-eBe-

  

Storbritannia: Motorvogner

Et spesielt trekk ved engelske motorvogntog er at toget som helhet har ett type- og løpenummer, mens hver enkelt vogn i tillegg har sine egne. Det er imidlertid ikke uten videre noen logisk sammenheng mellom togets type- og løpenummer og numrene på de enkelte vognene.

 

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

Elektriske motorvogner:

I den sørlige delen av  landet, området som i sin tid tilhørte Southern Railway/BRs Southern Region, kjører man med 750 V likestrøm i strømskinne, med strømopptak på oversiden av skinnen, noe som gjør det livsfarlig å bevege seg til fots i sporområdet. Kun der det er snakk om mindre utvidelser med direkte tilknytning til strømskinnenettet, tillates det utbygging av dette systemet. All annen nyelektrifisering i dag skjer med luftledning og 25 kV vekselstrøm, og også i sør er nyere materiell forberedt for en framtidig konvertering til vekselstrøm, noe som er synlig på enkelte av bildene.

bullet

Likestrøm, 750 V

bullet

Vekselstrøm, 25 kV

bullet

2-systems, 750 V = / 25 kV ≈

bullet

3-systems, 1500 / 3000 V = / 25 kV ≈

Likestrøm, 750 V

SN 377.111

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.124

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.403

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.419

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.429

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.433

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.437

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.460

Gatwick, 05.05.2017

SN 377.465

Gatwick, 14.10.2015

SN 377.486

East Croydon, London, 05.05.2017

GX 442.406

Gatwick, 14.10.2015

GX 442.417

Gatwick, 14.10.2015

GX 442.419

Gatwick, 14.10.2015

SN 455.818

Tulse Hill, London, 07.05.2017

Vekselstrøm, 25 kV

FCC (ex BR) 317.344

King's Cross st., London, 05.06.2008

LM 350.103 og 242

Euston st., London, 06.05.2017

LM 350.118

Euston st., London, 05.05.2017

LM 350.118

Euston st., London, 05.05.2017

LM 350.118

Euston st., London, 05.05.2017

LM 350.253

Euston st., London, 05.05.2017

LM 350.253 og LOROL 378.256

Euston st., London, 05.05.2017

GN 365.502

King's Cross st., London, 05.05.2017

GN 365.516

King's Cross st., London, 05.05.2017

GN 365.518 "The Fenman", bestående av endevognene 65.952 og 65.911 samt mellomvognene 72.274 (med strømavtaker) og 72.275.

King's Lynn, 14.10.2015

GN 365.518

King's Lynn, 14.10.2015

GN 365.518

King's Lynn, 14.10.2015

GN 365.518

King's Lynn, 14.10.2015

GN 365.522

King's Cross st., London, 05.05.2017

GN 365.522

Ely, 10.05.2017

GN 365.532

Euston st., London, 05.05.2017

LOROL 381.04

Euuston st., Londin, 06.05.2017

VT 390.115 og 221.118

Euston st., London, 05.05.2017

VT 390.125 og 911

Euston st., London, 06.05.2017

VT 390.148

Euston st., London, 05.05.2017

2-systems, 750 V = / 25 kV ≈

GN (ex BR) 313.024

King's Cross st., London, 07.05.2017

GN 313.024

King's Cross st., London, 07.05.2017

GN 313.024

King's Cross st., London, 07.05.2017

GN (ex BR) 313.059

King's Cross st., London, 05.05.2017

GN 313.059

King's Cross st., London, 05.05.2017

GN (ex BR) 313.064

King's Cross st., London, 07.05.2017

TL (ex BR) 319.432

St. Panchras st., London, 07.05.2017

TL (ex BR) 319.436

Tulse Hill, London, 05.05.2017

TL (ex BR) 319.444

Tulse Hill, London, 05.05.2017

TL 377.502

Herne Hill, London, 05.05.2017

SN 377.510

Gatwick, 14.10.2015

LOROL 378.204

Euuston st., Londin, 06.05.2017

LOROL 378.204 (vogn 38.104)

