-eBe-

  

Tanzania

Tanzania fikk sin første jernbane mens landet fremdeles i 1888 mens fastlandsdelen, Tanganyika, fremdeles var tysk koloni under navnet Tysk Øst-Afrika. Sporvidden som ble valgt, var 1.000 mm. Etter 1. verdenskrig ble Tanganyika et protektorat under Storbritannia som bygde jernbanenettet videre ut og knyttet det til sitt eget nett i Kenya og Uganda, East African Railways (EARC). Også her var det valgt den, for britiske kolonier usedvanlige sporvidden 1.000 mm, noe som skyldtes den transportlogisiske nærheten til India der denne sporvidden allerede var i bruk på smalspornettet. Det meste av materiellet til EARC var også bygd i India som hadde og har en stor og teknologisk velutviklet jernbaneindustri. Etter frigjøringen meldte daværende Tanganyika seg ut av samarbeidet med Kenya og Uganda, og i 1964 inngikk Tanganyika en union med øystaten Zanzibar. Det nåværende statsnavnet er satt sammen av første stavelse fra hver av unionsdelene.

Hele det eksisterende jernbanenettet lå nord for hovedstaden Dar-es-Salaam fram til 1970 da det med kinesisk hjelp ble bygget en linje, TAZARA Railway, fra hovedstaden Kasama i Zambia til Dar-es-Salaam. Denne linjen hadde sporforbindelse med jernbanenettet i hele det sørlige Afrika, og for å lette en gjennomgående trafikk når så langt kom at de politiske forholdene ville ligge til rette for det, fikk denne linjen sørafrikansk standardsporvidde, 1.076 mm, også kjent som CAP-spor etter Carl Abraham Pihl, Norges første jernbanedirektør, som var den første som definerte denne sporvidden. Forskjellen i sporvidde hindrer gjennomgående trafikk fra TAZARA til TRL (også kalt TRC), og siden samtrafikken med Kenya og Uganda helt er opphørt, er også begrunnelsen for å opprettholde meterspor på TRL bortfalt. Det foreligger derfor planer om å bygge TRL om til CAP-spor, men hittil har ikke landet hatt økonomi til å sette disse planene ut i livet. Det importeres derfor fortsatt metersporig jernbanemateriell, fortrinnsvis brukt, fra India.

Samtlige bilder er tatt 23.10.2008 på stasjonen i Dodoma.

TRL (ex IR) 73R.11. Typen har i en årrekke vært standard smalsporlok hos IR.

TRL 73R.11

TRL (ex IR) 73R.21

TRL 73R.21 og 11

TRL 73R.21 og 11

TRL persontog. Den midterste vognen røper tydelig sitt indiske opphav.

 

IR = Indian Railways (India) TRL = Tanzanian Railways Ltd

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 20.08.2019