-eBe-

  

North Norfolk Railway

Norfolk huser en rekke jernbanemuseer og veteranjernbaner. En av de mest interessante befinner seg på den nedlagte jernbanestrekningen mellom Sheringham helt ute ved kysten i det nordøstligste hjørnet av Norfolk og Holt, et stykke inn i landet mot sørvest. Linjen har fire stasjoner, alle genuine stasjoner fra driftstiden, og på alle fire kan man oppleve et ekte engelsk sidebanemiljø. I Sheringham er det forbindelse til det nasjonale jernbanenettet, og flere av enhetene er sertifisert for kjøring på det nasjonale nettet.

Det kjøres tog daglig i sommerhalvåret, og også i vintermånedene kjøres det en rekke dager. Vanligvis er flere lok i aktivitet, og en tilfeldig valgt lørdag i oktober 2019 var hele tre store damplok og to diesellok i drift, foruten at to store damplok sto oppfyrt i reserve. Årsprogrammet inneholder et bredt spekter av interessante og spennende arrangementer, svært mange av dem godt tilrettelagt for barnefamilier. Gå inn på hjemmesiden og ta en titt. Hva med en familieferie i Norfolk? Det er en del av England som har utrolig mye å by på, et skattkammer også for dem i familien, som ikke uten videre deler jernbaneinteressen, med en rekke middelalderkirker, klosterruiner, borger og herregårder, lekeland mm.

Samtlige bilder er tatt 05.10.2019.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Person- og godsvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

I damplokets hjemland legges det stor vekt på å bevare og framvise et så stort mangfold av damplok som mulig. Alle lokene ved North Norfolk Railway er originale og framstår i svært god stand.

GER Y14.564 og LNER B12.8572

Sheringham

GER Y14.564 (fra 1922 LNER J15.7546, fra 1946 J15.5462, fra 1949 BR 65.462) [Stratford 1912]

Sheringham

GER Y14.564

Sheringham

GER Y14.564

Sheringham

GER Y14.564

Sheringham

GER Y14.564

Sheringham

GER Y14.564

Sheringham

GER Y14.564 - et utrolig rent og vakkert førerhytteinteriør!

Sheringham

GER Y14.564

Sheringham

LNER B12.8572 (fra 1946 B12.1572, fra 1949 BR 61.572) [Beyer 1928]

Sheringham

LNER B12.8572

Sheringham

LNER B12.8572

Sheringham

LNER B12.8572

Weybourne

LNER B12.8572

Weybourne

LNER B12.8572

Holt

NNR 90.775 "Royal Norfolk Regiment"(ex ΣEK Λβ.951, ex WD 7.3652) [North British 1943]

Weybourne

NNR 90.775

Type 90 var britenes svar på tyskernes krigslok type 52, enkelt og robust, bygget for å holde en kort, intensiv periode, men viste seg langt mer levedyktig enn konstruktørene hadde forestilt seg.

Weybourne

NNR 90.775

90.774 var det høyeste nummeret som ble brukt for denne typen hos BR, og dette loket fikk nr. 90.775 og navn da det ble kjøpt tilbake til Storbritannia for museumsformål etter utrangering i Hellas.

Weybourne

NNR 90.775

Weybourne

NNR 90.775

Weybourne

NNR 90.775

Weybourne

NNR 90.775

Weybourne

NNR 90.775

Holt

NNR 90.775

Holt

BR 76.084 [Horwich 1957]

Weybourne

BR 76.084 og 92.203

Weybourne

BR 92.203 og 76.084

Weybourne

BR 92.203 "Black Prince" [Swindon 1959]

Weybourne

BR 92.203

Weybourne

BR 92.203

Weybourne

Diesellokomotiver

Dieselelektriske lokomotiver

Med uhyre få unntak er britiske diesellok ensbetydende med dieselelektriske lok, altså lok der kraften overføres fra dieselmotoren via en generator til elektromotorer koblet til akslingene. I mange år var Storbritannia selvforsynt med diesellok, og selv om diesel ikke har like høy status som damp, legger mange av museumsjernbanene vekt på å ta vare på også denne delen av britisk jernbanearv.

BR D.5631 [Loughborough 1960]

Weybourne

BR D.6732 [1962]

Weybourne

BR D.6732

Weybourne

BR D.6732

Weybourne

BR D.6732

Holt

BR D.6732

Holt

BR D.6732

Holt

BR 25,057 (ex D.5207) [Darlington eller Derby første halvdel av 1960-tallet]

Mellom Weybourne og Holt

BR 25,057. Loket er tilsidesatt og avventer restaurering.

Mellom Weybourne og Holt

BR 20.227 [Hawthorns 1968]

Sheringham

BR 20.227

NB! Loket har aldri tilhørt LT. Fargesetting, nr. 8 og navnet "Sherlock Holmes" ble påført av nåværende eiere, "The Class 20 Society", som en minnemarkering for et LT damplok.

