-eBe-

  

Järnvägens Museum

Ängelholm

Jernbanemuseet i Ängelholm ligger i en ombygget lokstall like sør for byens jernbanestasjon. Det ble grunnlagt i 1998, og etter flere eier- og navnebytter eies det i dag av Ängelholm kommune. Dette er ikke et museum for hard-core jernbanefans som vil se flest mulig lok. vogner og annet rullende materiell. Det er derimot stedet for den mer reflekterte som vil gå i dybden når det gjelder den øvrige jernbanetekniske utviklingen, ikke minst signal- og sikkerhetssystemer.

Museet er et særdeles barnevennlig museum med et stort innendørs lekeområde der både de minste og de litt større barna kan utfolde seg. Utendørs bys det i sommersesongen på en tur med miniatyrbane. Og barn i alle aldre (inkl. dette snart 70-årige barnet) vil la seg fascinere av togsimulatoren "Locomotion". Opplevelsen av å reise på loket er så livaktig at du virkelig lener deg over for å motvirke sentrifugalkreftene i kurvene! Modelljernbanen med tilhørende filmframstilling av det rullende materiellets utvikling er også en opplevelse. Järnvägens Museum i Ängelholm er absolutt et besøk verd.

Samtlige bilder er tatt 10.09.2019.

bullet

Lokomotiver

bullet

Person- og godsvogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell (inkl. dresiner)

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

Damplokomotiver

Normalspor (1435 mm)

SJ W.1229 [TMV 1914]

SJ W.1229

SJ W.1229

Elektriske lokomotiver

NR (ex SJ) Da.903 [ASEA]

Loktypen var aldri grønn i driftstiden, men i 1957 laget Märklin en grønn utgave for det tyske hjemmemarkedet. I forbindelse med 100-årsjubileet for elektrisk jernbane i Sverige i 2915 malte NR, i samarbeid med Märklin, dette loket opp etter forbilde av modellen.

NR Da.903

NR Da.903

Diesellokomotiver

Decauvillespor (600 mm)

Enkle baner med 600 mm sporvidde, såkalt Decauvillespor, har vært mye brukt under anlegg av nye jernbanestrekninger. Sporvidden har også vært brukt på andre anleggsbaner samt i gruver..

SJ BYCF.46 [1941]

SJ BYCF.46

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kjøreledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Dresiner / motordresiner

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantografer eller andre innretninger som leder strøm direkte fra kjøreledningen til skinnende, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv.

SJ 4108 [International 1971], kan kjøre på vei mellom oppdragene.

SJ 4108

Dresiner / motordresiner

Dresiner brukes til ulike formål, sporinspeksjon, personelltransport, frakt av verktøy og mindre gjenstander m.m. Nyere motordresiner kan også brukes som oppholdsrom. I senere år er bruken av dresiner i det alt veseentlige opphørt, og oppgavene er overtatt av lastetraktorer.

SJ inspeksjonsdresin fra 1800-tallet, punpedrevet av to mann.

SJ inspeksjonsdresin

SJ klassisk sykkeldresin fra ca. 1900 til langt opp på 1960-tallet.

SJ sykkeldresin

SJ MDR072.3562C. Typen ble bygget i stort antall i siste fjerdel av 1900-tallet. For det meste ute av bruk i dag.

SJ MDR072.3562C

SJ MDR072.3562C

SJ MDR072.3562C

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke materielltyper for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang mv.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Decauvillespor (600 mm)

Normalspor (1435 mm)

SJ spormal

At skinnegangen har korrekt sporvidde, er avgjørende for sikker framføring av togene. For å sikre dette brukes ulike typer spormaler.

Decauvillespor (600 mm)

For å lette arbeidet når nye strekninger anlegges, har det ofte vært anlagt midlertidige transportbaner, som oftest med sporvidde 600 mm. De vanligste vignene på disse banene har vært såkalte "vagger" (samme type som også brukes på gruvebaner) som lett kan tippes sidelengs. Disse har vært brukt både til bortkjøring av utgravingsmasse og til tilkjøring av masse som brukes til oppbygging av banelegemet. De er ikke tyngre enn at de ofte kan skyves for hånd, men det har også vært brukt små lok, spesielt når flere vagger skulle fraktes samtidig.

Håndskjøvet vagge

Loktrukket vagge

 

NR = NetRail   SJ = Statens Järnvägar

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.11.2019