-eBe-

  

York

National Railway Museum

National Railway Museum i York er Storbritannias største jernbanemuseum, og et av verdens største. Museet ble opprettet i 1975 der det fortsatt befinner seg, i den tidligere lokomotivstallen i York, like bak York stasjon. Da ble flere mindre samlinger av historisk jernbanemateriell slått sammen. I 1992 ble museet utvidet med det tidligere godshuset på York stasjon. Museet har flere ganger vært truet av dårlig økonomi, og selv om det har "ridd av stormene", kan det ikke utelukkes at situasjonen igjen kan bli kritisk.

Samlingen av rullende materiell er imponerende, og museet byr i tillegg på en rekke aktiviteter for barn. Det er derfor et sted som er meget godt egnet for hele familien. Et besøk anbefales sterkt. Det er gratis adgang, men besøkende oppfordres til å gi pengegaver, gjerne registrere seg som faste givere, for å sikre videre drift.

Foruten hovedsamlingen i York har museet også deponert en rekke objekter hos andre museer, deriblant Bressingham og North Norfolk.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Person- og godsvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Storbritannia er damplokomotivets hjemland. Oppfinneren het Richard Trevithick, og det første loket ble bygget etter hans tegninger ved Coalbrookdale jernverk i 1802. Om det noensinne lyktes å få dette til å fungere, er ukjent. Det første lokomotivet, også det konstruert av Trevithick, som ble satt i drift, var ved Pennydarran-gruven i Wales i 1804. Etter en 20-års periode med en rekke konstruksjoner som nærmest må karakteriseres som prototyper, selv om noen av dem ble bygd i et visst antall, fant damploket sin varige grunnkonstruksjon med George Stephensons "Rocket", vinnerloket i Rainhill-kappkjøringen i 1929. Med få unntak tok alle senere damplok utgangspunkt i Stephensons grunnkonstruksjon

bullet

1435 mm (Normalspor)

bullet

2140 mm (Brunel-spor)

bullet

Smalspor

1435 mm (Normalspor)

SEC ”Agenoria” [Foster 1829] – siste lok bygget etter før-stephensonske prinsipper – i drift til 1864.

26.06.2005

SEC ”Agenoria” – første lok som hadde mekanisk akselsmøring.

26.06.2005

SEC ”Agenoria”

11.09.2015

SEC ”Agenoria”

11.09.2015

L&MR ”Rocket” [Replica – originalen bygget av R. Stephenson 1829], vinneren av lokomotivkappkjøringen ved Rainhill i 1829.

26.06.2005

L&MR ”Rocket”. Konstruksjonen av "Rocket" satte grunnstandarden for så godt som all senere damplokbygging.

26.06.2005

L&MR ”Rocket”

11.09.2015

L&MR ”Rocket”

11.09.2015

FR 3 ”Coppernob” [Bury 1846]

26.06.2005

FR 3

26.06.2005

FR 3

26.06.2005

FR 3

11.09.2015

FR 3

11.09.2015

FR 3

11.09.2015

NER 66 ”Aerolite” [Gateshead 1860]

11.09.2015

NER 66

11.09.2015

GNR ”Stirling Single”.1 [Doncaster 1870]

26.06.2005

GNR ”Stirling Single”.1

26.06.2005

HW ”Bauxite 2” [Black 1874]. De enorme bufferne er for å kunne skifte vogner med ulik bufferhøyde på dårlig lagt spor.

