-eBe-

  

Bressingham Steam & Gardens

Bressingham Steam & Gardens befinner seg i Norfolk i den østlige delen av England, mellom Cambridge og Norwich. For norske jernbaneentusiaster er stedet mest kjent for sine to norske damplok, NSB 21c.377 og 63a.5865 ("Stortysker", ex DR 52.5865). I parkanlegget kjøres det i turistsesongen tog på hele fire ulike sporvidder, og det er på visse dager også mulig selv å få kjøre et damplok - under kyndig veiledning. 21c.377 er i kjørbar stand og benyttes som driftslok på museets normalsporstrekning.

Som navnet sier, er dette mye mer enn bare et jernbanemuseum, selv om samlingen av lok og vogner er imponerende. Det er utstilt en rekke stasjonære industridampmaskiner, flere av dem i fungerende stand, og de fyres jevnlig opp for å gi de besøkende et inntrykk av de maskinene som innebar Englands industrielle revolusjon. Videre finnes det en stor samling av dampveivalser og damptraktorer og lokomobiler.

Hageanlegget er et av Englands mest kjente, og museet inneholder i tillegg en samling gjenstander som ble brukt ved innspillingen av TV-serien "Dad's Army" (Den er å finne på YouTube). Der er en rekke barne- og familievennlige aktiviteter, og museet anbefales spesielt for familier der ikke alle medlemmer uten videre deler jernbaneinteressen.

Samtlige bilder er tatt 13.10.2015.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Anleggsspor (610 mm) - The Fen Railway

bullet

Miniatyrspor (381 mm) - The Waveney Valley Railway

bullet

Grand Scale (260 mm / ca. 1:4) - The Garden Railway

bullet

16 mm modelljernbane

bullet

Russisk bredspor (1524 mm)

Normalspor (1435 mm)

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Hovedtyngden av Bressinghams jernbanemuseale samling består av normalsporige damplok. For en nordmann er spesielt hyggelig at to av dem, derav ett kjørbart, har norsk bakgrunn. Flere av lokene brukes til kjøring på museets normalsporbane.

bullet

Ordinære damplokomotiver (Damp genereres ved fyring ombord i lokomotivet)

bullet

Dampakkumulatorlokomotiver

Ordinære damplokomotiver

Et damplokomotiv genererer ordinært damp selv ved hjelp av medbrakt brennstoff og vann. Brennstoffet vil i de fleste tilfeller være kull, men også olje har også vært benyttet. Ved skal ikke ha vært benyttet i Storbritannia, takket være landets enorme innenlandske kullforekomster.

L&SWR B4.102 "Granville" [1893]

L&SWR B4.102

L&SWR B4.102 - førerhusinteriør. Legg merke til at førerplassen er så godt som helt ubeskyttet mot vær og vind. Ikke mye arbeidsmiljø her, nei!

GER E4.490 [Stratford 1894]

GER E4.490

BGW 25 [1897]

GNR C1.990 "Henry Oakley" [Doncaster 1898]

GER S56.87 [Stratford 1904]

GER S56.87

GER S56.87

GER S56.87

GER S56.87, førerhusinteriør

LT&SR 2.80 "Thundersley" [R. Stephenson 1909]

LT&SR 2.80

NSB 21c.377 [NoHAB 1919]

Påstanden om at dette loket trakk toget med kongefamilien og regjeringen fra Oslo under flukten 09.04.1940, er kun en myte. Navnet "King Hakon" et resultat av denne myten.

NSB 21c.377

Påskriften CCFC skriver seg fra en filminnspilling der loket opptrådte som "tilhørende" et afrikansk jernbaneselskap. I samme anledning ble det malt opp på en måte som ga inntrykk av nedslitthet.

NSB 21c.377

Loket brukes som driftslok på museets normalsporanlegg..

BQ 6841 "William Francias" [Garratt 1937] - eneste gjenværende normalsporte Beyer-Garratt-lok i Storbritannia!

