-eBe-

  

Tyskland

Damplokomotiver

Omstillingen fra damp til el og diesel begynte tidlig i Tyskland, men ble avbrutt av krigsutbruddet i 1939. Etter krigen tok det flere tiår før man hadde overvunnet krigsskadene, og i hele denne gjenoppbyggingsperioden spilte damploket en viktig rolle. Først i 1977 kunne de vesttyske statsbanene (Deutsche Bundesbahn) fase ut de siste damplokene. Ved privat- og industribaner ble det ennå i noen år kjørt damp, men de siste restene av damp forsvant tidlig på 1980-tallet - med unntak av noen få industriinterne akkumulatorlok.

I DDR varte det ytterligere 10 år før statsbanene (Deutsche Reichsbahn) kunne fase ut dampdriften på det normalsporete nettet. Fra 1960-tallet og utover satte DR i gang et større moderniseringsprogram av flere viktige damploktyper, med nye kjeletyper og annen teknologi som økte lokenes yteevne betraktelig. Disse ble omtalt som såkalte rekolok (rekonstruerte lok) og er lett kjennbare på den store matevannsforvarmeren over røykskapet.

En rekke smalsporbaner, særlig i DDR, holdt imidlertid fast ved dampdriften - og gjør det fremdeles også etter den tyske gjenforeningen i 1990. Disse banene er vesentlige turistattraksjoner - ved siden av at de også er en del av det offentlige kollektivtransportnettet. Disse banene har egne sider i samlingen. Her er det kun tatt med noen få eksempler for å vise loktypene. Det samme gjelder loktyper som er bevart på museer og museumsjernbaner.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

bullet

900 mm

bullet

Tertiærspor (750 mm)

Normalspor (1435 mm)

Fungerende replika av Tysklands første lok, "Adler". Replikaen er bygget til 100-årsjubileet i 1935. Museumslok.

DB Museum Nürnberg, 14.11.2018

Bad.St.b IX "Phönix". Museumslok.

DB Museum Nürnberg, 14.11.2018

K.Bay.St.B S2/6.3201. Museumslok.

DB Museum Nürnberg, 14.11.2018

KpEV G3.Saarbrücken 3154. Museumslok.

DB Museum Nürnberg, 14.11.2018

DB (ex DR) 98.812 (ex K.Bay.St.B GtL4/4.2562). Museumslok.

Kempten, siste halvdel av 1980-tallet

DR 74.1192. Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB (ex DR) 38.3477 (ex KpEV type P8)

Freudenstadt, 1950-tallet

DB (ex DR) 55.3345 (ex KPEV G8.1 Cassel 5159). Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

HLB 16

Crailsheim, 1950-tallet (?)

DR 95.0028. Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB (ex DR) 78.501. Museumslok.

DB Museum Nürnberg, 14.11.2018

DB (ex DR) 01.008. Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB 012.077 (ex DR 01.1077)

Braunschweig, ca. 1970

DR 05.001. Museumslok.

DB Museum Nürnberg, 14.11.2018

*N*

DR 41.1144, DDR "Rekolok", grunnleggende fornyet med høyere hastighet og ytelse enn originalutførelsen. Museumslok.

Eisenach Hbf., 10.09.2017

DB 043.167 (ex DR 43.167)

Emsland, ca. 1960

DB 044.197 (ex DR 44.197)

Neuenmarkt-Wirsberg, ca. 1970

DB 044.377 (ex DR 44.377). Museumslok

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB 064.415 og motorvogn type 614

Bayreuth, ca. 1970

DB 064.518

Tübingen, ca. 1970

DB 050.633 (ex DR 50.633)

Lauda, ca. 1970

DR 52.5448, DDR "Umbaulok", samme kjeletype som de såkalte Rekolokene, men ellers i originalutførelse. Museumslok tilhørende DB-Museum Nürnberg.

Leipzig Hbf, 13.06.2010

DR 52.8015, DDR "Rekolok", grunnleggende fornyet med høyere hastighet og ytelse enn originalutførelsen.

