-eBe-

  

Storbritannia: Sporvei og t-bane

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

Sporvei

bullet

London

bullet

Sheffield

London

London fikk sin første, hestetrukne, sporveislinje i 1860. Skinnene ble lagt oppå gatelegemet og utgjorde derfor et vesentlig hinder for all øvrig trafikk. Dette førte til en massiv motstand blant vognmenn, politikere og næringsdrivende, og allerede året etter vedtok parlamentet en lov som krevde at sporveisskinner måtte bygges nedfelt i gatelegemet, noe som også innebar ombygging av den første linjen i Victoria Street. Sporvidden var allerede i utgangspunktet 1435 mm (normalspor), en sporvidde som ble gjennomført også ved alle senere utbygginger, til tross for at det var ofte konkurrerende selskaper som sto for utbyggingen. Først på 1930-tallet ble all kolektivtransport i London samlet under én kommunal mynddighet.

I 1873 ble det gjort forsøk med dampsporvei i London. Dette forsøket ble oppgitt etter kort tid pga. allmenn motstand mot den støyen og forurensingen dampsporveien medførte. Et forsøk med trykkluftdrift ble gjort fra 1881 til 1883, og i 1884 ble det åpnet to kabeltrukne linjer, etter samme prisnipp som i San Fransico. Disse ble 15 år senere bygget om til elektrisk drift. Selv om forsøk med elektrisk sporvei var igangsatt allerede i 1883, skulle det ta nærmere 20 år før elektrifiseringen av Londons sporveier var gjennomført.

Ved utbruddet av 1. verdenskrig hadde London verdens største, elektriske sporveisnett. Allerede i mellomkrigstiden begynte imidlertid nedleggelsene å ramme sporveien. Flere linjer ble erstattet med bensin- eller trolleybusser, og allerede i 1952 ble den siste linjen lagt ned. Den forventede bedringen av trafikkflyten i London uteble imidlertid. Det kan følgelig ikke ha vært sporveien som var årsak til dårlig trafikkflyt! - og mot slutten av ddet 20. århundre begynte man igjen å tenke sporvei. I 2000 ble den første nye sporveislinjen åpnet i bydelen Croydon. Den nye sporveien følger dels gamle sporveistraséer, men gjør også utstrakt bruk av nedlagte jernbanelinjer. Det består i dag av fire linjer, og en femte er under bygging. I denne delen av London er trikken kommet tilbake for å bli.

Andre steder i byen er situasjonen en annen. To planlagte prosjekter er inntil videre lagt på is. Man vil i stedet satse på såkalte bussbaner. Dette skal etter sigende være billigere å bygge. Erfaring fra andre steder i verden tilsier imidlertid at slike bussbaner ender opp som kostbare og lite effektive forstadier til en senere sporveisutbygging. Tiden vil vise hva som vil skje. Et tredje prosjekt, i det gamle havneområdet Docklands, begynte som sporvei, men endte som en fullautomatisert t-banelinje etter samme mønster som t-banen i København.

Samtlige bilder er tatt på holdeplassen Waddon Marsh 11.05.2017.

TfL (ex TLC) 2532

TfL (ex TLC) 2546

TfL 2546

TfL (ex TLC) 2547

TfL (ex TLC) 2548

TfL 2548

TfL 2564

Dette er samme vogntype som hos Bybanen i Bergen. TfLs vogner ble egentlig bygget til Bergen, men ble solgt til London da TfL hadde akutt vognmangel. Nye vogner ble bygget til Bergen.

Sheffield

Sheffields sporveishistorie startet i 1873 da det ble åpnet en normalsporet (1435 mm) hestesporvei i byen. I 1899 åpnet den første elektrisk drevne linjen, og allerede tre år senere var elektrifiseringen gjennomført på samtlige linjer. Sporveisnettet nådde sin største utstrekning allerede i 1905, med gjennomgående trafikk til nabobyen Rotherham. Da behovet for nytt materiell meldte seg etter 2. verdenskrig, fant byens myndigheter det billigere å anskaffe busser enn nye trikker - uten å ta hensyn til bussenes mye kortere levetid, så den formodete gevinsten viste seg å være svært kortsiktig - og nedleggelsene av trikkelinjene begynte i 1952. I 1960 ble den siste linjen nedlagt. Etter få år viste seg både at den forventede, økonomiske gevinsten uteble totalt, og at bussene ikke maktet å hanskes med den stadig økende trafikkmengden, og planleggingen av et nytt sporveissystem begynte. Trafikken startet i 1994, og forlengelser av linjen ble suksessivt åpnet gjennom det påfølgende året. Systemet har nå to linjer, og det foreligger en rekke utvidelsesplaner, bl.a. for gjenopprettelse av sporveisforbindelsen til Rotherham. Men mens den gamle forbindelsen mellom de to byene fulgte landeveien, vil den nye ta i bruk en eksisterende jernbanelinje, noe som vil kreve 2-systems materiell, 750 V likestrøm og 25 kV vekselstrøm. Alt i alt tyder alt på at sporveien er kommet tilbake til Sheffield for å bli, og at den vil spille en stadig viktigere rolle i byens kollektivtransport.

SST 101

Glossop Road, 10.10.2015

SST 102

Glossop Road, 10.10.2015

SST 104

West Street, 09.10.2015

SST 107

Glossop Road, 11.10.2015

SST 107 og 115

Glossop Road, 11.10.2015

SST 110

Glossop Road, 09.10.2015

SST 111

Glossop Road, 10.10.2015

SST 111

Glossop Road, 11.10.2015

SST 111

Glossop Road, 11.10.2015

SST 115

Glossop Road, 11.10.2015

SST 117

Glossop Road, 10.10.2015

SST 119

Glossop Road, 10.10.2015

T-bane m.m.

bullet

Gatwick

bullet

London

Gatwick

Mellom søndre og nordre terminal på Gatwick flyplass går det en intern bane. Den er helt isolert fra alle øvrige baner og trafikkeres av tog som utelukkende kjører på gummihjul på sementbaner, med strømskinne i midten. Vognene er helautomatiske og førerløse.

Bildene er tatt på søndre terminal 07.05.2017.

London

London Underground er verdens eldste t-banesystem. Den første linjen, som den gang het Metropolitan Railway, i dag Metropolitan Line, ble åpnet som en dampdrevet undergrunnslinje allerede i 1863. Den første elektriske linjen ble åpnet i 1890. De eldste linjene ble bygget relativt grunt, men senere ble det bygget linjer som lå langt dypere, og disse var det som ga t-banen i London den folkelige betegnelsen "The Tube". De dyptliggende stasjonene ble brukt som tilfluktsrom under bombeangrepene under 2. verdenskrig og bidro vesentlig til å holde tapene av menneskeliv nede. Samtlige linjer er bygget med 1435 mm sporvidde (normalspor).

Totalt består nettet i dag av 11 linjer som totalt utgjør en linjelengde på litt over 40 mil. 90 % av stasjonene ligger nord for Themsen. Det foreligger imidlertid utbyggingsplaner av den sørlige delen av nettet (Bakerloo Line). Også nord for Themsen foreligger det en rekke utbyggingsplaner. "The Tube" har i mer enn 100 år utgjort ryggraden i Londons kollektivtrafikk, en posisjon som ikke trues av noen andre transportformer.

Bildene er tatt på Euston stasjon 06.05.2017.

LUL 51521

LUL 51564

LUL 51569

LUL 51674

 

LGW = Gatwick Inter-terminal Shuttle   SST = Stagecoach Supertram   TfL = Transport for London
LUL = London Underground Limited           TLC = Tramlink Croydon

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 02.08.2019