Weybourne

BR 20.227

Weybourne

BR 20.227

Weybourne

BR 20.227

Weybourne

BR 20.227

Weybourne

Motorvogner

Dieselmotorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

BR (type 101) 56062 (styrevogn) og 51228 (motorvogn) [Metro-Cammell 1958]

Weybourne

BR 56062 og 51228

Weybourne

BR 56062 og 51228

Weybourne

BR (type 101) 56362 (styrevogn - motorvogn 51188 er skjult bakom) [Metro-Cammell 1960]

Weybourne

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

De eldste personvognene var ikke stort mer avanserte enn de hestevognene de avløste. Hver kupé hadde egen inngang, og konduktøren fristet en heller usikker tilværelse balanserende utenpå vognene for å komme fra kupé til kupé for å kontrollere billetter. Etter hvert utviklet det seg vogner for ulike trafikktyper og ulike prisklasser, samt spesialvogner som restaurant- og sovevogner. Også for andre særlige behov ble det utviklet egne vogntyper.

I dette avsnittet er det tatt med alle typer personvogner for loktrukne tog, samt reisegods-, konduktør- og postvogner som brukes i persontog.

GER / W&UT 7 "Irene" [1884]

Sheringham

GER / W&UT 7

Sheringham

M&GN (ex MR) TY.3 [1886]

Sheringham

M&GN (ex GNR) TZ.129 [Metropolitan 1897]

Sheringham

GER BTY.853 [1899]

Sheringham

GER BTY.853

Sheringham

LNER BT.48861 [1924]

Sheringham

LNER BT.48861. Vognene 48861-4 utgjør et fast koplet vognsett på jakobsboggier. Settet har eget nr.: 74.

Sheringham

LNER T.48862 [1924]

Sheringham

LNER T.48863 [1924]

Sheringham

LNER T.48864 [1924]

Sheringham

LNER BYP.6843 [1928]

Sheringham

LNER BYP.6843

Sheringham

BR (ex LNER) TK.E12493E [1931]

Sheringham

BR TK.E12493E. Legg merke til at de to vognsidene er malt i ulike fargeskjema!

Sheringham

BR (ex LNER) RB.E9128E [1937]

Sheringham

BR RB-E9128E

Sheringham

BR Kk1-RBR.E1969

Sheringham

BR Kk1-FO.M3116

Sheringham

BR Mk1-TSO.E4236

Sheringham

BR Mk1-SO.4372

Sheringham

BR Mk1-TSO.M4843

Sheringham

BR Mk1-TSO.M4958

Sheringham

BR Mk1-BCK.GE21103 (Tilpasset for rullestolbrukere)

Sheringham

BR Mk1-SK.M26012

Sheringham

BR Mk1-BSK.W35148 (Tilpasset for rullestolbrukere)

Sheringham

BR Mk1-BG(K).M81033 (Innredet som kjøkkenvogn til The Dinner Train)

Sheringham

BR Mk1-BG(K).M81033

Sheringham

BR Mk1.E91286

Weybourne

BR CCT.E94464 [1960]

Weybourne

BR CCT.E94464

Sheringham

Godsvogner

Skinnegående godsvogner er eldre enn jernbanen selv. Allerede på 1500-tallet fantes det trallebaner med treskinner i gruver rundt om i Europa. De eldste var skjøvet med håndkraft. Etter hvert kom hesten inn som trekkraft, noe som resulterte i en vesentlig kapasitetsøkning. Damplokomotivet ble i første rekke oppfunnet for å øke transportkapasiteten i gruvene ytterligere. Etter hvert som det ble bygget jernbaner for allmenn transport, utviklet godsvognene seg i takt med transportbehovet, med både åpne og lukkede vogner, samt tankvogner og en rekke spesialiserte vogntyper.

Det varte til langt ut på slutten av 1960-tallet før britiske godstog hadde bremser på samtlige vogner, og de spesielle bremsevognene med sine halvåpne endeplattformer var derfor lenge et markant innslag i godstogene i Storbritannia.

Colman 4807 [1908]

Holt

ESSO (ex PB) 1982 [1942]

Holt

BR åpen godsvogn (muligens ex LNER eller eldre) og bremsevogn B950133

Mellom Weybourne og Holt

BR lukket godsvogn

Weybourne

BR W92097W [1968]

Sheringham

CARLESS STS.53083

Holt

CARLESS STS.53083

Holt

WD ammunisjonsvogn

Weybourne

BR (ex WD) dyplastevogn, opprinnelig bygget for transport av panservogner under 2. verdenskrig

Holt

WD flatvogn for transport av torpedoer til marinen under 2. verdenskrig.

Holt

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert, originalbygget og ombygget, både fra jernbanemateriell og fra landeveiskjøretøyer. Kun i liten grad er slikt materiell bevart, og det som finnes, er ofte mer kuriositeter enn representativt for den store mengden av slikt materiell.

Håndskøvet redskapstralle

Holt

BR HW.429 for utkjøring av ballast

Holt

Kran - avventer forhåpentlig restaurering

Holt

Kran

Holt

 

BR = British Railways  

GNR

=

Great Northern Railway   NNR = North Norfolk Railway
Carless = Petrochem Carless Ltd   LNER = London and North Eastern Railway   PB = Petroleum Board
Colman = J.J. Colman (Colman's of Norwich)

 

M&GN = Midland & Great Northern Joint Railway   W&UT = Wisbech & Upwell Tramway
ESSO = Esso Petroleum Company, Limited

 

MR = Midland Railway   WD = War Department
GER = Great Eastern Railway    

Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 04.02.2020