Elsterwerda, sept. 1989

DR 58.3038. DDR-rekolok.

Riesa, mai 1989

BLE 146. Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB 053.075 (ex DR 50.1075). Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

RAG D.724. Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

DB 023.023

Würzburg, ca. 1970

DB 66.002. Museumslok.

Eisenbahnmuseum Bochum, 19.09.2018

Meterspor (1000 mm)

HSB (ex DR) 99.5902 (ex NWE 11)

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.5906 (ex NWE 41)

Wernigerode, 16.08.2006

HSB (ex DR) 99.222

Brocken, 16.08.2006

HSB (ex DR) 99.7235

Wernigerode, 06.04.2012

HSB 99.236 (ex DR 99.7236)

Wernigerode, 06.04.2012

900 mm

DR 99.2322

Bad Doberan Hbf., mai 1989

DR 99.2323

Bad Doberan, mellom Stadtmidte og Hbf., mai 1989

Tertiærspor (750 mm)

DEB (ex JKLB) "Helene"

Möckmühl, ca. 1960

DR (ex ZSB) 99.1731

Bertsdorf, april 1989

*N*

DR 99.1590 (ex DR 99.590, ex KSStEB IVk.180). Museumslok bevart ved Preßnitztalbahn.

Jöhstadt, 16.12.2018

DR 99.594 (ex UHB nr. 8 "Bingsfoss" [!], ex DR 99.1594, ex DR 99.594, ex KSStEB 184) [Hartmann 1913]. Museumslok.

Putbus, 29.09.2009

RüKB 52Mh (ex RüKB 99.4632, ex DR 99.4632, ex PLB, ex RüKB 52Mh). Museumslok,

Putbus, 12.03.2016

DR 99 4603 [Henschel 1912] (ex PLB 205N2206, ex RüKB 9m, ex DKBW 113m). Museumslok.

Putbus, 29.09.2009

DR 99.4652 (ex JKLB 1, ex OKW). Museumslok.

Putbus, 12.03.2016

RüBB (ex RüKB, ex DR) 99.1782 (ex DR 99.782)

Putbus, 29.09.2009

RüBB (ex RüKB, ex DR) 99.4011 (ex MBB 7)

Putbus, 12.03.2016

RüBB (ex RüKB, ex DR) 99.4802 (ex KJI 21)

Göhren, 03.03.2013

 

Bad.St.B. = Badische Staatsbahn HSB. = Harzer Schmalspurbahnen GmbH OKW = Oberkommando Wehrmacht
DB = Deutsche Bundesbahn JKLB = Jagsttalbahn PLB = Pommersche Landesbahnen
DEB = Deutsche Eisenbahn-Betriebsgesellschaft K.Bay.Sts.B. = Königliche Bayerische Staatsbahnen RüBB = Rügensche BäderBahn
DKBW = Demminer Klb.-West KpEV = Königliche preußische Eisenbahnvervaltung RüKB = Rügensche Kleinbahn-Aktiengesellschaft (1895-1940)
DR = Deutsche Reichsbahn KSStEB = Königlich Sächsische Staatseisenbahnen Rügensche Kleinbahn GmbH & Co (1996-2008)
GHE = Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn AG MBB = Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH UHB = Urskog-Hølandsbanen (Norge)
HLB = Hessische Landesbahn GmbH NWE = Nordhausen-Wernigeroder-Eisenbahn ZSB = Zittauer Schmalspurbahn

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbaner i DDR

(Railways in The German Democratic Republic / Eisenbahnen der DDR / Ferrocarriles de RDA / Железные дороги в ГДР)

bullet

Harzer Schmalspurbahnen

 (The Harz narrow gauge railways / Los ferrocarriles de via estrecha de Harz / Харцное узкие железные дороги датчика)

bullet

Mecklenburgische Bäderbahn Molli

(Molli railway / El ferrocarril de Molli / Молли железнодорожных)

bullet

"Rasender Roland"

 ("The Raging Roland" / "Rolando Rápido" / "Быстрое Роланд")

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

              (Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 15.10.2020