11.09.2015

HW ”Bauxite 2”

11.09.2015

HW ”Bauxite 2” og EC karetvogn

11.09.2015

NER 1275 [Dubs 1874]

11.09.2015

NER 1275

11.09.2015

LB&SCR B1.214 ”Gladstone” [Brighton 1882]

26.06.2005

LB&SCR B1.214

11.09.2015

LB&SCR B1.214

11.09.2015

LYR 5.1008 [Horwich 1889]

11.09.2015

NER M1.1621 [Gateshead 1893]

26.06.2005

MR 115(”Spinner”).673 [Derby 1899]

26.06.2005

MR 115.673

26.06.2005

SE&CR D.737 [Ashford 1901]

26.06.2005

SE&CR D.737

11.09.2015

MR ”Midland compound”.1000 [Derby 1902, ombygd og utstyrt med overheter Derby 1914]

26.06.2005

GWR 2818 [1905]

26.06.2005 (senere flyttet til jernbanemuseet i Swindon)

LMS 5MT(”Crab”).13000 [Horwich 1926]

11.09.2015

LMS 13000

11.09.2015

LMS 5MT(”Black Five”).5000 [Horwich 1935]

26.06.2005

CR KF.7 [Vulcan 1935] - den største damploktypen som er bygget i Storbritannia, gave fra CR til NRM.

11.09.2015

CR KF.7

11.09.2015

LNER A4.4468 ”Mallard” [Doncaster 1938] - satte hastighetsrekorden for damplok med 204 km/t 3. juli 1938. Rekorden har vært tangert, men aldri slått.

26.06.2005

LNER A4.4468

11.09.2015

LNER A4.4468

11.09.2015

LNER A4.4468

11.09.2015

LMS 8P(”Princess Coronation”).6229 ”Dutchess of Hamilton” [Crewe 1938]

11.09.2015

LMS 8P.6229

11.09.2015

LMS 8P.6229

11.09.2015

SR Q1.C1 (senere BR Q1.33001) [Brighton 1942]

11.09.2015

SR Q1.C1

11.09.2015

BR (ex SR) ”Battle of Britain”.34051 "Winston Churchill" [Brighton 1945]. Dette loket trakk gravferdstoget til Winston S. Churchill i 1965.

11.09.2015

BR (ex SR) ”Merchant Navy”.35029 ”Ellerman Lines” [Eastleigh 1949]

11.09.2015

BR 9F.92220 ”Evening Star” [Swindon 1960]

11.09.2015

2140 mm (Brunel-spor)

Isambard Kindom Brunel var en av Storbritannias fremste ingeniører i første halvdel av det 19. århundre. Av mange regnes han blant de aller fremste til alle tider. Han var opphavsmannen til flere av sitt århundres mest kjente atlanterhavsdampere, foruten en rekke imponerende broer som fremdeles utgjør viktige ledd i landets trafikksystemer. Thames-tunnelen i London er også Brunels verk. I vår sammenheng er han mest kjent som grunnleggeren av Great Western Railway (GWR) der han i årevis kjempet for en langt bredere sporvidde enn det som skulle bli verdensstandarden. Brunel satset på hele 2140 mm (opprinnelig 2134) med den begrunnelse at det ga bedre stabilitet og høyere transportkapasitet. GWR fikk derfor også et langt større friromsprofil i tunneler, broer osv. enn det som var vanlig i Storbritannia. I årevis trosset GWR parlamentsvedtaket som fastsatte 1435 mm som britisk normalspor, men etter hvert ble man tvunget gradvis retrett, først ved å legge inn tredje skinne for blandet trafikk, og til slutt, i 1892, var det ugjenkallelig slutt for Brunels bredspor. The National Railway Museum har anlagt en kort strekning på sitt område med Brunel-spor for å synliggjøre denne viktige delen av Storbritannias jernbanearv.

”Iron Duke” [Fungerende replica, Resco 1985, originalen bygget av GWR 1847] – brukes på museets bredsporlinje.

