottland, juni 2008

VT (ex ECR, ex BR) 43.320

King's Cross, London, 07.05.2017

GC (ex BR) 43.467

King's Cross, London, 05.05.2017

DBS (ex EWS) type 66 med godstog

Sheffield, 09.10.2015

*N*

GBRf 66.745 "HMS Argyll"

Euston, London, 13.10.2019

*N*

GBRf 66.745

Euston, London, 13.10.2019

*N*

GBRf 66.745

Euston, London, 13.10.2019

DBC (ex DBS, ex EWS) 67.016

King's Cross, London, 07.05.2017

 

BR = British Railways   HW = Hebburn Works   NER =

North Eastern Railway

DBC = DB Cargo UK   L&B = Lynton and Barnstaple Railway   NNR = North Norfolk Railway
DBS = DB Schenker Rail (UK)   L&MR = Liverpool and Manchester Railway   NSR = North Staffordshire Railway

ECR

=

East Coast Main Line Company   L&SWR

=

London and South Western Railway   NX = National Express
EWS = English, Welsh and Scottish Railway   L&YR

=

Lancaster and Yorkshire Railway

  RND = Royal Naval Dockyard, Cheltenham
FR = Furness Railway   LB&SCR

=

London, Brighton and South Coast Railway

  SE&CR = South Eastern and Chatham Railway

FSR

=

ScotRail Trains Ltd.

 

LMS

=

London, Midland and Scottish Railway

  SEC = Shutt End Colliery Railway, Staffordshire
GBRf = GB Railfreight Ltd.

 

LNER [1] = London and North Eastern Railway   Serco = Serco Group plc
GC = Grand Central Railway   LNER [2] = London North Eastern Railway   SR = Southern Railway
GER = Great Eastern Railway   LT&S

=

.London, Tilbury and Southend Railway

  VT = Virgin Trains
GNR = Great Northern Railway   MET = Metropolitan Railway   WCR =

West Coast Railways

GWR

=

Great Western Railway   MR = Midland Railway        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 19.02.2020