BQ 6841

BQ 6841. Det arbeides med å få stt loket i kjørbar stand.

NSB 63a.5865 (ex DR 52.5865) [Borsig 1944]

Navnet "Peer Gynt" historisk ukorrekt. Det er satt på i Bressingham, antakelig som en hyllest til H. Ibsen.

NSB 63a.5865

Loket tilhørte den strategiske lokreserven som i årevis sto lagret i den gamle Drangsdalstunnelen.

NSB 63a.5865

NSB 63a.5865

Loket er utvendig restaurert, men vil ikke bli satt i kjørbar stand da det er både for stort og for tungt til britisk skinnegang.

NSB 63a.5865 - førerhusinteriør

Dampakkumulatorlokomotiver

Dampakkumulatorlok er damplok som ikke selv generer damp ved forbrenning ombord i loket. I stedet hentes damp fra en stasjonær kilde. Slike lok har primært vært brukt på industriområder og andre steder med stor brann- eller eksplosjonsfare, eller steder der det har vært særlig viktig å unngå røykforurensning, ofte innendørs og i gruver e.l.

Dampakkumulatorlok. Opprinnelse ikke kjent.

Diesellokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

PDW DC.2583 [Vulcan 1956] - malt som BR 11.103. Loket er tilnærmet likt BR type 04, men dette loket har aldri gått for BR.

PDW DC.2583

PDW DC.2583

PDW DC.2583 - NB! På denne siden er loket merket som BR 11.204!

GET 1 "County School" [Ruston]

GET 1

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

Vognkasse fra karetvogn [Opprinnelse og tilhørighet ikke kjent] - viser hvordan mange eldre vogner ble brukt til andre formål etter utrangering.

L&NWR salongvogn for dronning Alexandra [1902]

L&NWR salongvogn for dronning Alexandra - interiør

BR 2901 [Wolverton 1957] - opprinnelig brukt av dronning Elisabeth IIs sekretær og hoffdame, senere av prins Charles.

L&NWR 9250 (senere BR 3030244) [1930-tallet] - postvogn bygget for å plukke opp og levere post i fart.

Postutveksling i fart var en teknologi som ble utviklet og mye brukt i Storbritannia. Prinsippet fikk lite gjennomslag i andre land, selv om det ble prøvd flere steder.

L&NWR 9250 - interiør i postsorteringsavdelingen.

L&NWR 9250 - kurv for å motta post i fart.

Postsekker som skulle plukkes opp i fart, ble hent på "galger" som hang ut over sporet. Når toget kom, røsket kurven på postvognen sekken med seg, mens utliggeren på "galgen" ble slått til siden.

L&NWR 9250 - mekaniskmen for å avlevere postsekker i fart.

Sekkene ble hengt i disse stativene. En spake på stasjonen utløste festemekanisen slik at sekkene falt ned på perrongen.

Godsvogner

Flatvogn. Opprinnelse ikke kjent.

LMS konduktør- og bremsevogn for godstog - under restaurering

LMS konduktør- og bremsevogn

Anleggsspor (610 mm)

The Fen Railway

601 mm (2 engelske fot) er en av de vanligste sporviddene for lett anlagte baner ved anlegg, steinbrudd, gruver o.l. I Storbritannia har denne sporvidden vært bortimot enerådende i disse sammenhengene. Sporvidden har visstnok ikke vært brukt til persontransport - ikke før den ble tatt i slik bruk i forbindelse med kjøring på ulike museer, da med vogner som ikke er museale, men bygd til dette formålet.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

PQR 994 "George Sholto" [Hunslet 1909]

PQR 994

BS&G 2 "Bevan" [Bressingham 2010]

BS&G 2 "Bevan"

Diesellokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

AWA diesellok [MRL ukjent årstall], her "forkledd" som lok nr. 7 "Toby" fra serien "Thomas og vennene hans".

Ikke kjent om lokkassen er opprinnelig eller (om)bygd for å passe inn i Thomas-konseptet.