26.06.2005

GWR ”Iron Duke”

26.06.2005

Smalspor

Et antall mindre baner med kun lokal betydning, til dels uten tilknytning til det nasjonale jernbanenettet ble anlagt med ulike smalere sporvidder enn 1435 mm, ofte svært smale - og svært usedvanlige. En rekke av disse overlevde standardiseringen av sporvidde, dels fordi de var for ubetydelige, dels fordi topografien ganske enkelt ikke tillot ombygging til normalspor uten at det ville sprenge alle kostnadsrammer. En del av dem har overlevd som museumsjernbaner, og noen uhyre få spiller visstnok fremdeles en viss transportmessig rolle.

bullet

597 mm

bullet

475 mm

597 mm

Festiniog Railway Company er verdens eldste fremdeles eksisterende jernbaneselskap. Selskapet driver Ffestiniog Railway og Welsh Highland Railway, begge i Wales og begge med den usedvanlige sporvidden 597 mm, som kun finnes i Storbritannia. De to banene møtes og har felles stasjon i Porthmadog. Behovet for økt kapasitet på smalt spor og kurverik trasé førte til utviklingen av en spesiell type leddet lokomotiv, såkalte "Double Fairlie", eller Fairlies patent, egentlig to lok med felles førerhytte. Fairlies patent viste seg å være en komplisert konstruksjon og vanskelig å vedlikeholde. Den fikk derfor liten utbredelse utenfor smalporbanene i Wales, selv om det ble gjort forsøk på å introdusere dem i bl.a. USA, Russland, India – og Norge!

FRC 11 ”Livingston Thompson” [Boston 1886] – leddet lok etter Fairlies patent,

11.09.2015

FRC 11

11.09.2015

475 mm

475 mm sporvidde skal kun ha vært brukt på bedriftsinterne baner på stålverk og annen tungindustri. Lokene er små og kompakte, og forurensning fra lokene synes ikke å ha spilt noen rolle i forhold til den forurensningen bedriftenes produksjon selv sto for. De to lokene som er bevart ved NRM er begge fra sine respektive jernbaneselskapers lokfabrikker.

L&NWR ”Pet” [Crewe 1865]

26.06.2005

L&YR ”Wren” [Horwich 1887]

26.06.2005

Elektriske lokomotiver

Elektrifisering av britiske jernbaner kom sent i gang og svært nølende. I begynnelsen var elektrifiseringen dessuten preget av at hver region mer eller mindre valgte sine egne løsninger, noe som siden kostet både penger og arbeid for å komme til rette med. Fremdeles er det ikke oppnådd full harmonisering av elektrifiseringen, da de områdene som tidligere tilhøre BRs Southern Region fremdeles kjører på 750 V i strømskinne.

bullet

1435 mm (normalspor)

bullet

Smalspor

1435 mm (normalspor)

bullet

1500 V (kontaktledning)

bullet

Akkumulatorlokomotiver

1500 V (kontaktledning)

Den første hovedlinjeelektrifiseringen skjedde rundt 1950 i Manchester-området, med 1500 V likestrøm i kontaktledning. Dette systemet ble imidlertid ikke bygd videre ut, og da elektrifiseringen med 25 kV vekselstrøm nærmet seg Manchester, gjorde man kort prosess med likestrømmen.

BR EM1.26020 [Gorton 1951]

26.06.2005

BR EM1.26020

11.09.2015

BR EM1.26020

11.09.2015

Akkumulatorlokomotiver

Akkumulatordrift var allerede tidlig i det 20. århundre et forsøk på å erstatte damplok med mer miljøvennlig teknologi på ikke-elektrifiserte strekninger. Problemer med batterienes vekt og levetid satte imidlertid en stopper for utviklingen. Drøyt 100 år senere har utviklingen av elektriske biler igjen gjort akkumulatordrift på jernbanen til et aktuelt spørsmål.

NSR 1 [Stoke 1917]

11.09.2015

NSR 1

11.09.2015

Smalspor

900 mm

Ukjent spenning (kontaktledning)

Under byggingen av tunnelen under Den engelske kanal ble det anlagt en 900 mm anleggsbane. Ventilasjonsforholdene i tunnelanlegget gjorde at denne måtte være elektrisk drevet, og akkumulatorteknologien var ennå ikke god nok til at man vågde å satse på denne. Strømskinne var utelukket i et anleggsområde, og banen ble derfor forsynt med strøm gjennom kontaktledning.