Euuston st., Londin, 06.05.2017

LOROL 378.225 og 381.04

Euuston st., Londin, 06.05.2017

LOROL 378.223 og 204

Euuston st., Londin, 07.05.2017

LOROL 378.256 og LM 350.253

Euston st., London, 05.05.2017

LM 350.253 og LOROL 378.256

Euston st., London, 05.05.2017

GN 387.101 (vogn 421.101 - toget består av to motoriserte styrevogner, en i nummerserie 421.xxx og en i serie 424.xxx, samt motoriserte mellomvogner)

King's Cross st., London, 05.05.2017

GN 387.101 (vogn 421.101)

King's Cross st., London, 05.05.2017

GN 387.101 (vogn 424.101)

King's Cross st., London, 05.05.2017

GN 387.101 (vogn 424.101)

King's Cross st., London, 05.05.2017

TL 387.114

Gatwick, 14.10.2015

TL 387.117

Gatwick, 14.10.2015

GN 387.119

King's Cross st., London, 05.05.2017

TL 387.127

Gatwick, 14.10.2015

VT 390.115 og 221.118

Euston st., London, 05.05.2017

VT 390.125 og 911

Euston st., London, 06.05.2017

VT 390.148

Euston st., London, 05.05.2017

SE 395.001

St. Panchras st., London, 07.05.2017

SE 395.001 og 023

St. Panchras st., London, 07.05.2017

SE 395.023 og 001

St. Panchras st., London, 07.05.2017

TL 700.003

Gatwick, 07.05.2017

TL 700.003, innteriør på 1. kl.

MEllom London og Gatwick, 07.05.2017

TL 700.107

Croydon, London, 05.05.2017

TL 700.108

Gatwick, 05.05.2017

TL 700.108, interiør på 2. kl.

Mellom Gatwick og London, 05.05.2017

3-systems, 750 V = / 3000 V = / 25 kV ≈

Første generasjons EuroStar-tog i trafikken Kanaltunnelen mellom Storbritannia og Frankrike/Belgia, kjører på hhv. 25 kV vekselstrøm i Frankrike og på høyhastighetslinjene i Belgia. Inn til belgiske byer må de imidlertid kjøre på 3 kV likestrøm. Opprinnelig måtte de kjøre på 750 V likestrøm i strømskinne på britisk side, noe som innebar at de også måtte bygges etter det langt mindre, britiske jernbaneprofilet. Etter åpningen av høyhastighetslinjen mellom Folkstone og London St. Panchras kjører de på 25 kV også i Storbritannia. Utstyret for strømskinne og 750 V er imidlertid beholdt i tilfelle behov for omledning. Selv om de ikke er utstyrt for kjøring på 1,5 V likestrøm, skal de også kunne tåle å kjøre på det franske likestrømsnettet.

ES 373.001 (3001)

St. Panchra st., London, 05.05.2017

ES 3011

Gare du Nord, Paris, Frankrike, 22.10.2011

ES 3214

Gare du Nord, Paris, Frankrike, 22.10.2011

ES 373.216 (3216) og 374.010 (4010)

St. Panchra st., London, 05.05.2017

ES 374.020 (4020) og 373.231 (3231)

St. Panchra st., London, 05.05.2017

4-systems, 1500 V = / 3000 V = / 15 kV ≈ / 25 kV ≈

2. generasjons EuroStar har ikke utstyr for kjøring på det engelske 750 V-nettet. Til gjengjeld er de utstyrt for kjøring på hele det kontinentale normalspornettet.

ES 373.216 (3216) og 374.010 (4010)

St. Panchra st., London, 05.05.2017

ES 374.020 (4020) og 373.2331 (3231)

St. Panchra st., London, 05.05.2017

ES 374.025 (4025)

St. Panchra st., London, 05.05.2017

ES 374.025

Mechelen, Belgia, 07.03.2018

Dieselmotorvogner:

Store deler av Storbritannia er fortsatt ikke elektrifisert. Dette gjelder også hovedlinjer. Type 253/254, High Speed Train (HST), satte i 1987 hastighetsrekord for dieseltraksjon med 238 km/t. I 2015 er denne rekorden fremdeles ubeseiret. Disse togene ble senere omklassifisert til loktrukne tog med lok i begge ender. I denne samlingen er drivenhetene derfor plassert under diesellokomtiver.

