-eBe-

  

Tsjekkia

Tsjekkia er den vestlige delen av det som i perioden 19181992 het Tsjekkoslovakia, en stat som oppsto da det østerriksk-ungarske Habsburgmonarkiet ble delt opp etter 1. verdenskrig. Mens de vestlige provinsene Böhmen og Mähren (dagens Tsjekkia) hadde vært styrt fra Wien som en del av Østerrike, hadde den østlige delen, Slovakia, vært styrt fra Budapest, som en del av Ungarn. Dette førte til at selv om språket i Tsjekkia og Slovakia i utgangspunktet var to dialekter av samme vestslaviske språk, utviklet de seg ulikt og regnes i dag som to språk. Også kulturelt og økonomisk utviklet de to delene seg ulikt. Da jernbaneutbyggingen begynte, ble jernbanen i dagens Tsjekkia preget av østerriksk teknologi, mens jernbanen i Slovakia ble preget av ungarsk. Sporvidden var imidlertid den samme, 1435 mm (normalspor). Fra 1918 ble teknologi og praksis i de to delene av landet harmonisert, og Tsjekkoslovakia utviklet en sterk jernbaneindustri som teknologisk lå svært langt framme. Også under kommuniststyret fra 1949–1989 lå Tsjekkoslovakia i teten for den jernbaneindustrielle utviklingen i den kommunistdominerte delen av Europa, og tsjekkoslovakiskbygde lokomotiver, sporvogner og trolleybusser var å finne i en rekke land, som DDR, Sovjetunionen (dagens Estland, Hviterussland, Latvia, Litauen, Russland, Ukraina m.fl.). Ja, selv Norge (Bergen), som eneste vestlige land, importerte trolleybusser fra Tsjekkoslovakia.

Da elektrifiseringen begynte på 1920-tallet, valgte man 1500 V likestrøm. Dette ble etter 2. verdenskrig høynet til 3 kV. I den sørlige delen av landet begynte elektrifiseringen først etter 2. verdenskrig, og der valgte man å satse på 25 kV vekselstrøm, det samme som i nabolandet Ungarn. For å redusere ulempene med to strømsystemer utviklet man etter hvert flere typer 2-systems lokomotiver og motorvogner.

I kommunisttiden ble det håndhevet et strengt fotoforbud ved jernbanene i det daværende Tsjekkoslovakia, på samme måte som i de andre kommuniststyrte landene i Sentral- og Øst-Europa. Dette fotoforbudet forsvant sammen med kommunistregimet i november 1989, etter den såkalte fløyelsrevolusjonen. Det viste seg imidlertid at de kulturelle foirskjellene mellom den tsjekkiske og den slovakiske delen av landet var for store til at de kunne holdes sammen da diktaturet falt, og i 1992 skilte Tsjekkia og Slovakia lag etter en fredelig oppløsningsprosess. Jernbanettet med tilhørende rullende materiell ble naturlig nok også delt mellom de to nye statene.

Jernbane

(Railway / Eisenbahn / Железная дорога)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

Sporvei

(Trams / Straßenbahn / Трамваи и метро)

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

Kabelbaner

(Funiculars / Standseilbahnen / Фуникулярные железные дороги)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe- Datas hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 24.01.2018