TML MkII.36 [Hunslet 1989]

11.09.2015

Diesellokomotiver

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselelektriske lokomotiver

Dieselhydrauliske lokomotiver

Dieselhydrauliske lok har kun i liten grad vært brukt i Storbritannia. Med unntak av noen mindre skifteloktyper fantes de kun hos BRs Western Region, den delen av nettet som i sin tid tilhørte GWR. Der har man alltid hatt tradisjon for spesielle løsninger (Se ovenfor om bredsportiden).

BR 52.D1029 ”Western Fusilier” [Swindon 1963

11.09.2015

Dieselelektriske lokomotiver

Med få unntak er britiske diesellok ensbetydende med dieselelektriske lok, altså lok der kraften overføres fra dieselmotoren via en generator til elektromotorer koblet til akslingene. I mange år var Storbritannia selvforsynt med diesellok, og selv om diesel ikke har like høy status som damp, legger mange av jernbanemuseene vekt på å ta vare på også denne viktige delen av britisk jernbanearv.

BR 20.D8000 (050) [EE 1957]

11.09.2015

BR 31.018 (ex D5500) [Brush 1957]

11.09.2015

BR 37.D6700 (350) [EE 1960]

11.09.2015

BR 47.798 ”Prince William” [Brush 1965]

11.09.2015

Motorvogner

Elektriske motorvogner

bullet

Personmotorvogner

bullet

Godsmotorvogner

Personmotorvogner

1435 mm (normalspor)

bullet

Likestrøm, 630 V (strømskinne med jordingsskinne)

bullet

750 V (strømskinne)

bullet

25 kV (kontaktledning)

Likestrøm, 630 V (strømskinne med jordingsskinne)

Deler av lokalnettet rundt London nord for Themsen ble rundt og under 1. verdenskrig elektrifisert med samme system som t-banenettet, med strømskinne (strømopptak på oversiden, noe som gjør det livsfarlig å bevege seg til fots i sporområdet) og jordingsskinne (midt i skinnegangen). Tanken var å legge til rette for samkjøring mellom t-bane (stort profil) og lokaltog. Dette gikk man etter hvert bort fra, og da elektrifiseringen med 25 kV vekselstrøm satte inn, valgte man å bygge om 630 V-linjene.

L&NWR 28249 [Metropolitan / Oerlikon 1915]

11.09.2015

L&NWR 28249

11.09.2015

L&NWR 28249

11.09.2015

L&NWR 28249

11.09.2015

750 V (strømskinne)

Den sørlige delen av  Storbritannia, sør for Themsen, området som i sin tid tilhørte Southern Railway/BRs Southern Region, ble elektrifisert på 1920-tallet med 750 V likestrøm i strømskinne (strømopptak på oversiden av skinnen, med de farer det medfører).

SR 4-SUB.8143 (ex 4Sub.4308, ex Sub.1293) [Eastleigh 1925]

11.09.2015

SR 4-SUB.8143

11.09.2015

Vekselstrøm, 25 kV (kontaktledning)

Takket være den ungarske forskeren Kálmán Kandós banebrytende arbeid i mellomkrigstiden fikk elektrifisering med 25 kV 50 Hz vekselstrøm sitt gjennombrudd på 1950-tallet og regnes i dag som verdensstandard for all nyelektrifisering, ikke minst ved utbygging av moderne høyhastighetslinjer. Også eldre likestrømssystemer bygges om når det elektriske utstyret må fornyes. I Storbritannia planlegges også den sørlige delen av landet konvertert til 25 kV når det gamle 750 V-utstyret forfaller til utskifting, og nyere materiell er allerede 2-systems eller forberedt for konvertering. I resten av landet er, med unntak av t-banesystemene, all elektrifisering nå standardisert til 25 kV.

西日本 (ex 国鉄) ”Shinkansen” 22-141-02 [1976]. Gave fra 西日本 til NMR.

11.09.2015

西日本 ”Shinkansen” 22-141-02, interiør

11.09.2015

Godsmotorvogner

610 mm sporvidde

440 V (strømskinne)

Den underjordiske postjernbanen som forbandt de ulike postsentralene i London, ble åpnet i 1927 som verdens første førerløse jernbane. Banen var i full drift fram til 2003. I 2017 ble en del av strekningen gjenåpnet som museumsjernbane for turister.

