-eBe-

  

Sporveien i Praha

Sporveien i Praha åpnet med hestedrift høsten 1875. Sporvidden var 1435 mm (normalspor), samme sporvidde som i dag. Elektrifiseringen satte inn i forbindelse med den store landsutstillingen i Praha i 1891, og fra 1896 startet man regelmessig elektrisk kjøring på hele nettet. På 1960-tallet ønsket man å erstatte hele sporveien med t-bane, men disse planene er siden igjen blitt endret. Det anskaffes nå moderne lavgulvsvogner, og også eldre materiell blir bygget om med lavgulvsseksjoner. I dag samvirker sporvei og t-bane på en måte som utnytter begges potensial på en god måte, og det er ingen som lenger snakker om nedlegging av sporveien, heller tvert om.

DPP T3.6716. Hovedtype T3 finnes i en rekke ombyggings- og moderniseringsvarianter, adskild med bokstaver etter hvoedtypebetegnelsen.

Jindřišská, juli 1998

DPP T3.6977

Juli 1998

DPP T3SU.7008 og T6A5.8718

12.05.2010

DPP T3SUCS.7100 + 7101

Havlickova, 13.05.2010

DPP T3SUCS.7134

Letenska, 12.05.2010

DPP T3SUCS.7176, KT8D5RN2P.9163 og T3R.P.8237 + 8236

29.01.2014

DPP T3SUCS.7212

30.04.2008

DPP T3SUCS.7244

30.04.2008

DPP T3R.P.8237 + 8236

29.01.2014

DPP T3R.P.8394

12.05.2010

DPP T3R.P.8474

26.07.2015

DPP T3R.P.8490+8491

25.07.2015

DPP T3R.P.8490+8491 (8491 nærmest)

25.07.2015

DPP T3R.P.8535+8536

27.07.2015

DPP T3.R.P.8550

29.01.2014

DPP T3.R.P.8551 + 8550

29.01.2014

DPP T3R.PLF.8252 [T3R.PLF er T3-vogner som er ombygd med lavgulv mellom boggiene for å lette på- og avstigning for bevegelseshemmede.]

25.07.2015

DPP T3R.PLF.8252

25.07.2015

DPP T3R.PLF.8258 + T3P.8565

12.05.2010

DPP T3R.PLF.8258 + T3P.8565

29.01.2014

DPP T3R.PLF.8565+T3P.8572 (nærmest)

26.07.2015

DPP T3R.PLF.8261

26.07.2015

DPP T3R.PLF.8272+T3P.8572

27.07.2015

DPP T6A5.8615

U Výstaviště, juli 1998

DPP T6A5.8721

14.05.2010

DPP T6A5.8615

Juli 1998

DPP T6A5.8725

29.01.2014

DPP type KT8D5 med helreklame

Diáždená, juli 1998

DPP KT8D5.9021

Patočkova, juli 1998

DPP KT8D5.9038

Juli 1998

DPP KT8D5.9043

Juli 1998

DPP KT8D5RN2P.9014 [Type KT8D5RN2P er en oppgradering av type KT8D5, bla. med påbygging av et 3. (midtre) lavgulvsledd]

03.05.2008

DPP KT8D5RN2P.9068

27.07.2015

DPP KT8D5RN2P.9068

14.05.2010

DPP KT8D5RN2P.9077

13.05.2010

DPP 14T.9120

Malostranske namesti, 12.05.2010

DPP 14T.9126

Havlickova, 13.05.2010

DPP 14T.9137

03.05.2008

DPP 14T.9159

29.01.2014

DPP 14T.9159 og 15T.9289

29.01.2014

DPP 15T.9205

25.07.2015

DPP 15T.9245

26.07.2015

DPP 15T.9289

29.01.2014

DPP 15T.9291

25.07.2015

 

DPP = Dopravní Podnik hlavního města Prahy

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner og sporveismuseer

(Vintage trams and museums / Veteranstraßenbahnen und Museen / Tranvías de ventaja y museos / Tрамы ветерана и музея)

bullet

Tsjekkiske trolleybusser

(Czech trolleybusses / Tschechische O-Buße / Trolebuses Checas / Чешская троллейбусов)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.12.2018