AWA diesellok

BS&G diesellok [Hunslet]

BS&G diesellok

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

Personvognene på 610-mmbanen er ikke historiske. De er bygget kun for å kjøre turister på museets anlegg.

BS&G personvogner

BS&G åpen personvogn ("sommervogn")

Godsvogner

Museet har en interessant samling av 610-mm godsvogner som synes å være hentet fra ulike steinbrudd eller gruver.

Godsvogn for 610 mm sporvidde, antakelig fra en steinbruddsbane

Godsvogn for 610 mm sporvidde, antakelig fra en steinbruddsbane

Godsvogn for 610 mm sporvidde, antakelig fra en steinbruddsbane

D5, grus-, malm eller kullvagge, antakelig fra en gruve eller steinbruddsbane

D5, grus-, malm eller kullvagge

Minatyrspor (381 mm)

The Waveney Valley Railway

Med 381 mm (15 engelske tommer) har man tatt skrittet fra smalsporbaner over til hobby- og miniatyrbanenes verden, med forminskede utgaver (fungerende modeller) av de store jernbanenes materiell. Bressingham har imidlertid også (minst) ett lok som er bygd i full størrelse for sporvidden.

Lokomotiver

Damplokomotiver

BS&G "Rosenkavalier" [Krupp 1937]

Bygget for persontransport inne på det store utstillingsområdet i Düsseldorf, i drift inntil krigsutbruddet i 1939.

BS&G "Rosenkavalier"

Etter krigen solgt til en tivolipark i Köln, men aldri satt i drift der. Har vært i Bressingham siden 1972. Forfalt til kjelerevisjon, men skal settes i drift igjen.

BS&G "Rosenkavalier" - alt er som på et fullskalalok!

BS&G (ex WAF, ex ESR) St. Christopher [ESR 2001]

Grand Scale (260 mm / ca. 1:4)

Garden Railway

På 260 mm sporvidde er man over i modelljernbanenes verden. Grand Scale brukes en del i den engelsktalende verden, men er knapt brukt i Europa utenom Storbritannia. Det er en skala som krever stor plass og kun egner seg for parkbaner.

16 mm modelljernbane

Museet inneholder også en modelljernbane med 16 mm sporvidde. forbildet er en godsbane med 610 mm sporvidde, og her kan man se hvordan en slik bane kan ha fungert i praksis. Skalaen er ca. 1:38.

Russisk bredspor (1524 mm)

Britisk jernbaneentusiasme lar seg ikke begrense til britiske tog. En privatperson "forelsket" seg i et finsk damplok, kjøpte det og fikk det fraktet til England. Nå er ikke et damplok noe man kan ha i en hvilken som helst hage, men i Bressingham fikk han plass til det, og der er det blitt værende siden. Pga. sporvidden kan det ikke settes i drift på noen britisk museumsjernbane, så det blir stående som en statisk utstillingsgjenstand, i hvert fall så lenge noen vedlikeholder det.

Lokomotiver

Damplokomotiver

VR type Tk3

VR type Tk3

 

AWA = Anglian Water Authority   GER = Great Eastern Railway   LT&SR

=

.London, Tilbury and Southend Railway

BGW = Beckton Gas Works, London   GET = Great Eastern Traction, Norfolk   NSB = Norges Statsbaner (Norge)
BQ = Baddersely Colliery, Warwickshire

 

GNR = Great Northern Railway   PDW = Purfleet Deep Wharf
BR = British Railways

 

L&NWR

=

London and North Western Railway   PQR = Penhryn Quarry Railway
BS&G = Bressingham Steam & Gardens   L&SWR

=

London and South Western Railway   VR = Valtionrautatiet (Finland)
DR = Deutsche Reichsbahn (Tyskland)   LMS

=

London, Midland and Scottish Railway   WAF = Windmill Animal Farm, Lancashire
ESR = Exmoor Steam Railway, Devon                

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

(Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.03.2021