POR 809 – består av én enkeltakslet drivenhet i hver ende med en spesialvogn for postsekker imellom [EE 1931].

11.09.2015

POR 809 - nærbilde av drivenhet

11.09.2015

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

bullet

Annet

Persontogvogner

bullet

1435 mm (normalspor)

bullet

597 mm

1435 mm (normalspor)

De eldste personvognene var ikke stort mer avanserte enn de hestevognene de avløste. Hver kupé hadde egen inngang, og konduktøren fristet en heller usikker tilværelse balanserende utenpå vognene for å komme fra kupé til kupé for å kontrollere billetter. Etter hvert utviklet det seg vogner for ulike trafikktyper og ulike prisklasser, samt spesialvogner som restaurant- og sovevogner. Også for andre særlige behov ble det utviklet egne vogntyper.

I dette avsnittet er det tatt med alle typer personvogner for loktrukne tog. Foruten de egentlige personvognene er det i dette avsnittet også tatt med reisegods-, konduktør- og postvogner som brukes i loktrukne persontog.

B&WR åpen 3. kl. [1834]

11.09.2015

B&WR 1./2. kl. karét [1834]

11.09.2015

SDR karét, interiør, 2. kl-

11.09.2015

B&WR 2. kl. karét for 16 passasjerer [1834]

11.09.2015

GJR TPO.282693 (postvogn – Travelling Post Office) [Replika fra 1938. Originalen var bygget i 1838]

11.09.2015

L&BR 2 – Dronning Adelaides salongvogn [Euston (understell) / Gough Street (vognkasse) 1842]

26.06.2005

L&BR 2

11.09.2015

ECR karét, 1. kl. [1852]

11.09.2015

NBR, Port Carlisle-linjen, ”Dandy car” nr. 1 [Eget verksted 1861] – hestetrukket helt til 1914!

26.06.2005

NBR ”Dandy car” nr. 1

11.09.2015

LNWR 802, dronning Victorias salongvogn [Wolverton 1869 som to semipermanentkoplete 3-akslete vogner, ombygd til 6-akslet boggivogn 1895]

11.09.2015

GNR 948, bremse- og konduktørvogn [Doncaster 1887]

26.06.2005

Ambulansevogn 24, ombygd fra en L&SWR spisevogn [1907] for å gjenskape en ambulansevogn fra 1. verdenskrig.

Vognen ble valgt til dette prosjektet fordi den hadde vært brukt som ambulansevogn under 2. verdenskrig.

11.09.2015

PCC ”Topaz” – 1.kl. salongvogn [BRC&W 1913]

26.06.2005

PCC ”Topaz”

11.09.2015

BR (ex SR) S.2464 [Ashford 1931 (understell fra utrangert L&SWR lokaltogsvogn fra 1905)]

11.09.2015

BR S.2464 – vognen som brakte Winston S. Churchills båre til begravelsen i Bladon ved Woodstock.

11.09.2015

LMS 5987 – 3. kl./konduktør- og reisegodsvogn [Derby 1937]

11.09.2015

LMS 5987

11.09.2015

LMS 5987

11.09.2015

NRM (ex BR) Mk1.99953. Brukes som representasjonsvogn for museet.

11.09.2015

NRM (ex BR) undervisniungsvogn, ombygd Mk1 person/-konduktørvogn

11.09.2015

NSE (ex BR) 042188 – postvogn ombygd til lagervogn

597 mm

597 mm er en helt særbritisk sporvidde. Den finnes ingen andre steder i verden. I Storbritannia finnes den fortsatt på en rekke smalsporbaner, men med unntak av Ffestiniog Railway er ingen av disse lenger i drift, annet enn som eventuelle museumsjernbaner.

