-eBe-

  

Tyskland*

Tysklands første jernbanelinje ble åpnet i 1835 mellom Nürnberg og nabobyen Fürth. Åpningstoget ble trukket av lokomotivet "der Adler". I de påfølgende årene skjedde det en rivende utbygging av jernbanelinjer over hele Tyskland, men noe helhetlig jernbanenett var det ikke snakk om da landet var delt i en rekke småstater som valgte hver sine standarder. Omtrent det eneste man var enig om, var at hovedlinjene skulle være normalsporete (1435 mm). Det ble imidlertid også bygget en rekke lokale baner med smalere sporvidder, for det meste 750 og 1000 mm, men det forekom også en rekke andre, ofte på grunn av at de gamle målene, fot og tommer, var ulikt definert i de ulike delstatene. Selv etter samlingen av Tyskland til ett rike i 1871 forble jernbaneforvaltningen på delstatsnivå. Under 1. verdenskrig medførte det desentraliserte jernbanevesenet store problemer, og det var erfaringene fra krigen som til slutt fikk riksmyndighetene til å skjære gjennom og grunnlegge en samlet, riksdekkende jernbaneforvaltning, Deutsche Reichsbahn (DR), i 1920.

Begge verdenskrigene resulterte i at Tyskland måtte avstå store landområder til nabolandene, og med landområdene fulgte naturligvis også store jernbanestrekninger. Da Tyskland ble delt i to stater etter 2. verdenskrig, måtte på mange måter jernbanekartene tegnes helt på nytt og nye trafikkmønstre etableres, da den innertyske grensen stengte mange av de tradisjonelle trafikkårene. Gjenforeningen i 1990 utløste en intens byggevirksomhet for å gjenopprette brutte forbindelser. Samtidig ble det satset på en storstilt opprustning av eksisterende linjer til høyhastighetslinjer, og flere nye ble bygd.

Som det elektriske lokomotivets hjemland satset Tyskland tidlig på elektrifisering av jernbanen, særlig i det fjellrike sør. Elektrifiseringen ble avbrutt av 2. verdenskrig, og krigsskadene medførte at elektrifisering så å si måtte begynne fra bunnen av igjen etter krigen, i begge de tyske statene.

Damplokomotiver

(Steam locomotives / Dampflokomotiven / Locomotoras de vapor / Паровосы)

Elektriske lokomotiver

(Electric locomotives / Elektrolokomotiven / Locomotoras eléctricas / Электровозы)

Diesellokomotiver

(Diesel locomotives / Diesellokomotiven / Locomotoras térmicas / Тепловосы)

Elektriske motorvogner

(Electrical multiple units / Elektrische Triebwagen / Unidades eléctricas / Электрические поезда)

Dieselmotorvogner

(Diesel multiple units / Dieseltriebwagen / Unidades  térmicas / дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Jernbaner i DDR

(Railways in GDR / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР)

Harzer Schmalspurbahnen

(The Harz narrow gauge railways / Los ferrocarriles de via estrecha en Harz / Узкие железные дороги датчика в Харц)

Mecklenburgische Bäderbahn Molli

(Molli railway / El ferrocarril de Molli / Молли железнодорожных)

"Rasender Roland"

 ("The Raging Roland" / "Rolando Rápido" / "Быстрое Роланд")

Utenlandske tog i Tyskland

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

InnoTrans

(ИнноТранс)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

Sporvei og t-bane

(Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

Kabelbaner

(Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги)

Miniatur Wunderland

(Miniature Wonderland / миниатюрная страна чудес)

* NB! Tysk jernbanemateriell fotografert utenfor Tyskland (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 18.01.2019