Dieselhydraulisk

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

NR 144.002

Sheffield, 10.10.2015

NR 144.007

Sheffield, 10.10.2015

ATW (ex BR) 153.310

Porthmadog, Wales, 31.05.2005

Type 171, 253, 158 og 91

Edinburgh, Skotland, juni 2008

ATW 153.310

Porthmadog, Wales, 31.05.2005

NR 153.315

Sheffield, 10.10.2015

NR 153.315

Sheffield, 10.10.2015

EMT 158.812 (vogn 528.12 - toget består av motorisserte styrevogner, 528.xx og 578.xx, samt motorisert mellomvogner)

Ely, 10.05.2017

EMT 158.812 (vogn 528.12)

Ely, 10.05.2017

EMT 158.812 (vogn 578.12)

Ely, 10.05.2017

EMT 158.866

Ely, 10.05.2017

NR 158.872

Sheffield, 10.10.2015

NR 158.872

Sheffield, 10.10.2015

FGW 166.217

Gatwick, 14.10.2015

FSR type 170 . I forgrunnen DB (ex ESW) type 67, DB (ex ESW) 90.028 og FSR type 382.

Edinburgh, 28.01.2012

XCT 170.110

Ely, 10.05.2017

XCT 170.110

Ely, 10.05.2017

GA 170.202

Ely, 10.05.2017

GA 170.202

Ely, 10.05.2017

GA 170.202

Ely, 10.05.2017

GA 170.206

Ely, 10.05.2017

GA 170.271

Ely, 10.05.2017

GA 170.273

Ely, 10.05.2017

NR (ex FNW) 175.110

Manchester, 08.06.2005

NR 175.110

Manchester, 08.06.2005

HT 180.110 (vogn 509.10 - toget består av 2 motoriserte styrevogner, 509.xx og 599.xx, samt motoriserte mellomvogner)

King's Cross st., London, 07.05.2017

HT 180.110 (vogn 509.10)

King's Cross st., London, 07.05.2017

HT 180.110 (vogn 599.10)

King's Cross st., London, 07.05.2017

TPEX 185.101

York, 11.10.2015

FSR 185.130 og 158.738

Edinburgh, Skotland, juni 2008

TPEX 185.145

York, 11.10.2015

Dieselelektrisk

XCT type 221.

Edinburgh, 28.01.2012

VT 221.105

Euston st., London, 05.05.2017

VT 221.118

Euston st., London, 05.05.2017

VT 221.118 og 390.115

Euston st., London, 05.05.2017

XCT 221.132

Sheffield, 10.10.2015

XCT 221.138

Sheffield, 10.10.2015

XCT 221.138

Sheffield, 10.10.2015

EMT 222.005

St. Panchras st., London, 05.05.2017

EMT 222.010

St. Panchras st., London, 07.05.2017

EMT 222.022 og 013

St. Panchras st., London, 05.05.2017

EMT 222.003

Sheffield, 09.10.2015

 

ATW = Arriva Trains Wales  

FSR

=

ScotRail Trains Ltd.

  NR = Northern Rail
BR = British Railways  

GA

=

Abellio East Anglia Limited (Greater Anglia)

  SE = London & South Eastern Railway Lid

EMT

=

East Midlands Trains

  GN =

Great Northern Route

  SN = Southern Network
ES = Eurostar International Ltd.

 

GX = Gatwick Express   TL = Thameslink

FCC

=

First Capital Connect

  HT = Hull Trains   TPEX = First TransPennine Express
FGW = First Great Western   LM = London Midland   VT = Virgin Trains

FNW

=

First North Western

 

LOROL = London Overground Rail Operations Ltd   XCT = CrossCountry - XC Trains Ltd

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 17.07.2019