L&BR 2 [Eget verksted 1897] – kombinert 3.kl. og konduktør-/bremsevogn

11.09.2015

L&BR 2 – brukt som hageskur etter utrangering, vil bli bevart slik for å vise hvordan utrangerte vogner ofte ble brukt tidligere.

11.09.2015

Godsvogner

Skinnegående godsvogner er eldre enn jernbanen selv. Allerede på 1500-tallet fantes det trallebaner med treskinner i gruver rundt om i Europa. De eldste var skjøvet med håndkraft. Etter hvert kom hesten inn som trekkraft, noe som resulterte i en vesentlig kapasitetsøkning. Damplokomotivet ble i første rekke oppfunnet for å øke transportkapasiteten i gruvene ytterligere. Etter hvert som det ble bygget jernbaner for allmenn transport, utviklet godsvognene seg i takt med transportbehovet, med både åpne og lukkede vogner, samt tankvogner og en rekke spesialiserte vogntyper.

I dette avsnittet tas det ikke med vogntyper som kun brukes i forbindelse med anlegg og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. Slike vogner finnes i avsnittet for anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

bullet

1435 mm (normalspor)

bullet

Smalspor

1435 mm (normalspor)

MMB tankvogn for melk, brukt på BR-nettet [1950-tallet(?)]

11.09.2015

BR lukket godsvogn [1950-tallet(?)]

11.09.2015

Smalspor

PFCT 174 [1815] – antakelig verdens eldste, bevarte jernbanevogn.

11.09.2015

364, godstralle, antakelig fra en steinbrudds- eller gruvebane.

11.09.2015

Annet

1435 mm (normalspor)

S&DR ”dandy cart”, hvilevogn for hester i nedoverbakke [<1825]

Bruken av slike vogner ga hestene en hardt tiltrengt pause og økte kapasitet og levetid med nesten 50 %.

11.09.2015

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

1435 mm (normalspor)

BR (?) ballastvogn med bbunntømming, merket ”WALRUS” [1950-tallet?]

11.09.2015

NER DE331153 [Craven 1907] – dampdrevet havarikran

26.06.2005

NER DE331153

26.06.2005

NER DE331153

11.09.2015

NER DE331153

11.09.2015

900 mm

Anleggsbanen som ble bygget under konstruksjonen av tunnelen under Den engelske kanal, ble først og fremst benyttet til å kjøre ut masse fra tunnelboringen. Til dette ble det benyttet spesialbygde vogner.

TML RT.239 [Mulhausen mellom 1979 og 1990]

11.09.2015

 

B&WR = Bodmin & Wadebridge Railway   L&BR = London and Birmingham Railway   NRM = National Railway Museum
BR = British Railways   L&MR = Liverpool and Manchester Railway   NSE = Network SouthEast
CR = 中国铁路总公司 [China Railway Corp.] (Kina)

 

L&NWR = London and North Western Railway   NSR = North Staffordshire Railway
ECR = Eastern Counties Railway

 

L&YR

=

Lancaster and Yorkshire Railway

  PFCT = Peak Forest Canal Tramway
FR = Furness Railway   LB&SCR

=

London, Brighton and South Coast Railway

  PCC = Pullman Car Company
FRC = Festiniog Railway Company   LMS

=

London, Midland and Scottish Railway

  POR = The Post Office Railway (Mail Rail)
GNR = Great Northern Railway   LNER = London and North Eastern Railway   S&DR = Stockton and Darlington Railway

GWR

=

Great Western Railway   MMB = Milk Marketing Board   SE&CR = South Eastern and Chatham Railway
HW = Hebburn Works   MR = Midland Railway   SEC = Shutt End Colliery Railway, Staffordshire
国鉄 [JNR] = 日本国有鉄道 [Japanese National Railways] (Japan)   NBR = North British Railway   SR = Southern Railway
L&BR = Lynton and Barnstaple Railway   NER =

North Eastern Railway

  TML = Eurotunnel / Transmarche Link
                西日本[WJR] = 西日本旅客鉄道株式会社[West Japan Railway Co.] (Japan)

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 14.02.2020